04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet […]

>>>

Agri-kultúra?
2021.04.02 - tiszatáj

SÜVEGES RITA MELLETTE MINDEN PUSZTA GYOM CÍMŰ TÁRLATA AZ INDA GALÉRIÁBAN

Kék, fehér és fekete képek fogadják az INDA Galéria vadonatúj tárlatát felkereső látogatókat. A bejáratnál egy lesötétített helyiségben rideg kék fény világítja meg Süveges Rita két vásznát, amelyek mintegy sűrítve tartalmazzák a kiállítás tematikáját, és megadják annak alaphangulatát. A mezőgazdaság fenntarthatatlan gyakorlatát és annak társadalmi hatását vizsgáló alkotó ezúttal a monokultúrák és a szélükre szorult „természet” valósághű képével érzékenyíti a látogatót. A homályból kilépve világosság „gyúl” a kiállítótérben, a padlón kék napraforgók hevernek szanaszét, a festményeken robotméh, lepkék, poloskák repdesnek.

Süveges Rita az elmúlt években olyan grandiózus méretű diptichonokat készített, amelyek a fosszilis kapitalizmus természetre gyakorolt hatását mutatták be. Munkája során olyan ökokritikai megközelítéssel dolgozik, amellyel fő célja, hogy a természethez való emberi viszonyt a táj kulturális konstrukciójának felfejtésével vizsgálja. A természet ábrázolása nem csak magáról a természetről mesél, hanem a táj konstrukciójában indirekten tetten érhetjük a nem emberi világról alkotott elképzeléseink összességét is. Ha felfejtjük, hogy ezek a látásmódok miként konstruálódnak, úgy az aktuális társadalmi viszonyok tükörképére is rálelhetünk bennük vallja.

De itt nem áll meg gondolatmenetével. Süveges Rita úgy gondolja, hogy a táj több annál, mint egy darab természet. A tájmeglátása szerint – a külső világ megtapasztalásának történetileg meghatározott és ideológiákon átszűrt módja. Benne tükröződik az, hogy bizonyos társadalmi osztályok hogyan jelölik ki önmagukat a természettel ápolt kapcsolatukon keresztül, és kommunikálják ezáltal a külső világban, a természetben és társadalomban betöltött szerepüket. A táj végső soron tehát társadalmi termék, amelynek a történetisége felfedhető, nem pedig érintetlen, emberi beavatkozás mentes természet, amivel gyakran felcserélik a fogalmat.

A fiatal alkotó nemrég a Derkó 2021 tárlatán szerepelt a klímaváltozás problémájával foglalkozó munkáival a Műcsarnokban. A mellette minden puszta gyom Süveges Rita második egyéni kiállítása, amelyet az INDA Galéria prezentál. Ezúttal a mezőgazdasági tájat tárja elénk új nézőpontból, azt vizsgálja, hogy a földművelés miként tudja összekapcsolni, avagy elválasztani az emberi társadalmat a természettől.

A földművelés több tízezer éves múlta tekint vissza. Régészeti ásatások tanúsítják, hogy kezdetei egészen a neolitikumig, az i. e. 8–6. évezredig tehetőek. Kialakulásának helyszíne a Közel-Kelet száraz, meleg vidéke volt, ahol kihegyezett karókkal, ásóbotokkal fellazított talajba ültették el a magokat. Ezt a primitív formát (ahogyan a technológia is fokozatosan fejlődött) később átvette a kapás, majd az ekés földművelés. Mára az egész világot behálózó földművelés a legfőbb példája az emberi, antropogén környezetátalakításnak, amely a civilizációk ugrásszerű fejlődéséhez vezetett. Ez a fejlődés ugyanakkor a Föld ökoszisztémájában, a bolygó felszínén és légkörében is visszafordíthatatlan változásokat idézett elő. A 19. század elején született meg a mai napig szétbontatlan kapcsolat a fosszilis tüzelőanyagokra épülő energiagazdaság és a kapitalista termelési mód között. Két neves oktató, Andreas Malm és Elmar Altvater ezt a folyamatot fosszilis kapitalizmusnak nevezte el. Napjainkban bolygónk lakható területének több mint a felén mezőgazdasági termelés folyik, és a termőföldek felét mindössze négy fajta növény (búza, kukorica, rizs, szója) takarja. Süveges Rita szerint ebben a monokultúrában a világ szétvált kívánatos kultúrfajokra és kiirtandó természetre. A mellette minden puszta gyom című tárlatával azt próbálja megfejteni, hogy ez a fenntarthatatlan mezőgazdasági gyakorlat hogyan fonódik össze kényszerűen a fosszilis kapitalizmus érdekeivel és annak technológiájával.

