04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet […]

>>>

Nagy Zopán: A távol-közeli Morfológ átharapja csápjait – s önnön határait…
2021.03.17 - tiszatáj

GÁSPÁR GYULA KÉPZŐMŰVÉSZ
LEGÚJABB ALKOTÁSAI NYOMÁN

Nincs háttér, minden Figura és Fej körbejárható, akár egy szobor, mindenki önmaga, a festett környezet felesleges és téves illúzió lenne… Csak a formán belül történnek a dolgok… Mindegyik alkotás, mint a kiszámíthatatlan lávaomlás, egyenként is önmagába omló (egyedi) történet, illetve: egyféle agresszív csendesség…

Adatok, majd érzelmi elvonatkozások! A Fej-ek 50×70 cm-es méretben készültek: vörös bor, tus, japán tinta, alkoholos pác, papír. A négydarabos, félbe vágott figura 50×50-es vásznakra készült: azonos technikával…

Miközben, a Fekete idő című fotósorozat darabjai: közeli részletfelvételek egy régi fa villanyoszlopról. Évtizedek alatt megfolyt szurok-tájképek… Róluk „érdemben” nem beszélhetünk (mást élünk meg, és mást éltetünk)…

Más! Akvarell-alakok, mint táncokból vissza-feszült, át-lényegült szobor-torzók, talált figurák, fosszíliák, ismeretlen feltárás ismert leletei…

Íme, az ismeretlen mozgás-minták… Íme, a mint(h)ák mintái: a Zárványok!

Gáspár Gyula legújabb ki- és becsavarodó alakzatai és metamorfikusnak (sem / is) definiálható Fejei moccannak – és tekintenek ki / be: a leíró táguló feje(zete)ibe…

De más jelenések is megrezdülnek, sőt: sikamlós és jelentős lehetőségként el is hatalmasodnak: íme, például a Basilosaurus cetoides: fantasztikus, illetve lehetetlenül légies…

A Basilosaurus volt az egyik legnagyobb ragadozó cet, amely valaha járta az óceánokat. Körülbelül 15–20 méter hosszú lehetett, mozgása mégis egy angolna-balerina és egy kortárs gumi-gerincű táncos egyvelegének kreációja lett (lehetett)…

Pikaia! Opabinia! Metaspriggina! Jaj, mindenfélék, ó, gerinchúrosok… S íme, itt: még egy mutáns „csodabogár”, a Hallucigenia sparsa is érkezik…

Ám, természetesen: a jelenben (az idő-csapdában) mindinkább az élő(lénye)k, az alkotások (főként élőlény-alkotások) rekonstrukciói feszülnek látótereinkbe – vagy kerülnek érzékeléseink felfogó-csáp közelébe…

Íme: tánc, amorfikus, morfikus tánc, táncok (ok-okozatok)…

Persze, nem feltétlenül az Archaeopteryx londoni (vagy bárhonnani) példánya jelenik itt meg, amit mindössze két évvel hamarabb fedeztek fel, minthogy Charles Darwin publikálta a Fajok eredete című korszakalkotó munkáját… (Áρχαῖος = arkhaiosz, „ősi”és πτέρυξ = pterüksz, „toll” vagy „szárny”…) Uriel, Gabriel és a furcsa jel: Urvogel, szárnyas-szárnytalan „ősi madár”, vagy éppen: nem-ember

Nem, nem, ne kalandozzunk el – vagy mégis? Itt egészen másról van szó (gyakrabban a termékeny szemlélődésről, a befelé építkező hallgatásról):

Gáspár Gyula (szinte láthatatlan) művészete eredeti! Trendekkel nem vegyülő, izmusokat feloldásokkal átlátó, kiismerő, önnön rejtekeiből kiinduló-megújuló (ó, ó: ön-marásokat sajátosan gyógyító Kundalini-kígyó!): újra- és újra feltámadó folyamat!

A latens lélektani erő: a sakti (kozmikus erő, avagy áramló energia) mindenkiben létezik! A tantra egyik alapvető fogalma – mondja a hindu, mondja a szanszkrit szakirodalom, de mindez, ebben a formában igaz-e? – Miért is ne? Gondoljuk át! – Minden lehetséges (tudattalanul is)… Alternatívák, szimultán működések…

Dúzsi művésztelep, távoli tanya, erdő, szőlő-birtok, borászat, művészet, komondor, puli, fényszűrődések: zsinóron, subán, fátylas leveleken, indákon, erezeten, bőr-hártyákon át… Fény-árnyék csöndje, papír- és ecset-neszek…

Merített papír, vörösbor, japán tus, tinta, belégzés, csönd-zamatok, merítés-tudat, majd fölsejlik a jelen egyik hordozója is: a giclée nyomat…

– – –

További jele(nése)k: akvarisztikus lehetett a nemzetsége: késszerű vagy fűzfalevélszerű volt a megjelenése. A gerincesek legidősebb ismert képviselője a Burgess-faunából… Feltehetően a ma élő lándzsahal lehet a legközelebbi rokona…

Most búgócsigákat érzek a testben – mondja mag(j)ában a leíró –, és spirális kagylókat az energia-csomókban, melyek hő-folyadékot s gyógyító mozgást árasztanak (lassítva, szinte fixált fázisokká válva, az érzékelések mögé las-sít-va)…

Atavisztikus mozdulatsorok, táncok előtti, zsigeri, erezet-organikus, inda-tánc gesztusok, mint beavatottak rítusainak ismeretlen kivetülései…

Tánc, tánc, kar(d)-, lándzsa- és (k)arcművészeti táánc, hártyás csáp és hova-további tááánc: Vitus és Danse macabre!

Gáspár, Dervis, Baltazár… – sziszegve szól egy szitár… Én-mélyben pörgő dervis, fosszíliákat is rezgésekre keltő indukciók, körkörös mozgás (a) belső térben, X-repedés, elme-oldott, szellemeket (meg)hívó (mag)hasadás – és további rezonanciák:

Élet-igenlő ébredések!

 

        

 

 

 

 


Címke: , , ,
2021.05.09 - tiszatáj

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

Tovább olvasom >>>
2021.05.08 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS A VACSORA ZSUZSIVAL ZENEKARRAL
Május 13-án jelenik meg a Vacsora Zsuzsival zenekar új EP-je Talán nincs baj címmel. A tagokkal 2020 szeptemberében a Gribedli stúdió udvarán, egy felvételszünetben beszélgettünk tagcserékről, koncertélményekről, és a már rögzített, de kiadatlan számok sorsáról… – SZUTORISZ SZABOLCS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.07 - tiszatáj

LÁNG ZSOLT:
BOLYAI – REGÉNY CSILLAGPORBÓL, FORRADALOMNYOMOKBÓL
Láng Zsolt új regénye a világhírű erdélyi matematikust, a nemeuklideszi geometria feltalálóját megidéző Esterházy Péter-idézettel nyit. A Bevezetés a szépirodalomba mottóként citált szöveghelye azért is fontos a 2019-es mű értelmezésében, mert több szempontból kijelöli azt a kontextust, azt a szöveghagyományt és prózapoétikát, azt az eredetet, amiből a Láng Zsolt-i textus megszülethetett, és azt a szerkezetet, amelyben az ő nemeuklideszi (?) tere működik… – BENCSIK ORSOLYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő