tiszatáj / 2020. szeptember 20.

Fényképek, dokumentumok Baka István életéről
Baka István (Szekszárd, 1948. július 25 – Szeged, 1995. szeptember 20.) költő, műfordító.

tiszatáj / 2020. február 13.

„Kezdetlen végetlen”
Vállalkozásunk, mely Tandori Dezső „kezdetlen és végetlen” jelenlétének felidézését tűzte ki célul, nem keres kezdő-…
Tiszatáj

tiszatáj / 2019. január 12.

Kovács Eszter: Az Esszék árnyékában: Montaigne Útinaplója
Bevezetés[1] Montaigne az Esszék III. könyvében beszél utazásairól, saját magáról, mint utazóról, az utazási kedvről…

tiszatáj / 2019. január 8.

Michel Eyquem de Montaigne: Útinapló
(RÉSZLET) Február 16. napján, egy templomban tett látogatás után egy kis kápolnában miseruhába öltözött pappal…
Tiszatáj

tiszatáj / 2018. szeptember 29.

Ilia Mihály: Kassák Lajos a Tiszatájban
Kassák Lajos Tiszatájban való szereplése annak a buzgalomnak volt a következménye, melyet Kovács Sándor Iván…

tiszatáj / 2017. november 16.

Németh László levelei Illyés Gyulához (1985)
70 éve, 1947 márciusában jelent meg először folyóiratunk, a Tiszatáj. Az évforduló emlékére a következő…
Egy ismeretlen Radnóti-levél (1964)

tiszatáj / 2017. május 15.

Egy ismeretlen Radnóti-levél (1964)
DR. CSILLAG ISTVÁN Radnóti hozzám írt levelét mostanában találtam meg. Az ostrom alatt a pincé­ben levő katonaládám iratai között volt. A levélben gyakorlati tanácsokat ad készülő verseskönyvemhez. Szőnyi Lajos linóleummetszetek…
Ismeretlen Juhász Gyula versek és műfordítások (1959)

tiszatáj / 2017. április 22.

Ismeretlen Juhász Gyula versek és műfordítások (1959)
MADÁCSY LÁSZLÓ KÖZLÉSE Juhász Gyula hat kéziratban fennmaradt ismeretlen versét, néhány verstöredéket és két ugyancsak kéziratban fennmaradt ismeretlen mű­fordítását közöljük. A Millióknak búját... és A tetem­nézőben című verseket dr. Domonkos…

tiszatáj / 2017. április 18.

Három József Attila-dedikáció (1958)
Több szá­munkra egy újonnan előkerülő Jó­zsef Attila-dedikáció, mint kegye­letes költői relikvia; irodalomtör­téneti dokumentum: a költő…

tiszatáj / 2017. április 10.

Fejér Dénes: Új légkörben (1956)
S persze az említett ügyek, a »Vajda-ügy« és a »Vajtai-ügy« csak egy-egy volt a sok…

tiszatáj / 2017. április 6.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségekről (1955)
Déry, Zelk és társaik memorandumot készítettek és tiltakozást szerveztek a Központi Vezetőség olyan politikai és…

tiszatáj / 2017. április 4.

Egy elfelejtett József Attila-vers (1954)
A József Attila kritikai kiadás szerkesztőinek elkerülte a figyelmét József Attilának az alábbi, a Színház…

tiszatáj / 2016. június 2.

Juhász Gyula egy újabb dedikációja
BÍRÓ-BALOGH TAMÁS ÍRÁSA Minden kétséget kizáróan ugyanabból az alkalomból született ez a dedikáció is, mint…

tiszatáj / 2016. március 29.

Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolataihoz
EGY BALASSA ARMINHOZ ÍROTT LEVÉLRŐL (1916) Egy fiatal, induló író-költő számára kiemelt fontosságúak a publikációs…