tiszatáj / 2022. szeptember 19.

Szellemi vezérből szellemi bérmunkás
LENGYEL ANDRÁS: IGNOTUS HUGÓ-TANULMÁNYOK. MODERNIZÁCIÓ A PALLÉROZÓDÁS ÉS A BARBARIZÁLÓDÁS SODRÁBAN
SZÉCHENYI ÁGNES KRITIKÁJA Feltétlenül minősít egy könyvet, ha megjelenése után már röviddel reflektál rá a…
Tiszatáj

tiszatáj / 2021. április 11.

Lengyel András: József Attila Cigánydala
EGY SORSFORDÍTÓ ÖNMEGHATÁROZÁSI KÍSÉRLETRŐL József Attila „Nincsen apám, se anyám” kezdetű, Tiszta szívvel című verse…

tiszatáj / 2021. március 10.

Perspektíva a mélységből
TAR SÁNDOR: VÉN EDE A könyvnek van bizonyos fragmentáltsága, ki nem kerekítettsége, Kosztolányi szavával: „össze…
Tiszatáj

tiszatáj / 2021. március 8.

Lengyel András: Az újrapozicionálás kísérlete
EGY LÖW-EMLÉKBESZÉD ÖSSZETETT FUNKCIÓJÁRÓL Szeged nagy rabbijának, Löw Immánuelnek (1854–1944) hosszú élet adatott, s így,…
Tiszatáj

tiszatáj / 2020. április 26.

Az újrapozicionálás kísérlete
A Tiszatáj áprilisi számában olvasható a szegedi kultúr- és irodalomtörténet egyik legjobb ismerőjének, legfontosabb közvetítőjének,…

tiszatáj / 2019. szeptember 29.

Mélyfúrások az irodalom­szociológia mezején
LENGYEL ANDRÁS: IRODALOM ÉS MODERNIZÁCIÓ – KOLLÍZIÓS SZERKEZETBEN Lengyel András legújabb, Irodalom és modernizáció –…
Modernitások, alkotók, párbeszédek

tiszatáj / 2019. szeptember 23.

Modernitások, alkotók, párbeszédek
SIPOS LAJOS KÖNYVÉRŐL Sipos Lajos új könyve úgynevezett vegyes tematikájú kötet: tanulmányok, esszék, kritikák gyűjteménye. A szerző, aki elsősorban Babits-kutató, s úgy tudom, most is egy nagy, összegző Babits-monográfiára készül,…
„Elmúlás vázlatai a ragyogásban”

tiszatáj / 2019. február 25.

„Elmúlás vázlatai a ragyogásban”
BARI KÁROLY: CSÖND Bari Károly a ritkán megszólaló költők közé tartozik. Annak idején (1970), nagyon fiatalon, szinte gyerekként robbant be a magyar költészetbe Holtak arca fölé című kötetével, amely azonnal…

tiszatáj / 2017. április 5.

Lépéspróbák egy monográfia felé
LENGYEL ANDRÁS: AZ ESTHAJNALI CSILLAG Lengyel András tanulmánykötete műfajelméleti szempontból rendhagyó vállalkozás. Nem egységes monográfia;…

tiszatáj / 2016. február 13.

Lengyel András: Csáth Géza kamaszkori antiszemitizmusáról
Az első naplóbejegyzés dátuma 1897. április 7. – a naplóíró akkor épp tíz éves volt.…

tiszatáj / 2015. december 20.

Irodalmi kontextus, történelmi analízis, média-hermeneutika
LENGYEL ANDRÁS: A MINDENNAPOK SZEMÜVEGKÉSZÍTŐI Lengyel András, aki tanulmánykötetekben értelmezte a magyar irodalom meghatározóan fontos…
Tiszatáj

tiszatáj / 2015. december 15.

Ignotus német versei
Az életből mi kevés megmaradt még, Hetek, napok, legyen neked ajándék. Legyen tiéd a görcs,…
Tiszatáj

tiszatáj / 2015. július 19.

Lengyel András: A Móra-értelmezés néhány kérdése
EGY MEG NEM TARTOTT ELŐADÁS VÁZLATA Móra Ferenc mai évfordulós ünneplése élesen veti föl a…

tiszatáj / 2015. április 11.

Lengyel András: „Ő tanított meg verset írni”
EGY KÜLÖNÖS KAPCSOLAT: JÓZSEF ATTILA ÉS TITTEL MARGIT Hogyan lesz – egyáltalán: hogyan lehet –…