tiszatáj | 2020. április 11.

Benedek Miklós: Hullámzott a völgy felett

Hász Róbert Benedek Miklós Hullámzott a völgy felett című versét ajánlja a következő szavakkal: „Nehéz ezt a verset hagyományosan elemezni, ezért meg sem kísérlem. Van benne valami ősi epikus, homéroszi és tragikus, amilyen az ember és a történelme. Újra és újra olvasod, és nem kopik, nem csorbul.” A vers a Tiszatáj 2019 januári számában jelent meg.

Megkértük a Tiszatáj munkatársait, hogy a magyar költészet napjára ajánljanak olvasóinknak egy-egy olyan verset a nyomtatott Tiszatájból, mely az előző költészet napja óta jelent meg lapunkban.

Hász Róbert Benedek Miklós Hullámzott a völgy felett című versét ajánlja a következő szavakkal: „Nehéz ezt a verset hagyományosan elemezni, ezért meg sem kísérlem. Van benne valami ősi epikus, homéroszi és tragikus, amilyen az ember és a történelme. Újra és újra olvasod, és nem kopik, nem csorbul.” A vers a Tiszatáj 2019. januári számában jelent meg.

A falu templomának másfél mázsás harangja búcsúztatta a férfiakat.

A harangszó másfél órán keresztül hullámzott a völgy felett.

A falu központjától három kilométerre lévő vasútállomás felé vezető utat virágszirmok borították.

A legtöbben gyalog indultak útnak poggyászukat a vállukon cipelve.

A tehetősebbek lovaskocsival vágtak neki az útnak és útközben meg-megálltak hogy maguk mellé vegyék ismerőseiket.

A nők csendben baktattak a férfiak mellett.

A gyerekek csak a falu határáig kísérték szüleiket nagyszüleiket.

A vonat időben befutott az állomásra.

A férfiak sietve elbúcsúztak asszonyaiktól kapkodva felpakolták poggyászaikat majd szótlanul integettek az ablakokból.

A nők visszatértek házaikba.

A faluban csak három férfi maradt.

A lelkész hogy óvja a hívők lelkének egészségét.

Az orvos hogy óvja a nők és a gyermekek testének egészségét.

A tanító hogy gondot viseljen a gyermekek szellemének épüléséről.

A nők másnap reggeltől késődélutánig a földeken dolgoztak.

És a második napon is és a harmadik napon is és a negyedik napon is és az ötödik napon is.

A hatodik napon bálat rendeztek a tűzoltóotthonban.

A hetedik nap reggelén templomba mentek és hangosan dicsérték az istent.

A nyolcadik napon ismét a földeken dolgoztak.

Az új férfiak a tizedik nap reggelén jelentek meg a falu déli határában.

Gyalog jöttek kopott cipőben apró poggyászuk az oldalukról lógott.

Szótlanul lepték el az utcákat és beköltöztek az üresen hagyott házakba.

Amikor a nők késő délután hazatértek a földekről új férjüket ott találták az asztalnál ülve.

Ebédet főztek nekik majd langyos vízben megmosták a férfiak lábát.

A gyerekek ezen az estén a templomban háltak.

Az új apák a tizenegyedik napon délben hazavitték gyermekeiket akik kezet csókoltak nekik.

A tizenharmadik napon a férfiak összegyűltek a falu központjában hogy megválasszák a település új vezetőit.

A hosszan elhúzódó tanácskozás vitává fajult majd verekedéssé.

Az orvos és segédei aznap három férfit ápoltak éles tárgy okozta sebbel.

A tizennegyedik napon templomba mentek.

A falu új vezetői az első sorokban ültek és hangosan dicsérték az istent.

Az úrvacsorát követően a papot az orvost és a tanítót vízbe fojtották.

A tizenötödik napon a férfiak reggeltől késődélutánig a földeken dolgoztak és a nők ebéddel várták őket.

És a tizenhatodik napon is és a tizenhetedik napon is.

Az ötvenedik napon új pap érkezett a faluba.

Az ötvenegyedik napon új orvos érkezett a faluba.

Az ötvenkettedik napon új tanító érkezett a faluba.

A századik napon hírnök érkezett a faluba.

A háború elkezdődött.

A falu vezetői összegyűltek a település központjában.

Azon az éjszakán minden ház ablakából lángcsóvák törtek elő.

Elsőként a gyerekek égtek halálra.

Másodikként a nők égtek halálra.

Harmadikként a férfiak égtek halálra.

A völgyön átvonuló sereg csak üszkös maradványokkal találkozott.

A másfél mázsás harang hangja még mindig ott hullámzott a völgy felett.