tiszatáj | 2018. április 29.

Jeremy Faro: Eloldozás

Ha egyszer látogatóba hív
(Lesz az úgy, bocsáss meg)

Legyen nálad termoszban kávé,
Duplán kösd meg a cipőfűződet,
Legyen veled egy meleg gyapjúkalap,
És minden órát becsülj meg

A leválás előtt –
Amikor az ég pusztán csak a határ volt,
Amikor még semmiség volt
A földnek feszíteni lábad.

Jeremy Faro 1974-ben született. Amerikai író, költő, műfordító.  Angol és amerikai irodalmat hallgatott a Harvard egyetemen, majd Camberidge-ben végzett posztgraduális tanulmányokat. Hosszabb időszakokat töltött Európában különféle ösztöndíjakkal (Szlovénia, Horvátország, Finnország).

A legelső szabadulás a gravitációból a legmeglepőbb:

Apám gyors lefolyású betegség után 57 évesen meghalt,

Anyám egy kagyló, azon az éjjelen feltöretett,

És egy egész napra elhallgatott az óceán zaja.

Imbolyogtam, ahogy lábam elhagyta a talajt,

Ahogy a szívem égbe ragadott

Csordultig telve valamivel

Ami már nincsen.

Azt hittem, nem fog sokáig tartani;

Legalább egy pulóvert fölvettem volna,

Ha tudom, hogy

A holdra tartok.

Hideg van fönn,

Most már tudom.

Hogy átmelegítene a nap?

Ugyan.

Úgy durrant el szívem a felsőbb légkörben

Akár egy öreg gumimatrac

Vér kószál a végtelen térben

Semerre se tartva.

Egy nyüszítéssel hagytuk

El a troposzférát;

Hideg volt itt kívül

És belül.

Jégcsappá fagyott a kezem

Lábam feledésre ítéltetett

Szemeim halvány, tűnő csillagok

Nem várnak elismerést.

Meglepően gyorsan följutottam ide.

Porosan értem földet

Egy nevezetlen medencében

Mely kilapított szívemet formázta.

Ott is hagytam

A sziklákra terítve

Majd fölszálltam a szatellit-hajóra

Vitorlája a sötét anyag

Azt ígérte a kapitány

Visszatérünk

Ha egyszer megtanultam biztonságosan emlékezni.

Hajótörés Tengere

A név.

*

Ha egyszer látogatóba hív

(Lesz az úgy, bocsáss meg)

Legyen nálad termoszban kávé,

Duplán kösd meg a cipőfűződet,

Legyen veled egy meleg gyapjúkalap,

És minden órát becsülj meg

A leválás előtt –

Amikor az ég pusztán csak a határ volt,

Amikor még semmiség volt

A földnek feszíteni lábad.

 

Lanczkor Gábor fordítása