04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet […]

>>>

Mikor a fiatalemberek mosakodnak
2021.02.08 - tiszatáj

FARKAS ÁRPÁD EMLÉKÉRE

Hétfő reggel, Erdélyből Svédországon keresztül jutott el hozzám Farkas Árpád Kossuth-díjas költő halálhíre. Illetve nekem, nekünk mindig „Árpi” volt. „Miska hívott, megérkezett Árpi, nemsokára jön át hozzánk.” – hallom még ma is édesapám hangját, s onnan kezdve úgy néztem ki a lakótelepi ablakon, mintha rég nem látott rokont várnék. Persze, hamar a lent focizó barátok mellett találtam magam. Igaz, még játék közben is fél szemmel a parkon átvezető ferde járdát figyeltem, s egyszer csak megjelent. Ruganyos léptekkel, fekete göndör hajával, vállára vetett kis sporttáskájával olyan volt, mint egy francia filmsztár.

A hetvenes–nyolcvanas években Szeged, a Tiszatáj szerkesztősége, és bizony, sokszor a szerkesztők lakása is szellemi csomópont volt, biztos megállóhely – elsősorban – az erdélyi értelmiség számára. Így ő is gyakran járt hozzánk, sokszor ott is aludt. Későbbről – a kilencvenes évek elejéről – több végigbeszélgetett, végigborozott, általa végig is dohányzott éjszakára emlékszem.

Aztán sajnos valahogyan elmaradt a lap mellől, melynek korábban állandó szerzője volt, melyhez – ahogyan utoljára írt levelében fogalmazott – „irodalomrokoni szálak” fűzték, ahol Nagy Lászlóról, Adyról írott esszéi mellett olyan fontos versei jelentek meg, mint az Apáink arcán, az Alagutak a hóban, A szivárgásban vagy a Csoóri Sándorhoz írt Egy diólevélre.

Tavaly kezdtünk újra levelezni, végre küldött verseket, tervei voltak, de az előbb említett leveléből – melyben a rá jellemző választékossággal, líraisággal írt a laphoz fűződő viszonyáról – már érezhető az összegzés, lezárás szándéka.

Kedves Gábor,

azóta is nyugtalanít a lelkiismeret, mióta nemrégiben megkértél, küldjek írást a Tiszatájnak is. Mondanom sem kell, igen sokat köszönhetek az Ilia Mihály, majd Annus József édesapád nevéhez fűződő lapnak, ők szépirodalmi próbálkozásaim amolyan szárazdajkái voltak. Föllapozván a lap repertóriumát, csaknem nyolcvan publikációmra bukkantam, melyek javarésze csak ott jelenhetett meg a kelet-európai szellemi tűzhányások küszöbén. Nem véletlen, hogy irodalomrokoni szálak fűznek össze, némileg ezért is estek egybe a folyóirat időszakos elhallgattatásai az én irodalmi el-elcsitulásaimmal, hisz még a futóbab sem törekszik élre törni karó nélkül. Emlékké vált az is, hogy rangos tollak, Féja Gézától Görömbei Andrásig, kísérték utamat, és az Amerikából hazatérő Püski Sándor könyvkérésére könnyedén nyúlhattam Tiszatáj-dossziémhoz.

Megtisztelő kérésed gyűjteményes kötetem egybesöprése környékén ért, amikor már-már úgy véltem, több könyvben publikált írásomra sem találok, rábukkantam olyan elfeledettnek hitt soraimra, amelyek tudtommal kötetben eddig nem szerepeltek, a Tiszatájnál sem fordulták még meg magukat. Így, ha vadonatúj sorokkal nem is folytathatjuk munkatársi viszonyunkat, küldhetek néhány olyan korai verset, melyek eddigi megjelenése nem közismert,  ciklussá egészítve ki egy-két olyan darabbal, mellyel a most megjelenő Ostorzúgásban ének című gyűjtemény ismét Tiszatáj-versekkel zárhatná életmű-féleség lapjait. Mellékelek egy dokumentumértékűnek szánt interjút is Ilia Mihállyal, a folyóirat mentorával és nesztorával, akit ma már a 21. századi Kazinczyként tisztelünk.

Baráti öleléssel, a Tisza-parti körömpörköltre is emlékezve, édesanyádnak kézcsók:

Farkas Árpád

Mégis váratlanul ért a halála. Nem tudtam, hogy beteg volt, a közösségi hálón még a múlt hetekben is posztolt. Persze a halál mindig váratlan, talán csak az elmenőnek nem: „bizony, az öregemberek, mintha utoljára mosakodnának, mintha szennytelen ragyogással szeretnének bekerülni a tiszta búzát termő anyaföldbe, melyet szétporladó testük lassan megillet.” (Mikor az öregemberek mosakodnak).

De számomra mindig az a fekete hajú fiatalember marad, sporttáskával az oldalán…

Annus Gábor

Kép: Farkas Árpád portréja az 1988-as Szép versek kötetben (Kántor László felvétele)


Címke: , , ,
2021.05.09 - tiszatáj

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

Tovább olvasom >>>
2021.05.08 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS A VACSORA ZSUZSIVAL ZENEKARRAL
Május 13-án jelenik meg a Vacsora Zsuzsival zenekar új EP-je Talán nincs baj címmel. A tagokkal 2020 szeptemberében a Gribedli stúdió udvarán, egy felvételszünetben beszélgettünk tagcserékről, koncertélményekről, és a már rögzített, de kiadatlan számok sorsáról… – SZUTORISZ SZABOLCS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.07 - tiszatáj

LÁNG ZSOLT:
BOLYAI – REGÉNY CSILLAGPORBÓL, FORRADALOMNYOMOKBÓL
Láng Zsolt új regénye a világhírű erdélyi matematikust, a nemeuklideszi geometria feltalálóját megidéző Esterházy Péter-idézettel nyit. A Bevezetés a szépirodalomba mottóként citált szöveghelye azért is fontos a 2019-es mű értelmezésében, mert több szempontból kijelöli azt a kontextust, azt a szöveghagyományt és prózapoétikát, azt az eredetet, amiből a Láng Zsolt-i textus megszülethetett, és azt a szerkezetet, amelyben az ő nemeuklideszi (?) tere működik… – BENCSIK ORSOLYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő