tiszatáj | 2021. január 3.

Bíró József: Újhold

(  –   Nemes Nagy Ágnesnek   –  )

vadbőrből szabott szemfedő  /  …  /   fejedelmi  hidegtál   /  …  /   ––– :
gerbeaud  /  kugler  /  …  /  marzipanból – k .   u .   k .  /  …  /   :  –––   –  ///  –

eppur si muove  /   –  galileo galilei  –   /  …  /  a rossz lelkiismeret katakombái
/  …  /  kiürítve  /  !  /  …  /  olvasztott vajban megforgatott tollpihék
lobbannak el  /  …  /  szívlapátra szórt zsarátnokon  /  …  /  hajlong  / …  /
[…]

(  –   Nemes Nagy Ágnesnek   –  )

vadbőrből szabott szemfedő  /  …  /   fejedelmi  hidegtál   /  …  /   ––– :

gerbeaud  /  kugler  /  …  /  marzipanból – k .   u .   k .  /  …  /   :  –––   –  ///  –

eppur si muove  /   –  galileo galilei  –   /  …  /  a rossz lelkiismeret katakombái

/  …  /  kiürítve  /  !  /  …  /  olvasztott vajban megforgatott tollpihék

lobbannak el  /  …  /  szívlapátra szórt zsarátnokon  /  …  /  hajlong  / …  /

balzsamozott rózsák előtt hajlong  / mimikri – herceg  /  s csekély kivétellel

/  az alattvalók  /   –  :   hát van esély  ?   :  –   /  …  /  mégis lesz sziromeső  /  !  /

valami meghatározhatatlan állagú  …  /  …  /  szétterül  /  …  /  évtizedek  /  !

/  évtizedek süllyednek   :  –  :   foszlanak   :  –  :   porladnak  …  /  …  /

s e m m i v é   /  !  /  –  /  ?  /  …  /   im werden   /  !  /  …  /  nincs ellent

mondás /  !  /   –  :   „   A csönd vagyok, két hang közé bemetszve   ”   :  –

/  …  /   –   lehet   –   /  …  /  jobban  …  /  !  /  …  /   IGEN  !   /  …  /  jobban

K E L L   !   /  …  /  …  mint RILKE tudta  /  !  /  …  /   EZ A MAGÁNY   /  !  /

…  – ebb  /  …  – abb  /  !  /  desperált  /  !  /  …  /  mindazonáltal  /  …  /

fény   :  –  :   árnyalatnyi  lebegés   :  –  :   káprázat  /  …  /  !  /  …  /

EZ A MAGÁNY   /  !  /  tökéletes  /  változtathatatlan  /  !  /  …  /   – – –  :

hát van esély  ?   :  – – –   /  …  /  újra megjelenik az égen  /  !  /  …  /

ama fordított holdsarló  /  !  /  …  /  a kisvendéglő asztalán kancsónyi

újbor  /  !  /  PILINSZKY poharát láthatatlan kéz emeli  …  /  !  /  mintha

ajkához  …  /  !  /  …  /   –   mégis  /  !  /  mégis lesz sziromeső  /  !  /  …  /

?   –   /  …  /  a már üres pohár  /  …  /  az asztal felett szilánkokra robban

/  …  /  eppur si muove  /  kerthelyiség  /  …  /  a fekete salakot vérrel ön

tözi  /  …  /  mimikri – herceg  /  …  /  s az alattvalók  /  …  /  !  /  …  /

valami meghatározhatatlan …  /  !  /  évtizedek  /  !  /  …  /  évtizedek

süllyednek   :  –  :   foszlanak   :  –  :   porladnak  /  … /   im werden   /  !  /

fény   :  –  :   árnyalatnyi  lebegés   :  –  :   káprázat  /  …  /  !  /  …  /  újra

megjelenik az égen  /  !  /  …  /  !  /  …  /  ama fordított holdsarló  /  !  /

gerbeaud  /  kugler  /  …  /  kaiser und königlich – marzipan  /  …  /  –––  :

kivételes  hidegtál   /  …  /  vadbőrből szabott szemfedő  /  mégis  /

!  /  mégis  /  !  /  csak azért is  /  !  /  lesz sziromeső  /  !  /   :  –––   –  ///  –

 
 

Fotó: Hunyady József / Fortepan