01.12.
| Vers l’infini. Konok Tamás életmű-kiállítása (1930–2020) >>>
12.08.
| Figyelem és irgalmasság – Iványi Gábor és Liszkai Tamás >>>
12.07.
| Edda Művek, Prognózis, Ámen és Sziámi albumokkal zárul a Lemezjátszó Classic >>>
12.07
| Egy nő – Művész Távmozi (online premier) >>>
12.03.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
12.01.
| ArteKino 2020 – Nézz egy hónapig ingyen európai fesztiválfilmeket! >>>
11.27.
| A Szépírók Társasága XVI. fesztiválja >>>
11.26.
| Indul az e-Trafó online programsorozat >>>
11.26.
| Asztali beszélgetések… – Tompa Andrea és Szabó B. András disputája >>>
11.25.
| Olasz világsztárral, „operapástétommal” és adventi koncerttel folytatódik a Müpa Home műsora >>>
NAPI TANDORI

12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>
11.18.
| Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár >>>
11.13.
| Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot >>>
10.30.
| Lemezen adták ki Keith Jarrett legendás müpabeli koncertjét >>>
10.30.
| Hogyan mutatja be egy bevásárlóközpont értékvilágát egy logó? >>>
10.30.
| A művészet, az együttműködés és a kihívásokon felülkerekedő kreativitás ünnepe volt a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál >>>
10.29.
| Asztali beszélgetések… – Sztehlo Gábor, az embermentő >>>
10.17.
| Swimathon Pécs 2020 >>>

Csontos Márta, Hartay Csaba, Marno János, Mizsur Dániel versei

„Alternatív földrajz” (kortárs egyiptomi költőnők versei Tüske László válogatásában és műfordításában)

Csippán Péter, Domokos Márton, Repkő Ágnes, Sántha József prózája

Bálint Péter, Gömöri György, Miskolczy Ambrus tanulmánya

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

2019.12.22 - tiszatáj

  van, hogy elkezdek számolni. nem azt várom, el-,  hanem előbújjanak. folyton közhelyek közt rejtőzködnek idillnek nevezett szívdesszert falatkák besimulnak az esőben sétálós mondatok mögé. de igaziból jobb szeretek elázni. hát számolok és várok. egy kád forró víz egy új mosogatószivacs gőzölgő kávé mellett elképzelni, hogy te is úgy szállsz felfelé, ahogy a gőz hagyja el a bögrét mezítláb járni körbe a tavat egymás gondolatát befejezni alaktalan dolgokból ölet formálni beleülni ringatózni csendet törni mozsárral székre dobott kockásinget bámulni számolni a kockákat paplan alá bújni önmagaddal szemébe nézni egy pillanatra a világnak Bachra sétálni egy csúnya utcában Satie-val majdnem Párizsban járni ablakon nézni ki délután ajtó lenni, mi beenged beülni abba a kád vízbe elhinni, hogy van még csoki a kamrában aztán megtalálni cicának beszélni a jővőről belenevetni a telefonba, mielőtt megszólalnátok párnát varrni lelkedből az övének a (kék) kapun besétálni újraésújra tudni, hogy ott van, még ha csak a […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2019.12.22 - tiszatáj

  A leánderek most kezdtek virágozni. Ez a legszebb virág, amit valaha láttam, Ez, itt előttem.   Olyan volt, mint ahogy a platánfák vetkőznek le júliusban. Mint ahogy a gingkók leveleit simogatva megmozgatja a szél. Ahol a folyó tengert ér.   Ott feküdtünk egymásban, mint ahogyan a kék és a narancssárga találkozik az ég alján. Mint ahogy a ruhák veszik fel a test formáját. Mint ahogy a takaró követi a gerinc vonalát.   Aztán az égi csillagokat, azt a sok apró gyertyát fújta el a reggel s csak a köztük hagyott lábnyomaink maradtak.   (Az SZTE Kulturális Irodája által 2017 őszén kiírt „Batyuba szedte rongyait a nyár” című József Attila–verspályázat I. díjas alkotása)

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2017.04.15 - tiszatáj

AMIKOR MEGISMERTEM Jó­zsef Attilát, tizenhét éves volt. Én huszonhárom. Ma ez a hat év kor­különbség – hogy úgy mondjam – szakmabeliek között nem jelent a baráti viszonyban oly távolsá­got. hogy a tegeződés egyik vagy másik fél részéréi tiszteletlenséggé váljék. 1922-ben ez még nem volt divat. Akkor még illett a nálunk­nál idősebbet magázni, még akkor is, ha az idősebb le is tegezett ben­nünket. József Attila is magázott bennünket, hiszen ő volt a legfia­talabb. Rendkívül szerény és tisztelettudó volt. Talán éppen a ma­gával hozott és benne élő hamis kisebbségi érzés tette azzá…

Tovább olvasom >>>
Címke: , , ,
2017.04.04 - tiszatáj

A József Attila kritikai kiadás szerkesztőinek elkerülte a figyelmét József Attilának az alábbi, a Színház és Társaság 1925. év december 21-i szá­mában megjelent verse. A vers önmagában nem túlságosan jelentős, játékos mondóka, egyszerűségében is ragyogó szépségű színjátékkal s a népi játék­versekre emlékeztető ritmussal…

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2016.04.11 - tiszatáj

JÓZSEF ATTILA KEZELÉSTÖRTÉNETE
József Attila kezeléstörténetének fölrajzolásával a mentális sebesültség komplex kérdését, továbbá költő betegségével kapcsolatos hármas betegségmeghatározást veszem górcső alá e tanulmányban. Felvázolom a hangulatzavar/depresszió, személyiségzavar, szkizofrénia, továbbá Bak Róbert-féle patográfiát is […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , ,
2016.01.19 - tiszatáj

A MEGFIGYELT ÉS A KÖVETETT RITMUSRÓL
Miért nem elég elmondani és megmutatni az újoncnak, hogyan kell úszni, tomahawkot dobni vagy verset írni? Miként járhatunk át egy ritmus megfigyelése, képlete és gyakorlati követése között? Milyen lehetne egy ritmusra szabott interdiszciplinaritás? Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatához Platón tudásról, mesterségekről és művészi utánzásról szóló híres/hírhedt tanításából indulunk ki, majd néhány kísérleti versgyakorlattal folytatjuk a figyelemkutatás legújabb eredményeinek tükrében (József Attila: Favágó, Oravecz Imre: Rejtőzés, Szilágyi Domokos: Halál árnyéka).

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , , , , ,
2015.04.11 - tiszatáj

EGY KÜLÖNÖS KAPCSOLAT: JÓZSEF ATTILA ÉS TITTEL MARGIT
Hogyan lesz – egyáltalán: hogyan lehet – költővé egy ferencvárosi utcagyerek? A költővé válás első feltétele – az írástechnika ismeretén túl – alighanem az irodalom, mint minta ismerete, az irodalmi hagyományhoz való szándékolt kapcsolódás. De ez a kapcsolódás korántsem evidens aktus, nem magától értetődő, hogy létrejön. A gyerek József Attila esetében is legalább három fázis vezet el ide […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2015.01.22 - tiszatáj

…azzal a módszertannal vizsgálom tehát a versszövegeket, mint amelyekben a költő az egyén emberi és a társadalmi-történelmi kölcsönhatását képes bemutatni. Arra teszek kísérletet e ritkábban elemzett versek fölvonultatásával, hogy bizonyítsam: József Attila költészetében és versszövegeiben a közösségi kötészet elemei sejlenek föl […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , ,
2014.09.29 - tiszatáj

Az alábbiakban szegedi Weöres-emlékekről lesz szó, majd Weöres (és Károlyi Amy) értékeli Radnóti Miklóshoz és József Attilához való viszonyát. A költő meglátogatta városunkat, a legismertebb szegedi témájú verse ezt bizonyítja. Ilia Mihálynak volt alkalma tapasztalni, hogy Weöres csaknem bármikor, csaknem bármiről képes volt verset írni […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , , , ,
2014.05.17 - tiszatáj

József Attila sokat vitatott és különösen problematikus szövegét hermeneutikai és recepcióelméleti szempontból többféle interpretáció próbálja magyarázni. A pszichoanalitikus olvasat mellett vannak, akik szürrealista szabadversként (újabban posztmodern szövegként) értelmezik, míg mások a költő önterápiás szándékát hangsúlyozzák. Kétségkívül a megírás célja nem csupán egyszerű autoterápia, melynek segítségével szabad asszociációit lejegyezve próbált könnyíteni állapotán, nem is kizárólag a múlttal való leszámolás kényszere vagy indulatainak tárgyiasítása motiválhatta a szerzőt […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2021.01.20 - tiszatáj

MÁNYOKI ÁDÁM MŰVEI NYOMÁN, EGY MŰTEREMLÁTOGATÁS MARGÓJÁRA
Mányoki Ádám (1991) festőművész, grafikus. 2019-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képgrafika szakán. Mesterei: Madácsy István és Szurcsik József voltak. Sokoldalú művész, aki már az egri főiskolán is többféle technikával kísérletezett. A kezdetekben illusztrációkat készített, a litográfiát vegyes technikával kombinálva alkotott, főleg Pilinszky verseinek hatására…

Tovább olvasom >>>
2021.01.19 - tiszatáj

A fotózásra Miklós kért meg, a Volt egyszer egy Közép-Európa (1989) válogatott anyaghoz, majd az egyik legszebb könyve, Az én Pannóniám (1991) kapcsán. Ekkor tudtam meg, hogy ez a mosolygós, kedves ember – aki barátai közé fogadott a második találkozás után, mert hogy én is Szekszárdon születtem ‒ milyen szigorú, már-már kegyetlen. Többször át kellett dolgoznom az egészet. Miután megjelent, én közömbösen lapozgattam. Hogy miért használtak a kritikusok a képek kapcsán szuperlatívuszokat, máig nem értem […]

Tovább olvasom >>>
2021.01.19 - tiszatáj

NAGY GÁBOR FESTŐMŰVÉSZ ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA
Nagy Gábor festőművész olyan nagyszabású kiállítással jelentkezett október elején Szeged művészetértő közönsége előtt, amely a közel öt évtizedet átfogó képzőművészeti pályafutásának – és az egyes műcsoportokban részletesen dokumentálható – változatos alkotói tevékenységének hiteles bemutatója. Azért is lehet – sőt kell – most az életmű korrekt mérlegét megvonni, mert a REÖK két szintjének összes termeit megtöltik a művész alkotásai, azaz több mint háromszáz művet vonultat föl a kiállítás […]

Tovább olvasom >>>
2021.01.18 - tiszatáj

BARTÓK IMRE: JERIKÓ ÉPÜL
Formabontó posztapokaliptikus-poszthumanista trilógiájának sokatmondóan vegyes fogadtatása után Bartók Imre az új keretek között sem hagyja el azokat a törekvéseket és irányvonalakat, amelyek előző köteteit vezették és meghatározták. A Jerikó épül családregény, fejlődésregény, de már összetettségét és merészségét tekintve is érdemes összevetni A Patkány évével kezdődő, nagyszabású, transzgresszív trilógiával… – VIDOSA ESZTER KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.18 - tiszatáj

Csontos Márta, Hartay Csaba, Marno János, Mizsur Dániel versei

„Alternatív földrajz” (kortárs egyiptomi költőnők versei Tüske László válogatásában és műfordításában)

Csippán Péter, Domokos Márton, Repkő Ágnes, Sántha József prózája

Bálint Péter, Gömöri György, Miskolczy Ambrus tanulmánya

Tovább olvasom >>>
2021.01.14 - tiszatáj

MÜLLER DEZSŐ:
ALÁMERÜL ATLANTISZOM
Indulás és érkezés, és ami közte van. Egy tartalmas életmű stációi sorakoznak Müller Dezső legújabb verseskötetében. Ahogy öregszik az ember, gondolatai egyre többször elidőznek a Máté Péter által megénekelt „lázas ifjúság”-nál… – FÁBIÁN TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.13 - tiszatáj

MAURER DÓRA IXEK 7-1 CÍMŰ TÁRLATA A VINTAGE GALÉRIÁBAN
Új, színpompás tárlatát tekinthetjük meg Maurer Dórának, a magyar avantgárd jeles képviselőjének, alkotójának. A Kossuth-díjas grafikus és festőművész IXEK 7-1 címet viselő munkái újdonsült szériájának, az IXEK 22-nek (2019-2020) válogatott darabjai. Három alapszínben: vörösben, sárgában, kékben „ragyogó” geometrikus alakzatok… – TAKÁTS FÁBIÁN ÍRÁSA

Tovább olvasom >>>
2021.01.13 - tiszatáj

KONOK TAMÁSRA EMLÉKEZTEK A LUDWIG MÚZEUMBAN
z Asztali beszélgetések sorozat és a Ludwig Múzeum közös online rendezvényén a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas festőművészre, Konok Tamásra emlékeztek pályatársai, barátai a művész 91. születésnapján, 2021. január 9-én… – GALAMBOS ÁDÁM BESZÁMOLÓJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.11 - tiszatáj

PIECES OF A WOMAN
Mundruczó régebben sem idegenkedett a melodrámától, ám némi kitérő után forgatott legújabb filmje mintha a zsáner legtisztább párlata lenne, kérdés, milyen végeredménnyel… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő