Élményközpontú természettudományos tehetséggondozás a Tudástárban

A Dél-Alföldi HEURégió Pont Egyesület „Élményközpontú természettudományos tehetséggondozás a Tudástárban” címmel támogatást nyert a Nemzeti tehetség program keretében (pályázati azonosító: NTP-INNOV-21-0121).

A program általános célja a tehetséges fiatalok természettudományos irányú tudásának elmélyítése, érdeklődésük felkeltése és későbbiekben a szakirányú felsőoktatásba történő bevonása. Olyan tehetségműhelyt hozunk létre, amelyben a bevont tanulókat bátoríthatjuk és felkészíthetjük arra, hogy a természettudományos tantárgyakból a közoktatásban előírt ismeretanyagon felül gyakorlatorientált, valamint élményközpontú foglalkozásokon mélyíthessék el ismereteiket. Programjainkkal elsősorban a természettudományos, illetve a digitális kompetenciák komplex fejlesztésére törekszünk. Célunk a tanulók kísérletező kultúrájának kialakítása, fejlesztése, vizsgahelyzetre való felkészítése.

A program közvetlen célja, hogy a résztvevő diákok:

  • megismerkedjenek a biológiai diverzitás fontosságával, szerepével a mindennapjainkban
  • a programok során a áttekintésre kerülnek a legfontosabb biológiai problémák, melyek az egész bioszférát érintik,
  • interaktív részvételükkel megismerik a tudományos vizsgálatok menetét,
  • a biológiai sokféleség vizsgálatával betekintést nyernek a biodiverzitás elemzésének lehetőségei a biológiai szerveződés különböző szintjein.

A foglalkozások középpontjában a fény-, a hő- és hangtan áll, annak alapvető tulajdonságait, jelenségeit, és az azokra vonatkozó törvényeket a természetben megjelenő jelenségek és a működése alapján tekintik át kísérletes formában miközben érintik a fizika minden területét valamint a művészetek világát is.