tiszatáj / 2019. szeptember 3.

Különben magyar költő vagyok
RADNÓTI MIKLÓS LEVELEZÉSE I. 2014-ben jelent meg Radnóti Miklósné kétkötetes naplója, benne szinte szó szerint…
Tiszatáj

tiszatáj / 2019. szeptember 3.

Szabó Csaba: Fordítás, kíséret, kísérlet
RADNÓTI MIKLÓS FORDÍTÁSSZEMLÉLETÉRŐL Radnóti Miklós műfordításait kezdettől fogva javarészt nagyrabecsülés övezte a barátok, költőtársak, szakavatott…
Tiszatáj

tiszatáj / 2019. május 5.

Bíró József: Nemelégia IS
( - Radnóti Miklós emlékére - ) mársemnemtudom is mársemnemértem is márdehogynemértem is márdehogynemtudom is…

tiszatáj / 2016. január 19.

Radnóti Miklós utolsó előtti szegedi útja
Radnóti Miklós életrajzának kutatói és a szegedi helytörténet sokáig úgy tudta, hogy a költő 1939.…

tiszatáj / 2014. december 18.

„Megszűnik létezni a kutatás számára”
BÍRÓ-BALOGH TAMÁS AZ ÚJABB RADNÓTI-FEJLEMÉNYEKRŐL A nyomtatott Tiszatájban és a Tiszatáj Online-on is többször publikáltál…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. szeptember 29.

Nagy L. János: Weöres Szegedről, Radnótiról, József Attiláról
Az alábbiakban szegedi Weöres-emlékekről lesz szó, majd Weöres (és Károlyi Amy) értékeli Radnóti Miklóshoz és…
Újabb kötet Radnóti Miklós könyvtárából

tiszatáj / 2013. november 19.

Újabb kötet Radnóti Miklós könyvtárából
A KÖLTŐ SZEGEDI KAPCSOLATAIHOZ Radnóti Miklós magánkönyvtárának java Budapest ostromakor megsemmisült – erről Ferencz Győző könyvében lehet olvasni (Ferencz: 309.) –, pár kötet azonban az egykori lakásban maradt, más kötetek…
Hegyi István vallomásai

tiszatáj / 2013. január 16.

Hegyi István vallomásai
ÍRÓI MUNKÁSSÁGRÓL, DEDIKÁCIÓIRÓL – EGY DEDIKÁCIÓBAN A szegedi Somogyi-könyvtárból Hegyi Istvánnak még egy dedikációja került elő. A Vándor falu ezen példánya azonban nem könyvként, hanem kéziratként került a katalógusba. A…

tiszatáj / 2012. szeptember 7.

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni százéves
Századik születésnapját ünnepli szeptember 8-án Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni tanár, a nyilas katonák által meggyilkolt…

tiszatáj / 2012. szeptember 5.

Radnóti Miklós ismeretlen levele és verskézirata
Radnóti Miklós dedikációnak gyűjteménye tartalmaz pár olyan tételt, amelyek azt dokumentálják, hogy a költő az…