tiszatáj | 2021. augusztus 23.

Bíró József: Újhold

(  –   Nemes Nagy Ágnesnek   –  )

vadbőrből szabott szemfedő  /  …  /   fejedelmi  hidegtál   /  …  /   ––– :
gerbeaud  /  kugler  /  …  /  marzipanból – k .   u .   k .  /  …  /   :  –––   –  ///  –

eppur si muove  /   –  galileo galilei  –   /  …  /  a rossz lelkiismeret katakombái
/  …  /  kiürítve  /  !  /  …  /  olvasztott vajban megforgatott tollpihék
lobbannak el  /  …  /  szívlapátra szórt zsarátnokon  /  …  /  hajlong  / …  /

(  –   Nemes Nagy Ágnesnek   –  )

vadbőrből szabott szemfedő  /  …  /   fejedelmi  hidegtál   /  …  /   ––– :
gerbeaud  /  kugler  /  …  /  marzipanból – k .   u .   k .  /  …  /   :  –––   –  ///  –

eppur si muove  /   –  galileo galilei  –   /  …  /  a rossz lelkiismeret katakombái
/  …  /  kiürítve  /  !  /  …  /  olvasztott vajban megforgatott tollpihék
lobbannak el  /  …  /  szívlapátra szórt zsarátnokon  /  …  /  hajlong  / …  /
balzsamozott rózsák előtt hajlong  / mimikri – herceg  /  s csekély kivétellel
/  az alattvalók  /   –  :   hát van esély  ?   :  –   /  …  /  mégis lesz sziromeső  /  !  /
valami meghatározhatatlan állagú  …  /  …  /  szétterül  /  …  /  évtizedek  /  !
/  évtizedek süllyednek   :  –  :   foszlanak   :  –  :   porladnak  …  /  …  /
s e m m i v é   /  !  /  –  /  ?  /  …  /   im werden   /  !  /  …  /  nincs ellent
mondás /  !  /   –  :   „   A csönd vagyok, két hang közé bemetszve   ”   :  –
/  …  /   –   lehet   –   /  …  /  jobban  …  /  !  /  …  /   IGEN  !   /  …  /  jobban
K E L L   !   /  …  /  …  mint RILKE tudta  /  !  /  …  /   EZ A MAGÁNY   /  !  /
…  – ebb  /  …  – abb  /  !  /  desperált  /  !  /  …  /  mindazonáltal  /  …  /
fény   :  –  :   árnyalatnyi  lebegés   :  –  :   káprázat  /  …  /  !  /  …  /
EZ A MAGÁNY   /  !  /  tökéletes  /  változtathatatlan  /  !  /  …  /   – – –  :
hát van esély  ?   :  – – –   /  …  /  újra megjelenik az égen  /  !  /  …  /
ama fordított holdsarló  /  !  /  …  /  a kisvendéglő asztalán kancsónyi
újbor  /  !  /  PILINSZKY poharát láthatatlan kéz emeli  …  /  !  /  mintha
ajkához  …  /  !  /  …  /   –   mégis  /  !  /  mégis lesz sziromeső  /  !  /  …  /
?   –   /  …  /  a már üres pohár  /  …  /  az asztal felett szilánkokra robban
/  …  /  eppur si muove  /  kerthelyiség  /  …  /  a fekete salakot vérrel ön
tözi  /  …  /  mimikri – herceg  /  …  /  s az alattvalók  /  …  /  !  /  …  /
valami meghatározhatatlan …  /  !  /  évtizedek  /  !  /  …  /  évtizedek
süllyednek   :  –  :   foszlanak   :  –  :   porladnak  /  … /   im werden   /  !  /
fény   :  –  :   árnyalatnyi  lebegés   :  –  :   káprázat  /  …  /  !  /  …  /  újra
megjelenik az égen  /  !  /  …  /  !  /  …  /  ama fordított holdsarló  /  !  /

gerbeaud  /  kugler  /  …  /  kaiser und königlich – marzipan  /  …  /  –––  :
kivételes  hidegtál   /  …  /  vadbőrből szabott szemfedő  /  mégis  /

!  /  mégis  /  !  /  csak azért is  /  !  /  lesz sziromeső  /  !  /   :  –––   –  ///  –

(Fotó: Hunyady József / Fortepan)