tiszatáj | 2022. június 26.

a múzeumok éjszakáján

DEBRECZENY GYÖRGY

lemaradtam Tandori magnó
kazettáiról és a róluk
való beszélgetésről mivel
nem regisztráltam idejében
a múzeumok éjszakáján
otthon töltöttem éjszakámat
gyümölcsteát töltöttem poha
ramba és nem mondtam: caramba!
mivel nem beszélem a spanyolt

készítettek róla hangfelvé
teleket legtöbbször ő maga
mondta kazettára verseit
és beküldte a rádióba
de én csak csendfelvételeket
készítettem vagy azokat sem
mikor nyolcadikosok voltunk
felhívtuk Szepesi Györgyöt és
mikrofonnal magnóra vettük

a beszélgetést olyan is lett
végül meg kellett ismételni
és Szepesi nem küldött el min
ket melegebb éghajlatra ha
nem másodszor is kötélnek állt
de az még szalagos magnó volt
nem tudom mi lett a felvétel
lel hol lelhetnénk ma fel ha meg
van még valahol egyáltalán

kamaszkoromban írtam né
hány humoreszket és elvittem
őket a Ludas Matyihoz sze
gény Radványi Barnát boldogí
tottam velük nagy öröm lehe
tett olvasni kézírásomat
mert sose írtam gyöngybetűkkel
megvannak egy dosszié mélyén 
csak nem tudom hol a dosszié

’80-ban volt egy szalagos A
KAI magnóm azzal vettem fel
bakelitlemezről zenéket
de nem mondtam a verseimet
szalagra pedig volt két mikro
fonom is annak az évnek a
nyarán jártam Párizsban és el
ámultam a lemezboltban va
lutakeretemet rögvest el

is költöttem ott Led Zeppelin
Pink Floyd Jethro Tull és Malicorne
lemezekre át is másoltam
őket szalagra de már nincs meg
a magnó hol is tartottunk?
ja igen magnófelvételek
szalagra kazettára és e
felvételek megléte hiá
nya nincsen semmi sem hiába

úgy tíz éve felolvastam pár
versemet Predeálon egy ro
mos épületben de az már vi
deo volt Weiner Sennyey
Tibinél is készült felvétel
és ezek már nem kallódtak el
megtalálhatók a népszerű
videomegosztó csatornán
de van pár kazetta valahol

rádiós szerepléseimről
talán kinn a telken egy műa
nyag szatyorban meg kéne keresni
de most nincs kedvem kutakodni
elvégre most a múzeumok 
vannak és az éjszakák
de ezeket az éjszakákat
valamiért este tartják meg
a múzeumok és nem lehet

regisztrálni Tandori mangó
kazettáira pedig ide
megnókazettákat akartam
írni istenbizony és otthon
aludtam át azt az éjszakát
ami a múzeumoké volt
de ilyen módon az enyém is
mert nem szeretem a tömeget
és a tömeg se szeret engem