Süveges Rita tíz akril festménye kapott helyett az INDA Galéria terében. Robotméh (2021) című nagyméretű vásznán a szárnyaival verdeső géprovar áttetsző, kékes-fehér alakja olvad bele a kép monokróm, fekete hátterébe. Egy másik, Mezeipoloskák a napraforgóban (2021) címet viselő festményen a kicsiny, szinte mikroszkopikus méretű állatkák pontjai töltik be a fehér vásznat, hol a napraforgókon, hol körülötte „tevékenykednek”. Rovarokból úgy látszik, nincsen híján Süveges Rita tárlata, egy másik művén, a Lepkefajok a kukoricában-on (2021)  gyönyörű, apró rovarok lepik el kukoricacsöveket. A monokultúrákon tenyésző, amúgy irtandó élővilág kerül nagyító alá.

Az eredetileg  tápanyagként szolgáló  növények kéken megkomponált élethű képét látjuk A Kukorica (2020), és Szója-Big oil (2020) című munkákon. A Repce-Fossil fuel (2020) világoskék címadó növénye mellett  szürke mezőben az alábbi feliratot olvashatjuk: fossil fuel, vagyis fosszilis üzemanyag. A megújuló energiatermelés egyik kétes ígéreteként tekinthetünk a biomasszára, amely átalakítja az országok  földhasználatát is. A repce, szója, vagy éppen a kukorica termesztése monokultúrákhoz, ezáltal a biodiverzitás csökkenéséhez és a mezőgazdaság további iparosodásához vezet, miközben a környezetre és a klímaváltozásra sincsen jó hatással. Süveges Rita biomassza-növényeinek képeire, amelyek 3D-modellek alapján készültek, olyan szavakat helyezett, mint fossil fuel vagy NBS (természetalapú megoldások.) Az alkotó munkáival arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a biotechnológia vállalati marketingje valójában milyen megoldásokat alkalmaz, hogy zöldre fesse kártékony gyakorlatait.

Aktuális problémát jár körbe Süveges Rita konceptuális tárlata. Képei elgondolkodtatnak, narratívájuk tágabb kontextusba helyezik a környezetvédelem és biogazdálkodás kérdését a kultúra, a  kortárs művészet nyelvén, hatásos, hagyományos festőiséggel.

Takáts Fábián

Süveges Rita: Mellette minden puszta gyom

INDA Galéria, Budapest

 

Lepkefajok a kukoricában, akril, vászon 100x100 cm, 2021 Robotméh, akril, vászon 150x150 cm, 2021 Biofuel, Blue Revolution, Arundo, Clean Energy, akril, rétegelt lemez, 25x50 cm 2020

Fotók az INDA Galéria jóvoltából

 


Címke: , , , , ,
2021.05.09 - tiszatáj

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

Tovább olvasom >>>
2021.05.08 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS A VACSORA ZSUZSIVAL ZENEKARRAL
Május 13-án jelenik meg a Vacsora Zsuzsival zenekar új EP-je Talán nincs baj címmel. A tagokkal 2020 szeptemberében a Gribedli stúdió udvarán, egy felvételszünetben beszélgettünk tagcserékről, koncertélményekről, és a már rögzített, de kiadatlan számok sorsáról… – SZUTORISZ SZABOLCS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.07 - tiszatáj

LÁNG ZSOLT:
BOLYAI – REGÉNY CSILLAGPORBÓL, FORRADALOMNYOMOKBÓL
Láng Zsolt új regénye a világhírű erdélyi matematikust, a nemeuklideszi geometria feltalálóját megidéző Esterházy Péter-idézettel nyit. A Bevezetés a szépirodalomba mottóként citált szöveghelye azért is fontos a 2019-es mű értelmezésében, mert több szempontból kijelöli azt a kontextust, azt a szöveghagyományt és prózapoétikát, azt az eredetet, amiből a Láng Zsolt-i textus megszülethetett, és azt a szerkezetet, amelyben az ő nemeuklideszi (?) tere működik… – BENCSIK ORSOLYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő