Tiszatáj

tiszatáj / 2020. július 27.

ifj. Sipka Sándor: „Emberi színjáték”
KÉSŐI KÖSZÖNET NÉMETH LÁSZLÓNAK Váratlan ajándékcsomag érkezett a vásárhelyi szülői házunkba 1967. január végén, amikor…

tiszatáj / 2020. február 13.

„Kezdetlen végetlen”
Vállalkozásunk, mely Tandori Dezső „kezdetlen és végetlen” jelenlétének felidézését tűzte ki célul, nem keres kezdő-…
Tiszatáj

tiszatáj / 2019. január 27.

100 éve halt meg Ady
Levettem a polcról a harmincas évekből, nagynénémtől örökölt, agyon-forgatott Ady-kötetemet. Rengeteg versét tudom kívülről. Ifjú…
Tiszatáj

tiszatáj / 2019. január 15.

Petőcz András: Nyitottság a zártság felől nézve
AVAGY AZ ÚJ SYMPO HATÁSA A 80-AS ÉVEK MAGYARORSZÁGI FIATAL IRODALMÁRA A hetvenes évek végén,…
Tiszatáj

tiszatáj / 2019. január 12.

Kovács Eszter: Az Esszék árnyékában: Montaigne Útinaplója
Bevezetés[1] Montaigne az Esszék III. könyvében beszél utazásairól, saját magáról, mint utazóról, az utazási kedvről…

tiszatáj / 2019. január 8.

Michel Eyquem de Montaigne: Útinapló
(RÉSZLET) Február 16. napján, egy templomban tett látogatás után egy kis kápolnában miseruhába öltözött pappal…
Hafner Zoltán: A szegedi szál

tiszatáj / 2018. október 17.

Hafner Zoltán: A szegedi szál
AZ ISMERETLEN KERTÉSZ IMRE – FOTÓKIÁLLÍTÁS Abban a szerencsés, ám mégsem könnyű helyzetben vagyok, hogy ismerhettem Kertész Imrét: az embert és az írót, akivel a barátságom és munkakapcsolatom is több…
Tiszatáj
Ilia Mihály: Kassák Lajos a Tiszatájban

tiszatáj / 2018. szeptember 29.

Ilia Mihály: Kassák Lajos a Tiszatájban
Kassák Lajos Tiszatájban való szereplése annak a buzgalomnak volt a következménye, melyet Kovács Sándor Iván szerkesztő társammal gyakoroltunk: kivenni a Tiszatájat a vidékiségből, a dilettantizmusból és a magyar irodalom legjobbjait…

tiszatáj / 2018. február 19.

A sötétség bal keze
FŐHAJTÁS URSULA K. LE GUIN ELŐTT A magyar kultúra napján, január 22-én hunyt el Ursula…
Tiszatáj

tiszatáj / 2018. február 7.

Ilia Mihály: Szerkesztőségi emlékek
Többször írtam és interjúkban is beszéltem arról, hogy mi és mint volt az én szerkesztőségi…

tiszatáj / 2016. június 2.

Juhász Gyula egy újabb dedikációja
BÍRÓ-BALOGH TAMÁS ÍRÁSA Minden kétséget kizáróan ugyanabból az alkalomból született ez a dedikáció is, mint…

tiszatáj / 2016. március 29.

Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolataihoz
EGY BALASSA ARMINHOZ ÍROTT LEVÉLRŐL (1916) Egy fiatal, induló író-költő számára kiemelt fontosságúak a publikációs…

tiszatáj / 2016. március 26.

„Zsuzsámat ölelem, ha már ott van!!”
ORTUTAY GYULA ÉLETRAJZÁHOZ Radnótiné, férje újratemetéséről naplójában beszámolva írja, hogy a sír fölött „Ortutay Gyula…

tiszatáj / 2016. január 19.

Radnóti Miklós utolsó előtti szegedi útja
Radnóti Miklós életrajzának kutatói és a szegedi helytörténet sokáig úgy tudta, hogy a költő 1939.…