Tiszatáj

Tiszatájonline / 2017. július 8.

Bernhard Siegert: (Nincs) a helyén: a rácsozat, avagy a terek megvonalazásának kultúrtechnikái
Oeconomicus című művében Xenophón a gazdasági szféra alapvető kultúrtechnikájaként vezeti be a taxist. A taxis…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2017. június 28.

Joseph Vogl: Médiummá-válás – Galilei távcsöve
Mikor Galileo Galilei 1610-es Siderius Nuncius (A csillaghírnök) című művében azon hallatlan üzenetekről beszél, amelyek…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2017. június 26.

Cornelia Vismann: Kultúrtechnikák és szuverenitás
A kultúrtechnikák írják le, mit tesznek a médiumok, mit állítanak elő és miféle műveletekre ösztönöznek.…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2017. június 14.

Keresztes Balázs – Smid Róbert: Egy, két és három kultúra helyett – mik is azok a kultúrtechnikák?
A Friedrich Kittler utáni német mediális kultúratudományt szokás két részre osztani. Az egyik a kifejezés…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2017. február 1.

Friedrich A. Kittler: A tudás implementálásáról
A világ, amelyben idestova negyven éve élünk, többé nem kövekre, növényekre és állatokra oszlik, hanem…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2017. február 1.

Hans-Jörg Rheinberger: Cetlik és firkák
Az elmúlt harminc évben a tudománytörténet és a kapcsolódó irodalomtudomány részletesen tárgyalta a tudományos írást…
Tiszatáj
Markus Krajewski: Kérdezd Jeevest!

Tiszatájonline / 2017. február 1.

Markus Krajewski: Kérdezd Jeevest!
Képzeld azt, hogy 1923-ban járunk. Te vagy Bertie Wooster, a londoni felső tízezer jobb köreiből származó, gazdag angol agglegény. Jókora vagyon biztosítja megélhetésedet, ráadásul szükségtelen ezzel kapcsolatban bármit is tenned,…
Tiszatáj
Bernhard Siegert: Ajtók

Tiszatájonline / 2017. február 1.

Bernhard Siegert: Ajtók
„Így merül feledésbe”, hogyan „kell halkan, óvatosan, de mégis határozottan becsukni egy ajtót”. Amerikai száműzetése alatt Theodor W. Adorno egy alapvető kultúrtechnika hanyatlását észlelte, amiben magának a fasizmusnak az előjátékát…