Tiszatájonline | 2023. november 1.

HN

BÍRÓ JÓZSEF

:
töretlenül
szeretni
ha
tudsz
…
:
megadatik
a
jó 
halál
és
…
:
ál
dott
lész’
…