tiszatáj | 2013. február 23.

Adonis versei

Holnap, holnap
lángra kapva tavasszal,
tudnod kell majd, hogy én vagyok ő,
ki a magot táplálja.
Holnap, holnap
szemeid hinni fognak bennem.
[…]

Szemeid nem láttak engem

Szemeid nem láttak engem

ártatlannak mint a sperma élő cseppje.

Nem láttak engem megérkezni

az ígéretek körmenetében,

lombot és villámokat vonszolva,

bárhová is lépjek.

Holnap, holnap

lángra kapva tavasszal,

tudnod kell majd, hogy én vagyok ő,

ki a magot táplálja.

Holnap, holnap

szemeid hinni fognak bennem.

 

Orpheusz

Szerelmes vagyok, ki elszántan bukdácsol a pokol sötétje felé,

akár egy kő, kivéve, hogy belőlem árad a fény.

Papnőkkel van randevúm

a régi isten ágyában.

Szavaim: szél, mi felkavarja az életet.

Dalaim: szikrák zuhataga.

Egy isten nyelve vagyok, aki még nem jött el,

a por mágusáé.

Sziszüphosznak

Esküszöm, írtam a vízre.

Esküszöm, segítettem Sziszüphosznak

azt a hülye követ cipelni.

Esküszöm, maradtam Sziszüphosszal

fogadni a lázat és a lángot,

felkutatni a vak zsákmányt,

egyetlen utolsó tollért,

mely a fűre írja, az őszre,

a por költeményét.

Esküszöm, Sziszüphosszal éltem.

Egy földön, honnan nincs visszatérés

Még ha visszatérsz is, Odüsszeusz,

még ha a távolságok körbekerítettek is,

még ha vezetőd épp a te tragikus

arcod előtt lobban lángra,

vagy a te benső rémületedben

az még mindig a vándorlás nagy története lesz,

a tiéd, ki egy váratlan földön jár,

egy földön, honnan nincs visszatérés

még ha visszatérsz is, Odüsszeusz

Kutattam Odüsszeuszt

Én jártam a kén barlangjaiban,

öleltem a szikrákat.

A tömjén felhőiben, árnyak karmai közt

felfedtem titkukat váratlanul.

Kutattam Odüsszeuszt,

remélve, hogy létraként kinyújtja

napjait felém, másszak,

hogy talán elmondja nekem,

elmondja, amit a hullámok nem tudnak.

Krusovszky Dénes fordításai

Megjelent a Tiszatáj 2013/1. számában 


Alí Ahmad Sa’íd (1930), ismertebb nevén Adonis, szír költő, esszéista, az egyik legjelentősebbnek tar­tott kortárs arab szerző. Gyermekkorát az ország északi részén lévő szülőfalujában töltötte, majd Damasz­kuszba került, ahol 1954-ben filozófus diplomát szerzett. 1956-ban, fél éves politikai okokból történt bebörtönzése után Libanonba költözött, ahol a következő évben társalapítója lett a nagy hatású, experimentális költészetet közlő Majallat Shi’r folyóiratnak, amit a lap 1964-es megszűnéséig szer­kesztett. A ’80-as évektől ideje jelentős részét Párizsban tölti. Az itt közölt versek forrása – Adonis: Mih­yar of Damascus: His Songs (translated by Adnan Haydar and Michael Beard), BOA Editions Ltd., Ro­chester, NY, 2008.