04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet […]

>>>

Fenyvesi Ottó: Trash Talk
2021.03.02 - tiszatáj

(ELINDULTAM KISSZÖVEG VENNI)

                                                    Borsos Sándor barátomnak

Elindultam kisszöget venni

– meséli Sándor barátom –

a „mindenes” kisboltba.

Tolnai-versbe illő erős kezdés,

talán nem véletlenül dolgozott

együtt évekig Ottó bátyjával,

Zolival, a kanizsai városházán,

ő a tanügyön, Sanyi meg a földhivatalban.

Rég volt, igaz sem volt!

De ne vesszünk el a részletekben!?

 

– Augusztus tizenharmadikán reggel

elindultam kisszöget venni,

kilenc után pedig majdnem leszúrtak

egy hosszú disznóölő késsel

az Állomás utca 13. előtt,

a „mindenes” kisboltnál, Kőbányán.

Sok, sok szemtanú nézte

bamba, béna tekintettel,

ahogy egy félkegyelmű

a harminc centis késével

felém fut, hogy leszúrjon.

Szerencsém volt, hogy éppen

kiléptem a „mindenes” kisboltból,

és észrevettem, mert odabent

védtelen lettem volna.

A hátamról lekapott hátizsákot

tartottam magam elé, egy autót

kerülgetve menekültem meg

a véres felkoncolástól.

Senki sem tudta megállítani

a késest, csak mondogatták,

hogy hívják a rendőröket.

Meg volt alázva a vadbarom,

egy bal csapottal kínáltam meg,

amitől megtántorodott,

még agresszívabbá vált,

és ütni próbált felém.

Tökön rúgtam,

de ismét nekem rontott.

Ekkor a falnak nyomtam,

és mintha lehiggadt volna.

Na, ezek után ment be

a raktárba a böllérkésért.

Mondogatta ő közben,

hogy megöl, leszúr,

de azt hittem, csak ijesztget.

Vénasszonyok szorongatták a kezem,

veregették a vállam: jól tettem,

hogy szembeszálltam vele, mert

már nagyon megérdemelte stb.

Mondtam nekik:

– Engem nem érdekel!

Nekem csak kisszög kell!

 

– Elindultam kisszöget venni

a „mindenes” kisboltba,

naivan és könnyedén,

mint egy Tolnai-versben,

aztán majdnem felkoncoltak,

mint Santiago Nasart

a püspök látogatása után.

A szóváltás abból eredt,

hogy a panelház bejárata elé

valaki éppen kipakolta a dolgait,

és ez a vadbarom meg rugdosta őket,

amíg a lakók nem voltak ott.

Ekkor érkeztem én a helyszínre,

a naiv, igazságszerető földmérő,

kisszögért menet, a kisboltba.

Mondtam neki szépen,

várjon tíz percet türelemmel,

majd jönnek a tulajdonosok,

és különben sincs joga

a dobozokat rugdosni.

Káromkodott, fenyegetett:

ki vagyok én, honnan jöttem,

mit képzelek?

Hidegvérrel közelebb léptem

hozzá, és annyit mondtam,

vegyen vissza a szitkozódásból,

mert megeszem vacsorára.

 

– Egy, az ötvenes éveiben járó,

egysejtűről beszélek,

aki kemény kőbányai vitéznek

képzelte magát.

Nem hagyta abba,

sőt az öklével fenyegetett,

ekkor egy pillanat alatt

átváltottam én is állatba,

lementem az ő szintjére,

és felvettem a stílusát,

de csaptam is azonnal,

nem vártam meg az ütését.

 

– Csak lementem kisszögért,

– mondogatja Sándor –,

leereszkedtem az ő szintjére,

egysejtűbe, és ez lett a vége:

böllérkéssel támadt rám,

kis híján majdnem felkoncolt,

mint Santiago Nasart

a Vicario fivérek, Marquez

világhírű kisregényében.

Még most sem tudom

tiszta fejjel feldolgozni az esetet.

Csak lementem kisszögért

a „mindenes” kisboltba,

a vadbarom, akivel addig

senki sem mert szembeszállni,

meg jött a böllérkéssel,

és körbe-körbe futkostunk

egy parkoló gépkocsi körül,

az Állomás utcában, Kőbányán.

És mindenki leblokkolt,

kővé dermedt.

Sikerült elfutnom,

megmenekültem.

A történtek után,

otthon egész nap őrült

tempóban dolgoztam,

kisszögeket vertem a falba,

és zakatolt a fejem.

Este nyolckor végre

zuhanyoztam egyet,

csak akkor láttam,

hogy tizenharmadika van.

Nem vagyok babonás,

de gyerekkoromból van

egy arany nyakláncom,

amit még anyámtól kaptam

a tizenharmadik születésnapomra

– meséli Sándor, a földmérő.

 

– Tudod, legközelebb, ha majd

kés nélkül találkozunk,

beszélek vele, és ha kell,

megkínálom egy flakon

testápolóval a térdkalácsát.

 

(Megjelent a Tiszatáj 2020. áprilisi számában)

 


Címke: , ,
2021.05.07 - tiszatáj

LÁNG ZSOLT:
BOLYAI – REGÉNY CSILLAGPORBÓL, FORRADALOMNYOMOKBÓL
Láng Zsolt új regénye a világhírű erdélyi matematikust, a nemeuklideszi geometria feltalálóját megidéző Esterházy Péter-idézettel nyit. A Bevezetés a szépirodalomba mottóként citált szöveghelye azért is fontos a 2019-es mű értelmezésében, mert több szempontból kijelöli azt a kontextust, azt a szöveghagyományt és prózapoétikát, azt az eredetet, amiből a Láng Zsolt-i textus megszülethetett, és azt a szerkezetet, amelyben az ő nemeuklideszi (?) tere működik… – BENCSIK ORSOLYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.27 - tiszatáj

SZANISZLÓ JUDIT: LELI ÉLETE
A regény felütése úgy szól: „Egy fotó leírása következik”. De a fotók sokszor hiányoznak, a hangfelvételeket tartalmazó kazettákra pedig popslágereket vettek rá. Pontosan ez a nemrögzítettség, ez a hiány biztosítja a családregény megírásának lehetőségét: fotók és hangfelvételek véletlenszerű sorrendben, amelyek nem a referencialitásból merítik hitelüket, hanem abból, hogy az elbeszélő számára ugyanabban a „dobozban” foglalnak helyet, vagy foglalnának helyet, ha léteznének… – BOCSIK BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák irodalmi díjat, amelyet 2005-ben a József Attila-emlékév alkalmából alapított Makó város önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával is történt… – JANÁKY MARIANNA INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő