04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet […]

>>>

A Bagolyszellem jelen(t)ései
2020.10.01 - tiszatáj

BAJI MIKLÓS ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSÁHOZ

(Magyar Műhely Galéria, Budapest, 2020. 09. 23 – 10. 09.)

 

Műugrás a Metafizikai Térbe és a Földi Térbe!

Avagy: statikai ok-okozatok és anti-gravitáció(k) találkozása a neo-sámán kísérőjével (a Bagolyszellemmel), illetve megszemélyesítőivel: Anyatyával és Atyanyával…

Tömbök, hasábok, specifikus faragványok, archaikus (ön)feltárások, elmerült kultúrákról suttogó tégla-bálványok együttes rezgése, interpretációja nyílik meg a pince-galériába koncentrálódott tér-időben, a szakralizált idő-mélyben…

Kisplasztikák, kitárulkozó és csonkolt korpuszok néma-tánca, mozdulatlanul is dinamikus égbe-ugrása, visszhangzó (transz) kiáltása… Ááá! U-hu-u-huu-áá! Rítusokon túli: ááá, ü-u-á, ü-u-á!

Egy-egy emlék sír! Megannyi sír-emlék…

BMZ Bagolyszelleme (mágikus fejét körbe-körbe tekerve): az inter-flexibilis, flexi-kompatibilis, Luna-szenzibilis Dadaista Hárfa dallamait hallgatva, elő-révülve forgatja belső szemeit, miközben: A (monu)mentális Őrzők a (méltán) világhírű, áttetsző (B30-as) tégla-próféták auráit óvják a végleges-végzetes kiáradás veszélyeitől című, dimenzió-vizuális, tudat-vizionárius, installációs szobor csoport is bemutatkozik!

És íme, itt jönnek a művek különféle társai: A múlt szférái szimultán rétegekként törtek felszínre a tér-nyelések idejében… A Műugró Világfaként emelte magasba a Valóság emlék-szintjeit, s mint egy óriási páternoszter, úgy mozgott a Világok emeletei között… A megtestesülés pillanatában az összes Világ rezgése a Műugróra koncentrálódott…A Műugró áradása atavisztikus folyamokból: karcokkal teli ásványok üzeneteit hozta a felszínre… Az eszmélet szintjei közé lebegő csont-kövek rögzültek… A Műugró mögött testet öltő démon a Világtojásból bontakoztatta ki valós én-alakját… A robotok fohásza eljutott az egekbe… Exaltatio, áldozócsütörtök, elragadtatás, felemelkedés… Reinkarnáció és ováció! S újra felragyogott az EU-UFO (eu-fórikus) glóriája…

A Mitikus Színház csarnokának mélyén a Mirákulum kapui is kitárultak… Mámorító gőzként szippantottuk a körkörös fényt, az asztrális szárnyak pedig haptonóm rezonanciákkal köszöntötték az Éber Jelenlét eljövetelét… (N. Z. „Skizológia”, anno.)

A metafizikai megállapítások a Lélek közlései. Ő (a veleszületett teremtő erejénél fogva) árasztja a metafizikai lényegiség disztinkcióit. Így, nem csak feltétele a valóságnak, hanem ő maga (ez) a valóság…

Intermezzo. Virgil Exner ó-formatervező ó-vízió részlete Jung lenyúzott bőr-pizsamájáról és a Bar-do thos-sgrol egy-egy tanításáról: ó, a nagy pszichológiai igazság, hogy a Tibeti Halottaskönyv lényege nem halotti szertartás, hanem (mindinkább) a halott kioktatása! A lehámlott létformákat, az új testet-öltés előtti állapotban óvni és vezetni kell… A nyúzott bőr (test-felület) csupán szimbolikus hidegrázás, de „mi van a héj alatt, mi van a héj alatt?”…

Ó, Nemes Család Gyermeke, figyelj! Most az igaz valóság tiszta fényének sugárzását észleled. Ismerd fel. Ó, Nemes Család Gyermeke, mostani intellektusod, amely valóságos természete szerint üres, formákhoz és színekhez már nem kötött… Minden metafizikai kijelentés teremtő ősalapja az öntudat, mint a lélek látható jelensége. Az „üresség” a „kifejeződést” megelőző állapot. Az elkülönült jelenségek tömege még latens állapotban a Lélekben időzik…

Ó, Nagy Irgalmú! Hadd szülessem én az összes eszmélőlények javára!

A személyes én és az objektumok világa pragmatikus tények. Ismerjük fel együtt a köztes lét (mindennemű / nemtelen) arcát! Féény-erő! Sebet, vágást, szakadást, pszichikai traumát melengető… Féény-idő! Szellemlények általi Alakváltások és Alkotások általi gyógyulások… Oldások, oldódások…

Nagy Zopán

 

 


Címke: , , , ,
2021.05.09 - tiszatáj

Demus Gábor, Deres Kornélia, Fecske Csaba, Harcos Bálint, Jenei Gyula, Lackfi János, Szijj Ferenc, Tönköl József versei
Berta Ádám, Faludi Julianna, Szakács Réka, Szil Ágnes prózája
Beszélgetés Tüskés Gábor irodalomtörténésszel
György Péter, Kőbányai János, Lengyel András tanulmánya
Wehner Tibor és Sopotnik Zoltán Kammerlohr-Kováts László alkotásairól
Diákmelléklet – Boldog Zoltán: Az olvasás nélküli irodalom

Tovább olvasom >>>
2021.05.08 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS A VACSORA ZSUZSIVAL ZENEKARRAL
Május 13-án jelenik meg a Vacsora Zsuzsival zenekar új EP-je Talán nincs baj címmel. A tagokkal 2020 szeptemberében a Gribedli stúdió udvarán, egy felvételszünetben beszélgettünk tagcserékről, koncertélményekről, és a már rögzített, de kiadatlan számok sorsáról… – SZUTORISZ SZABOLCS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.07 - tiszatáj

LÁNG ZSOLT:
BOLYAI – REGÉNY CSILLAGPORBÓL, FORRADALOMNYOMOKBÓL
Láng Zsolt új regénye a világhírű erdélyi matematikust, a nemeuklideszi geometria feltalálóját megidéző Esterházy Péter-idézettel nyit. A Bevezetés a szépirodalomba mottóként citált szöveghelye azért is fontos a 2019-es mű értelmezésében, mert több szempontból kijelöli azt a kontextust, azt a szöveghagyományt és prózapoétikát, azt az eredetet, amiből a Láng Zsolt-i textus megszülethetett, és azt a szerkezetet, amelyben az ő nemeuklideszi (?) tere működik… – BENCSIK ORSOLYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő