Tiszatájonline | 2023. november 17.

150 éve egyesítették Pestet, Budát és Óbudát

Budapest

BÍRÓ JÓZSEF

Franz Xaver Sandmann: Pest-Buda látképe a Gellérthegyről, 1853
 
...  /  kiürültek  ...  a korsók  / ki’  ...  a borospoharak  /  ...  /   –
megszürkültek  ...  összetörtek  ...  az arcok  /  ... – tűz – emésztette
– ... – kocsmák  ...  parázsló – romjai köz’ t  ...  téblábolnak  ...  /  ...
az otthontalan költők  ...  /  ...  ÚJ – HAZÁBAN – HAZÁTLANOK  /  ...   –
...  siratóasszonyok jajveszékelése  ...  kergeti – égnek  ...  /  ...
a  ...  nehéz füstöt  ...  /  ... – szűz – magányba – ‘rokkant vétlenek  /  ...  /
...  ciberére  : – :  kisfröccsre  : – :  hosszúlépésre  : – :  ...  : – :
házmesterre  : – :  ... – guberáló lelencek  /  öregek  ...  el – elakadó  /
fátyolos – rekedtes – danászás – töredékeit  ...  hozza  ...  –––––  ...  –––––
...  az  INNENTÚLI – szél  ...  az  ONNANTÚLI – szél  /  –  –––  –...  /  zajos ez a város  /  ...  /  JAJOS  EZ  A  VÁROS   - ( ! ) -   /  ...
itt már nincs helye   ... – ... – szónak   ...   /   c  s  e  n  d  e  s   /     
...  l  e  l  k  e  t  – ... – l  é  l  e  k  h  e  z – emelő beszélgetésnek  /
...  bankó – büdös  : – :  kés – alattomos  : – :  smúz – teli  : – :  ...  : – :
penge – szisszenéses  ...  és  ...  verítékes  ...  ez a város  /  ...  /
...  /  ...  vágóhidak vérzuhatagában   -  ...  -   rothasztott   ... – ...
– ... – rongyokkal   /  ...  /   lánckesztyűkkel – ... – teli – szórt   /  ...  /  
...  vérebek csaholásától   /  ...  / – /  ...  /   baseball – ütők   ...  –  ...
– suhogásától   ( -  ...  – / –  ...  - )   ...  lezsidózott – semmitlenek
...  konstáblerek  ...  és  ...  kurvák hisztériás nyüszítésétől hangos  –  –––  –...  /  álmos  ez a város  /  ...  /  fáradt  ez a város  /  ...  /  ...  /  ...
nagyokat  ...  ásít  ...  és  ...  bambán  ...  bámulja  ...  a  ...  DUNÁT  /
...  kerekded – olajfoltjaira  ...  célba – köp  ...  /  ...  s próbálgatja  ...
egykoron – varázsos  ...  /  ...  öblös – orgánumát idézni  /  ...   ––––– :
...  /  ...  hogy visszaénekelje az esőt  ...  /  ...  hogy piros – fehér – kockás –
terítőkkel – borított  ...  kocsmaasztalokra  ...  v i s s z a é n e k e l j e
...  a  ...  korsókat  /  ...  a  ...  borospoharakat  /  ...  hogy a vétlen öregek  /
...  lelencek  ...  /  ÚJ – HAZÁBAN – HAZÁTLANOK  otthonra leljenek  –  –––  –