04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

Tárgyiasult eksztázis
2016.02.13 - tiszatáj

A TÚLÉLŐ ÁRNYÉKA –
AZ EL KAZOVSZKIJ ÉLET/MŰ

Börtön-e a test? Mi történik, ha testet megfosztjuk az érzelmektől, a lélektől – lehet-e egyáltalán – és mint műalkotás csodáljuk? A test, mint esztétikum artikulálódik, a forma diadalmaskodik. Látszólag az eksztázis és az objektivizáció egymásnak ellentmondó és egymással élesen szemben álló fogalmak, azonban El Kazovszkij számára egyáltalán nem voltak azok. Lendület, érzelmi túltöltöttség jellemző mind festményeire, installációira, mind Dzsan-panoptikumaira, melyek központjában mindeközben a tér, ritmus, vetett árnyékok, torzók, geometrikus formák, kötözött figurák, tárgyiasított testek állnak.

A Magyar Nemzeti Galéria – február 14-én záruló – A túlélő árnyéka – Az El Kazovszkij élet/mű kiállítása egyedülálló. Olyan teret hoztak létre, amely maga is kiállított tárggyá válik, belesimul Kazovszkij festményeibe, installációiba, sőt ars poeticájába. Tanít, kinevet, elvarázsol, magával ragad, ironizál. Kazovszkij sokrétű életműve teremről teremre mutat új színt, kínál újabb és újabb interpretációs lehetőségeket, így hozza be a gender studiest, a camp művészetet, a vouyer problematikáját, míg végül David Bowie előtt hódolhatunk. Susan Sontag bizony büszke lenne a kiállítás termeit járva, különösen a white room fricskájára. De ne szaladjunk ennyire előre.

Az első termébe lépve világossá válik, hogy nem egy szokványos tárlat vár ránk – Kazovszkijról lévén szó ez nem meglepő. A kiállítás „prológusában” – színházi szakkifejezéssel élve – az Ünnep termébe érkezünk, amely a híres Dzsan-panoptikumoknak állít emléket. Már itt megjelennek azok a meghatározó motívumok, amelyek végig kisérték a művésznő életművét, ilyen az elemek, színek ritmikus ismétlődése, a lépcsők kiemelése ( itt óhatatlanul is Appia jut eszembe), a megvilágítással való játék, az önarcképként funkcionáló kutya (mondhatnánk Kazovszkij védjegye), a boltívek, az ókori görög motívumok, a vetett árnyék és az eltárgyiasított színház. A lélek és a tárgyak harca. A monumentális csarnok installációit megtámogatják a körbe futó dokumentációk: tévéfelvételek Kazovszkijról, filmrészlet az 2001-es Merlin Színházi Dzsan panoptikumról, tárgyi emlékek( tigrismaszk, amelyet Kazovszkij viselt előszeretettel), képek a többi panoptikumról, köztük az 1979-es és ’80-as szegedi performanszokról. A legelső terem különlegességei még a középső lépcső oldalán végig futó idézetek, amelyek a megvilágításnak köszönhetően csak bizonyos szögből láthatók. A megvilágítás nem csak itt kerül központi szerepbe, hanem az egész tárlatra jellemző a perspektívákkal, fényekkel való játék.

Ez az a terem, ami elindítja, és egyben össze is foglalja a kiállítást, alfa és omega, melyek között variációk vannak. Egyenlő arányban van jelen a kiállításon a művészet, a társadalmi szubkulturális környezet, amely körülvette a művésznő és az életútja, személyisége jellemzői.

Kazovszkij energiákkal teli szelleme, túlfűtött gondolatisága vonul végig a termeken. Egy-egy kép mellet a megszokott szakértői ismeretterjesztő feliratok helyett Kazovszkij világ-, társadalom- és egyben öndefiniáló idézetei állnak, amelyek figyelmet igényelnek. Nagyon jól összefonódnak a gondolatok a szobrokkal, festményekkel hangulatukban, elragadtatottságukban, vagyis eksztatikus valójukban.

Az emeleti termekben sétálgatva megfigyelhető, hogy villanásszerűen tűnnek fel újból és újból motívumok, amelyek hol jobban kidomborodnak, hol kevésbé, de folyton visszatérnek. A már említett kutya ide sorolható, amely a „nemek termében” , mint öndefiniáló, önértelmező, a transzneműséggel összekapcsolódik. Itt jelenik meg a legélesebben az önmagát kereső művész, az önmagát kívülről szemlélő, a társadalomba beilleszkedni nem tudó alkotó.

A felvillanó motívumok sorába tartoznak a kötözött tárgyak, testek, kollázsok is. A bezártság, a kultúrába ágyazottságból szabadulni képtelen test, mely mégis így tudja csak fenntartani önmagát. De ide tartoznak még az állatmotívumok, a Hattyúk tavát megidéző formák, például a tüllök, tütük, testek, boltívek, a tér leképezése, székek, teatralitás. Ez utóbbi pedig az, ami rendező elvként szolgált az egész életműben, mind Kazovszkij megnyilvánulásait hallgatva, idézeteit olvasva, mind képeit, installációit, panoptikum részleteit nézve.  Egy olyan teatralitás, ami a görögökéhez nagyban hasonló – hiszen a maszk, a khotornosz, a hatalmas emelőszerkezetek, díszlet, szócső, mind-mind elembertelenítette a játszókat, mozgásukat megváltoztatta – és újfajta utat kínál, ahol a test és a zene válik meghatározóvá. A néző, mint szemlélődő van jelen és az elragadtatás a cél. Ha jobban belegondolunk a mai divatbemutatók nőalakjai, akik közömbös arccal vonulnak a kifutón, hogy figyelmünket a ruhájukra irányítsák, valami hasonlót tesznek – tárgyként lépkedek a kíváncsi tekintetek kereszttüzében. A különbség az esemény jellegéből adódik, hogy míg ezt normálisnak ítéljük elfogadottsága miatt, addig a színházban ugyanez meghökkent. Jeles András a kaposvári egyetemistákkal rendezte A nap már lement című darabot, ahol a szereplők a második felvonásban manökenekként vonultak végig a színpadon és hideg tekintettel mondták ki a szavakat a kifutó végén, majd egy pillanatra sem a nézőkre tekintve visszakacsáztak a színfalak mögé. Összefüggés látszik a színészkezelést és a nézők szerepét illetően a Dzsan-panoptikumokkal, még ha nem is egy mindent elsöprő élménynek emléket állító ünneplésről van szó, és a díszlet sem olyan hangsúlyos, mint El Kazovszkijnál.

Vagdalt Krisztina

 

[nggallery id=660]

 

Kapcsolódó írásunk:

A túlélő árnyéka (Bartuc Gabriella írása)

 


Címke: , , , , ,
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.27 - tiszatáj

SZANISZLÓ JUDIT: LELI ÉLETE
A regény felütése úgy szól: „Egy fotó leírása következik”. De a fotók sokszor hiányoznak, a hangfelvételeket tartalmazó kazettákra pedig popslágereket vettek rá. Pontosan ez a nemrögzítettség, ez a hiány biztosítja a családregény megírásának lehetőségét: fotók és hangfelvételek véletlenszerű sorrendben, amelyek nem a referencialitásból merítik hitelüket, hanem abból, hogy az elbeszélő számára ugyanabban a „dobozban” foglalnak helyet, vagy foglalnának helyet, ha léteznének… – BOCSIK BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák irodalmi díjat, amelyet 2005-ben a József Attila-emlékév alkalmából alapított Makó város önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával is történt… – JANÁKY MARIANNA INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.22 - tiszatáj

INTERJÚ JÓNÁS ZOLTÁNNAL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL 
Jónás Zoltán előadóművész, kultúraszervező, az erdélyi, felvidéki és észak-magyarországi egyetemeket összefogó Kortárs Hangon irodalmi pályázatának és műhelyének alapító főszervezője beszél a tehetséggondozásban szerzett tapasztalatairól… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő