04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet, és hosszú távon egészen biztosan elengedhetetlen, hogy szisztematikusan értékeljük az online oktatás során szerzett tapasztalatokat […]

>>>

…ez a város nagyon hangsúlyosan létezik irodalmi szövegekben
2016.02.03 - tiszatáj

IRODALMI KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS AZ SZTE BTK NYÍLT NAPJÁN

„Sorokban létezik a körút. A többi nincs meg. És a hű tanítványok maguk is így akarnak látni, sorokban él a város, a tér igazából Dugonics nehézkes dagonyája.”
(Grecsó Krisztián: Megyek utánad)

Az SZTE BTK hagyományos, január végén megrendezett nyílt napjának programját idén először egy rendhagyó irodalmi kerekasztal-beszélgetés is színesítette. A beszélgetés házigazdája, Szilágyi Zsófia professzorasszony Szilasi Lászlót és Grecsó Krisztiánt kérdezte az egyetemi évekhez kötődő emlékeikről, valamint Szeged irodalmi témává válásáról.

Az első anekdoták alapját a beszélgetés helyszíne, az Auditórium Maximum szolgáltatta. E helyszínnel kapcsolatban Grecsó előbb az első két félévben kötelező régi magyar irodalom szövegfelismerő zh-k izgalmait, majd pedig Fried tanár úr legendás, reggel nyolckor kezdődő világirodalom előadásait idézte fel, majd Szilasi erre reflektálva Szörényi László egy még kevésbé hallgatóbarát időpontra, péntek délutánra meghirdetett, mégis sokakat óralátogatásra csábító előadásának lendületét említette.

Szilágyi Zsófia ezt követően igyekezett mederbe terelni a beszélgetőtársak anekdotahullámait, és rátérni a változás-változatlanság dichotómia megragadására. Szilasi a változások kapcsán a papíralapú hordozóról a digitálisra való áttérést emelte ki, hozzátéve, hogy e folyamat ellenére továbbra is arra próbálja motiválni a hallgatókat, hogy papíralapú hordozón is vegyenek magukhoz kultúrát. A változatlanságot a városi kultúra sokszínűségében véli megtalálni, amelynek apropóján felhívta a figyelmet e sok-sok kulturális sziget összetartásának fontosságára is. Tapasztalatai szerint a hallgatói létszám csökken ugyan, de a mai egyetemisták sokkal szabadabbak, mint a korábbi évtizedekben. Úgy látja, nem az iskolarendszer, hanem az ismeretközlés stratégiája változott meg: a hallgatók nagyon sok mindent tudnak, de nem biztos, hogy ezt a sokszínű tudást a jelenlegi egyetemi képzés maradéktalanul ki tudja használni.

Grecsó a változatlansággal kapcsolatban a szegedi egyetemista lét sajátos tapasztalatát rögzítette. Ennek kapcsán Budapest és Szeged összehasonlításából indult ki: úgy érzékeli, hogy a pesti egyetemistáknak tulajdonképpen nincsenek tereik, tökéletesen lényegtelenek, nem érdekesek a város szempontjából. Ezzel szemben Szegeden mindig is azt érezte, hogy övé a város és Szeged valóban az egyetemistákért van. Visszaemlékezett rá, hogy mekkora felszabadultságot adott az, hogy a hallgatók megtalálták egymást a város különböző pontjain, és az órák nem értek véget az órarendben rögzített időpontban – a szemináriumok gyakran a Mojóban folytatódtak. A bölcsészkar egyik legfontosabb tapasztalataként azt nevezte meg, hogy körülbelül fél év alatt gyökeresen megváltozott mindaz, amit korábban az olvasás élményéről gondolt.

Szilasi kiemelte, hogy Szeged sajátos varázsát paradox módon az árvíznek és Trianonnak köszönheti, hiszen a ma ismert városkép kialakulása és az egyetem ideköltözése ezekhez az eseményekhez kapcsolható. Úgy látja, a város azóta sem fogadta be az egyetemet, éppen ezért az egyetemi épületek a városban szétszórva, idegen testként léteznek. Érzékletes metaforával jelezte az egyetem szétterültségét a városban, és kitért arra is, hogy e helyzet következtében valóban szerves részei a hallgatók a város mindennapi életének. A külföldi hallgatókkal kapcsolatban megjegyezte, hogy jelenlétük talán a tolerancia javulását is eredményezheti.

Ezt követően Szilágyi Zsófia kérdései arra irányultak, hogy miként vált Szeged, vagy éppen az egyetem írói témává a szerzők számára. Grecsó állítása szerint ez szinte magától értetődő volt, hiszen életének egy meghatározó szakaszát töltötte itt. Nemcsak az egyetem, de más ikonikus helyek is megíródtak műveiben: írásainak visszatérő motívuma egyebek mellett a nemrég lebontott Bárka étterem, amely folyton beragadó, tekerős pénztárgépeivel, és munkavédelmi szandálban felszolgáló pincérnőivel olyan helyszínné lett, ahol megállt az idő. Grecsó fontosnak tartja, hogy ez a város nagyon hangsúlyosan létezik irodalmi szövegekben, mert minden korban megénekelték: ennek kapcsán Balázs Béla önéletrajzi regényének nyitójelenetét és Szilasi A harmadik híd című kötetét említette. A számára feledhetetlen egyetemi emlékek közé tartoznak az irodalmi séták Ilia Miska bácsival, amikor is csak olyan helyszíneket jártak végig, amelyek megíródtak. Ezek a séták a fikció és a valóság sajátos elegyét alkották, mert Miska bácsi nemcsak azt tudta, hogy az adott helyszínen éppen melyik regényben járnak, hanem mesélt a hely valós vonatkozásairól is. Szilasi erre reagálva utalt rá, hogy korábbi meggyőződésével ellentétben, miszerint a Dunántúl adott több témát az irodalomnak, rá kellett jönnie, hogy éppen az Alföld (különösképpen Szeged) van alaposabban megírva.

A folytatásban felolvasás következett: Szilasi A harmadik hídból azt a részt választotta, amelyben az Ady tér és környéke íródik szöveggé, míg Grecsó Krisztián a Megyek utánad két rövid részletet olvasta fel, amelyek az első egyetemi évet és a már emlegetett Bárka éttermet idézik fel.

A beszélgetés lezárásaként az egyetemista lét boldog jelenén túlmutatóan arról is szó esett, hogy milyen lehetőségei vannak egy bölcsésznek az egyetem után. Állandó kérdés, hogy merre vezetnek innen utak, mit tud kezdeni megszerzett tudásával és diplomájával egy frissen végzett bölcsész. Szilasi utalt a város és az egyetem hallgatóbarát közegére, és megjegyezte, hogy Horger Antal óta ezen az egyetemen tehetséget nem kaszáltak el. Bár meglátása szerint arra viszonylag kicsi az esély, hogy az ember Szegeden maradhasson az egyetemi évek után – hacsak nem valamelyik kultúrintézményben kap helyet, ahol nem az itt születettek, hanem a „gyüttmaradtak” uralkodnak –, de a pesti egyetemi létnél olcsóbb életet és versenyképes tudást kínál az SZTE.

Grecsó felhívta rá a figyelmet, hogy nem szabad a műszaki pálya felé orientálni azokat a fiatalokat, akiknek teljesen más irányú az érdeklődésük: kiemelte, hogy a munkahelyek nagy részénél nyitottság, tájékozottság, nyelvtudás és kommunikációs készség szükséges, amelyekre a bölcsészképzés készít fel leginkább. Úgy látja, itt a bölcsészkaron nincsenek zárt utak, a képzés stabil tudást, a szövegekről való értő gondolkodás képességét adja. Szilasi Grecsóval egyetértve kitért arra, hogy szerinte a szépirodalom a legbonyolultabb szövegfajta, amelyet az emberiség létrehozott: a bölcsészkaron éppen e szövegek olvasását, valamint az álló- és mozgóképek értelmezését tanítják.

Ezt követően a hallgatóság kérdései kaptak teret, amely során választ kaphattunk a Szeged-kultusz létének vagy nemlétének problémájára is: Szilasi szerint ez a kultusz igenis létezik, csak éppen el van rejtve azokban a szövegekben, amelyeket az egyetemi évek alatt lehet és kell elolvasni. A program végén könyvvásárlásra, dedikáltatásra és további kérdésfeltevésre is lehetősége nyílt a közönségnek.

Szántai Márk

[nggallery id=657]

Fotó: Garaczi Zoltán


Címke: , , , , ,
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.27 - tiszatáj

SZANISZLÓ JUDIT: LELI ÉLETE
A regény felütése úgy szól: „Egy fotó leírása következik”. De a fotók sokszor hiányoznak, a hangfelvételeket tartalmazó kazettákra pedig popslágereket vettek rá. Pontosan ez a nemrögzítettség, ez a hiány biztosítja a családregény megírásának lehetőségét: fotók és hangfelvételek véletlenszerű sorrendben, amelyek nem a referencialitásból merítik hitelüket, hanem abból, hogy az elbeszélő számára ugyanabban a „dobozban” foglalnak helyet, vagy foglalnának helyet, ha léteznének… – BOCSIK BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák irodalmi díjat, amelyet 2005-ben a József Attila-emlékév alkalmából alapított Makó város önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával is történt… – JANÁKY MARIANNA INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.22 - tiszatáj

INTERJÚ JÓNÁS ZOLTÁNNAL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL 
Jónás Zoltán előadóművész, kultúraszervező, az erdélyi, felvidéki és észak-magyarországi egyetemeket összefogó Kortárs Hangon irodalmi pályázatának és műhelyének alapító főszervezője beszél a tehetséggondozásban szerzett tapasztalatairól… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő