04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
02.15.
| Plakátkiállítás a Visegrádi csoport 30. évfordulója alkalmából >>>
 TiszaLINE Szalon

04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>
11.18.
| Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár >>>
11.13.
| Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot >>>
10.30.
| Lemezen adták ki Keith Jarrett legendás müpabeli koncertjét >>>
10.30.
| Hogyan mutatja be egy bevásárlóközpont értékvilágát egy logó? >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

2019.12.22 - tiszatáj

  Én a verselő asszonyok közt lennék kimagasló. Hah, álmodik a nyomor, majd eldönti a sors hogy összelopott szavakkal versem lesz-e elég jó honlapra, bár tudom, Adynál jobb nem vagyok…   Játék, játék, játék ez, csupán ady-szavakkal leírt vallomás a szerelemről, halk ének a porban. Hány Ady-cím rejlik még itt? Saját vajon e rím? Közben a Tisza-parton szívem hevesen dobban.   Lelkek a pányván, köztük lesz enyém is e vallomás által. Oh, nagyszerű szerelem, a szív komédiája, Bódítja fejem a (képzelt, édes) csókok átka! Álmodom… Meg akarlak tartani, simogatni a vállad, a vállad.   Álom álom helyett, mikor fiatal mosolyod látom, nevetve gyarapítod az én virág-halmom, látod? Az életem kertje megtelik örömmel, Miattad tavaszodik, s a költők tavaszkor énekelnek jobban.   Egy megíratlan naplóból szállnak le ide e sorok melyek őszintébbek, mint a fehér lótuszok: Nem először sírok Utánad. Kacagás és sírás váltja egymást, mert túlságosan akarlak, kínzás   minden […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2019.12.22 - tiszatáj

  A város szétterül a kivágott árnyékok helyén. A nyugati kényelem a fontos, a keleti nyugalom, A városszélbe törölt arany. Jut is, marad is. És, hogy a nád és a sás, amíg a szén kitart égjen. Egy királynak nem lehet szamárfüle. És a többi is mind, a fák, a bokrok, méretre vágva. Lemetszett ágaikkal dicséretemhez sorakoznak. A falak már nem választják el a kohók Füstjét a panelok közötti fűtőházakétól, De a kapu fokozódó tempóban fogadja és küldi Útjára az árukat. Ujjhoz ragad, városba töröl. A falak a tenyeremhez nyomják hátukat, És én, a jó gazda simogatom őket. Az arany Megtapad a gerincük mentén. A csillogása új lápokat Vakít el, új árnyékokat vágatok ki érte. Az utca hangja emberzajongás és A panelblokkok is változtatnának, de nem Változnak. A kényelem fontosabb, mint a friss Levegő, parkosítás, vagy az új épületek miatt Eltűnő csónakázótó. A kivágott árnyékok néha Felhánytorgatják ezt. Ujjhoz ragad, városba […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2019.12.22 - tiszatáj

éjszaka van – negyven
kihűlt vagonnal és három fűtöttel
száguld a vonat

bár az én fülkém hideg
jobbat kívánnom
nem visz rá a lélek
mert száguldva szépek
az elszáradt tájak
s az elnagyolt árnyak
olyanok mint valami
földöntúli szabályosság síkidomai
[…]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2019.12.22 - tiszatáj

  nem egészen tudom, melyik két elcsípett gondolat két szépen ejtett szó közt billentem át ide üldögéltünk azon a kanapén és pontosan olyan volt, mint mikor egy őrült nap után hazaér az ember, ledobja a szatyrokat, s mezítláb lép a konyhába, a padló pedig olyan iszonyatosan jó hideg erre gondol, miközben tudja, a másik az ő papucsában császkál valahol. szóval volt ez a kanapé, egyszerre landoltam benne és zuhantam is el, belőle, onnan. beszélgettünk, szorongattam a kis díszpárnát olyan volt, mintha újat mondanál, amit már rég hallottam mintha ott járnánk, ahol a madár se jár csak a kék s az ott marad velünk, akkor is, mikor álmokat kergető összepillantásaink szélcsendbe fulladnak, s mikor már épp elzárom magamat előled, de rájövök, hogy valójában te vagy a(ki) zár. hirtelen kattansz és rámcsukódik az ajtó, amit én nyitottam ki. ide már nem hallatszott be kékmadaram dala pedig őriztem, tényleg, néha még hallom is, […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2019.01.27 - tiszatáj

Levettem a polcról a harmincas évekből, nagynénémtől örökölt, agyon-forgatott Ady-kötetemet. Rengeteg versét tudom kívülről. Ifjú koromban engem is megfogott Ady mindennel szembeni lázadása. Melyik fiatalban nincsenek lázadó gondolatok? De azért már kamaszként is más kedvencet választottam a Nyugatos magyar költők közül. Ma se tartom a legnagyobbnak a XX században. Elvitatni azonban néhány versének kivételes nagyságát nem lehet… – BOTOS KATALIN ÍRÁSA

Tovább olvasom >>>
Címke: , , ,
2019.01.27 - tiszatáj

karácsony elmúlt héjaszárnyak
lecsapnak kéjvad ragadozók
mindig beteget zsákmányoknak
mindig sántákat zsákmányolnak

gyomorgörcs vár új éjszakákat
karvaly repül a kiscsibékre
földi pokol nem földi béke
földi pokol a földi béke

a korral hormonpokol éget
minden halk szóra pisszegésre
asszony kedvének fordulása
asszony nyelvének suhogása
[…]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , ,
2017.06.08 - tiszatáj

Ma Adyból mégis azt emelném ki, hogy nélküle nagy lyuk maradna a magyar iro­dalomban. Stílusban, eszmében, mindenben olyasvalamit jelent Ady, ami nélküle nem volna. Mint minden költőnek, természetesen Adynak is meg lehet találni, ki lehet nyo­mozni a stiláris és eszmei elődeit külföldön, belföldön, francia költészetben, régi ma­gyar költészetben stb. Egészében nem tudjuk ma már szellemi életünket Ady léte nélkül elképzelni. Egészen másképp alakult volna, másképpen kanyarodott volna a magyar irodalom útja, ha Ady nincs. Nem tudjuk, hogyan. Mindenesetre egy pótolha­tatlan ízület, egy nélkülözhetetlen fogaskerék…

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2015.01.30 - tiszatáj

Az Ady Endre éjszakáiban a legfontosabb szerepet a New York kávéház játssza. A kávézó legendás hírű irodalmi kávéház volt a New York Palota földszintjén. Nevét az épületben található New York életbiztosító társaságról kapta. Vendégei között megtalálhatók voltak a kor híres irodalmárai, művészei, színészei, de kispolgárok és éjszakai bohémek is […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2014.05.18 - tiszatáj

VALLOMÁS ÉS „EMBER-TELENEDÉS” A SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK CÍMŰ VERSBEN
Az 1909. június 20-án a nagyváradi Fekete Sas emeletén felolvasott, némiképp szokatlanul személyes hangvételű költemény­nek a hallgatóságra gyakorolt katartikus hatása – a beszámolók egybehangzó véleménye alapján – aligha függetleníthető a szerzői jelenléttől. Ugyanakkor azok is evidens mó­don a költő felé „meghosszabbíthatónak” vélték a vers vallomásos beszédmódját, akik nem részesültek a sajátosan szuggesztív előadásmód jelenlét-élményében […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , ,
2013.12.02 - tiszatáj

Ady Endre születésének évfordulója alkalmából egész estés megemlékezést tartott a Medve Társulat 2013. november 25-én a Fészek Művészklubban. A programokban és meghitt hangulatban gazdag virrasztás este 6 órakor vette kezdetét, és tartott egészen hajnali 1 óráig […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2021.04.15 - tiszatáj

SUSANNA CLARKE: PIRANESI
A regényben megjelenő belső és intertextuális utalások valójában már Piranesi nevében benne rejlenek. Nemcsak a Másik neve válik beszédessé, hanem a narrátoráé is, hiszen utal Giovanni Battista Piranesire, egy olasz építészre, rajzművészre, akinek rajzai hasonlóak a Clarke által megálmodott Csarnokokhoz, mindez pedig egy újabb külső referencia lehet az olvasók számára a kötet mélyebb megismeréséhez, értelmezéséhez… – BORBÍRÓ ALETTA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.14 - tiszatáj

DRY CLEANING: NEW LONG LEG
Kötelességemnek érzem azzal kezdeni, hogy annak, amit az angol Dry Cleaning zenekar csinál, tulajdonképpen nem kellene működnie – nem is úgy működik, ahogy a mezei zenehallgató azt megszokhatta kedvenc A- vagy épp Zs-listás Spotify-előadóitól. A londoni banda áprilisban megjelent debütáló albuma, a New Long Leg éppen azért érdekes annyira, mert az egyre görcsösebb pózokba merevedő gitározós-éneklős zenekarok világában egyszerre zavar össze, villanyoz fel, érint meg, és gondolkodtat el arról, milyen is a lesújtó mindennapok felemelő popzenéje 2021-ben… – NAGY AMBRUS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.12 - tiszatáj

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

Tovább olvasom >>>
2021.04.12 - tiszatáj

VESZELKA ATTILA: A KÖLTŐ, AKI HÜLYE VERSEKET ÍRT
Azt már tudjuk – József Attila révén is –, hogy: Aki költő akar lenni/ pokolra kell annak menni. A „főhősnek” (egyes szám harmadik személyben íródott önéletrajzról beszélünk) is alá kellett szállnia, mert költő akart lenni. És az lett is. Már addig sem volt szokványos az élete, de: „Aztán leszállt az alvilágba, nem sejtve még, hogy további életében tartósan ott is marad”… – JAHODA SÁNDOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.10 - tiszatáj

KARINTHY GÁBOR ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI
Ha az olvasó egy olyan költő kötetét veszi a kezébe, amelyik harminc-negyven évvel ezelőtt bizonyos újdonsággal és máig érvényes hatással volt rá, akkor kétféle szempont érvényesül a versek olvasása közben. A félelem vagy csak óvatosság, hogy ennyi idő elteltével vajon ugyanazt az elragadtatást, ugyanazokat az érzelmeket éli újra át, vagy pedig a szöveg már nem talál benne olyan mély visszhangra, az irodalmi köznyelv, az olvasók ízlése megváltozott, és a relevancia helyett inkább irodalomtörténeti meghatározásra kényszerül… – SÁNTHA JÓZSEF KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.06 - tiszatáj

INTERJÚ LACKFI JÁNOSSAL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL 
Lackfi János József Attila-díjas költő és műfordító. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tanszékének adjunktusa és a kreatív írás program egyik vezető oktatója volt Vörös István mellett. A Hogyan írjunk verset? című könyv szerzője, a karantén-időszakban  indította el a Facebookon a Lackfi Kreatív Írás-kurzusát.

Tovább olvasom >>>
2021.04.04 - tiszatáj

BÁLINT ÁDÁM KÉPZŐMŰVÉSZ FÓLIÓK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁHOZ
Érzelmek dinamikája a szövetekben. A szövet-szerkezet lélegzetében… Szabad-szövésű arabeszkek!
Bálint Ádám Fóliói, akár az Idők végezetében eltűnt (kvázi) üzenetek, titokzatos lapok, melyek áttetsző hártyái között mikroszkopikus jelen(t)ések is lapulnak… Ezen lapok újra feltárt – és rétegesen átírt rejtjelek, talán (ön)megfejtésre várakozó enigmák, kalligrafikus fragmentumok, avagy, meta-nyelvek érzékenyített mozaik-részletei is lehetnek: egyek az Egyben…

Tovább olvasom >>>
2021.04.02 - tiszatáj

SÜVEGES RITA MELLETTE MINDEN PUSZTA GYOM CÍMŰ TÁRLATA AZ INDA GALÉRIÁBAN
Kék, fehér és fekete képek fogadják az INDA Galéria tárlatát felkereső látogatókat. A bejáratnál egy lesötétített helyiségben rideg kék fény világítja meg Süveges Rita két vásznát, amelyek mintegy sűrítve tartalmazzák a kiállítás tematikáját, és megadják annak alaphangulatát. A mezőgazdaság fenntarthatatlan gyakorlatát és annak társadalmi hatását vizsgáló alkotó ezúttal a monokultúrák és a szélükre szorult „természet” valósághű képével érzékenyíti a látogatót… – TAKÁTS FÁBIÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő