10.11.
| Pinceszínház – Ágens Társulat – Tragédia: Az ember >>>
09.27.
| Pinceszínház – Maggi és Lillemor >>>
09.26.
| PesText – Vigyázat, ez Bob Dylan! >>>
09.26.
| Pinceszínház – Ágens Társulat: Kurtizánképző >>>
09.22.
| Egy ragyogó tehetség a tűzhányók és gleccserek országából – Víkingur Ólafsson végre ismét a Müpában >>>
09.20.
| Roma Hősök – Európai drámák kötetbemutató >>>
09.19.
| A Pinceszínházban tartja Ady-estje ősbemutatóját Jordán Tamás >>>
09.18.
| A Szentendrei Teátrum produkcióival folytatódik a MASZK őszi kollekciója >>>
09.17.
| Nemzetközi sztárírók és a hazai kulturális élet legjava a 2021-es PesText fesztiválon >>>

09.16.
| Kardos Sándor kapja a ZSIFF idei életműdíját >>>
05.17.
| Középiskolások irodalomról – szóval, képpel >>>
06.03.
| Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!) >>>
06.03.
| Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei) >>>
06.02.
| Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája) >>>
06.04.
| Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017) >>>
04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>

DANTE KÖREI
700 éve halt meg a költő

Tandori Dezső verse, Petrarca, Pier Paolo Pasolini művei

Kerber Balázs válogatása,a kortárs olasz költészetből

Vígh Éva, Máté Ágnes, Szörényi László, Kabdebó Lóránt, Nádasdy Ádám, Kocziszky Éva, Yilmaz-Mészáros Enikő, Pál József írása Dante művészetéről

>>>

VERSENY A SZEGEDI EGYETEM FENNÁLLÁSÁNAK
100. ÉVFORDULÓJÁRA
Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola magyar nyelv és irodalom munkaközössége áprilisban irodalmi vetélkedővel ünnepelte a Szegedi Tudományegyetem kettős – a szegedi egyetem létrejöttének 100 éves, illetve a szegedi „összegyetem” megalakulásának 20 éves – évfordulóját. Az eseményhez kapcsolódóan a gimnázium az elmúlt év őszén 3 fordulós irodalmi pályázatot hirdetett középiskolás diákok számára […]

>>>

Baritonpárbaj
2019.11.28 - tiszatáj

KELEMEN–KÁLMÁNDY–PÁL–VERDI A BUDAPEST MUSIC CENTERBEN

Az operaszínpadon gyakori a párbaj, de azonos hangfajú énekesek ritkán csapnak össze. Baritonpárbajról nem tudok, bariton-bariton duett az alaprepertoárban is csak egy van: Falstaff és Ford kettőse Verdi operájában.

A Budapest Music Center sorozatában most Verdi hőseit vették sorra. Először a nőket, azaz a szopránokat, most pedig a férfiakat, a baritonokat. A címet kissé nehéz megérteni, hisz a magyar nyelvben nincsenek nemek. Az olaszban vannak, egyes szám harmadik személyben a lei nőt, a lui férfit jelöl. (A maestro utolsó remekének, a Falstaff első felvonásának második képe jut eszünkbe, amikor egymást felismerve először Annuska és Fenton, majd Alice és Ford így énekelnek: „E lei! E lui! E lei! E Lui” Ez ő! Ez ő! – mondogatja a magyar fordítás, de a nemek finom váltakozását nem tudja visszaadni.) Két egymást követő este két művész énekelte el egy kivétellel ugyanazt a programot, amit párbajnak is fölfoghatunk.

Nem lenne értelme az összehasonlításnak, ha nem hasonló képességű énekeseket hallottunk volna. Kelemen Zoltán és Kálmándy Mihály mindketten nemcsak nagyon jó énekesek, de igazi Verdi baritonok. A program hat nehéz Verdi-áriából állt. A mai magyar mezőnyben (a tiszteletbeli magyar Alexandru Agachét leszámítva) nincs is szólamtárs, aki ezt a programot hasonló színvonalon, vagy egyáltalán végig tudná énekelni.

De milyen is a Verdi-bariton? Sötét tónusú és erőteljes orgánum, amely alkalmas a drámai kifejezésre. A híres Paolo Gavanelli, szerint a bariton fogalmát igazából Verdi alkotta meg. Mozartnál a basszus és a bariton legtöbbször nem különül el. Bellininél és Donizettinél is cserélgetni lehet őket, a bariton inkább magasabb basszust jelent. Rossini Figarója a magas fekvésével kivétel. Verdi a megelőző korokhoz képest a baritont körülbelül két hanggal, egy szekunddal följebb tolta. S ez a feszítettebb fekvés fölfokozza a drámaiságot. Egy vérbeli Verdi-baritonnak a hangja az egyvonalas d és g közötti magasságban is megőrzi sötét színét, erejét és fényét. Nos, mind Kelemen, mind Kálmándy ilyen hang.

A program összeállítói azonban nem vették teljesen komolyan az általuk adott címet (Lui) és az alcímet (Apák, szerelmek, barátok). Hiányosan vették sorra milyen szerepekben is használja Verdi a középfekvésű férfihangot. Barát volt, apa kettő is és megcsalt férj, aki egyben barát is. Ám hiányzott például a szerelmes férfi, akit legszebben talán Luna gróf képvisel az életműben. És nem jutott már idő vagy energia a mester komikus baritonalakjának, Falstaffnak vagy tragikomikus Fordnak a megidézésére. Összekötő meséjében Eckhart Gábor olasz operaházakról vetített képeket, Verdi leveleiből idézgetett, a drámai szituációkat vázolta föl, alig ejtett szót a férfiszerepek változatosságáról. Életművének első felében Verdi a hagyományhoz kapcsolódva sok kétrészes áriát komponált, ahol egy énekbeszédes bevezetés után következik a lassú rész (cavatina), majd egy kis jelenet, változás után a gyors rész (stretta vagy cabaletta). Most egyetlen ilyen áriát se mutattak be. Persze nem panaszkodhattunk, hisz hat hosszú, nehéz, drámai szólószám hangzott el, ami „kilóra” is igen sok, nagyon megterhelő egyetlen estére.

Pompás volt a Danubia Szimfonikus Zenekar! Odaadó könnyedséggel követték Pál Tamás pálcáját. Az áriák mind slágerek voltak, nagyszerű választás volt azonban, hogy önálló zenekari számnak két ritkán hallható részletet, a Stiffelio nyitányát és a Macbeth Párizsnak komponált balettzenéjét adták elő, színesen, virtuózan. Hihetetlen, hogy Pál 80 fölött is milyen energiát ad muzsikusainak, amikor dirigál. Ha már zenekar, egy koncerten sokkal föltűnőbb, mennyire vigyáz Verdi az énekeseire. Gyakran ír forte tutti bevezetőzenét, de amikor megszólal az énekhang, a hangszeresek lehalkulnak. Legtöbbször csak akkor szólalnak meg ismét teljes erővel, ha kommentálják az énekszólamot. Egy Verdi-baritonnak csak ritkán kell birkóznia az orkeszterrel. Persze erre is akad példa mondjuk a Rigoletto nagy áriájának első részében, vagy az Otello Credójában.

Ami mármost a két főszereplőt illeti, érdekes az összevetés. Hogy valakinek egy hangszín jobban vagy kevésbé tetszik, szubjektív érzés. Ám kétségtelen, hogy Kálmándy hangja vágósabb, karakteresebb, Kelemené lágyabb, krémesebb. Ebből papírforma szerint adódik, hogy melyiküknek melyik ária állt egy kicsit jobban, vagy hogyan közelítettek hozzájuk. Kálmándy most ünnepli 60. születésnapját, de hangi kondíciója kifogástalan. Szólamtársa jó 10 évvel fiatalabb nála.

A nyitószám Macbeth áriája volt az opera végéről, amiben a király 3 felvonás öldöklés után arról énekel, hogy sose lesz már békéje, csak átok és gyász kötődik a nevéhez. Kálmándy királyi hangütéssel énekli, nagy érzelmi szélsőségeket ábrázol. A végén a kadenciában még egy biztos magas aszt is megütött. Nehéznek nehéz, bár nem igazán stílusos. Nem véletlen, hogy számtalan kitűnő Macbeth közül csak Leonard Warren használja. Kelemen mindvégig a fájdalmát zendíti meg, éneklése bensőségesebb, frázisai simábbak. Az első részt záró Cortigiani-t Kálmándy „fölülről” fogalmazza meg, Rigoletto emberi méltóságát közvetíti. Mindvégig fölháborodását érezzük, hogy vele mindez a gyalázat megtörténhet. Kelemen Rigolettója inkább gyarló kisember, elesettsége, könyörgése hat meg bennünket.

Mindkét bariton kitűnő olasz kiejtéssel és jó olasz frazírozással énekelt. Az Álarcosbál nagy Renato-áriája Kálmándy tolmácsolásában nagyszabású fölháborodás, a megcsalt férj és a becsapott barát vádbeszéde. Kelemen ugyanezt széles dinamikai skálával énekli, a lélek gyötrelmeit sokszínűen szólaltatja meg. Magas pianói a szívünkbe markolnak.

Egy ilyen megterhelő program szükségképpen az állóképesség próbája is. Az első részben Kelemen a népszerű Germont áriában árnyalattal visszafogottabb volt, és Posa búcsújának („Per me giunto”) nagy részében is kifejező mezzofortét választott. Kálmándy végig teljes erőbedobással énekelt. Ennek viszont az lett a következménye, hogy a második rész elejére tett Otello Credóban, amely olyannyira illik hangjának jellegéhez, már enyhe fáradtság érződött rajta. Erre mutatott az is, hogy itt időnként kissé szétcsúszott a zenekarral. Kelemen viszont tartalékolt és két zárószámát pazarló hangbőséggel adta elő. Ő nem énekelt Credót (noha Jago régi, jó szerepe), helyette zárásként Posa halálát választotta. Az Io morro-ban Kelemen legszebb erényeit csillogtatta. Puhán, színgazdagon énekelt, jól érvényesült fölényes légzéstechnikája. Ez az a szám, ahol az egy levegőre énekelt, 2-3 frázis nem csak technikai bravúr, de a kifejezés eszköze is. Megrendítően búcsúzott az élettől, s az eszményeket, amelyeket e szabadgondolkodó képvisel a hang gazdag, nemes csengése hordozta.

Mindkét este nagy sikert aratott. Egy ráadást simán betervezhettek volna. A közönség bírta volna. (Igazi csemege lehetett volna például az említett kettős együtt a Falstaffból, lui e lui, bár eddig mindketten csak Fordot énekelték színpadon.) Persze kérdés, mennyi szuflája maradt énekeseinknek, akik ezen az estén mindent kitettek elénk.

Márok Tamás

 

Eckhart Gábor műsorvezető, Kálmándy Mihály és Pál Tamás (Fotó: Mezey Béla)

 

Pál Tamás karmester Kálmándy Mihállyal és Kelemen Zoltánnal


Címke: , , , , , , , ,
2021.09.21 - tiszatáj

RED ROCKET
Jó ideje nyilvánvaló: Sean Baker a kortárs amerikai független szcéna koronázatlan királya. Cannes-ban debütált tragikomédiája privát és nemzeti szinten boncolgatja az Egyesült Államok hátsóudvarában döglődők sehová nem tartó hétköznapjait… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.09.21 - tiszatáj

Nagy úr a véletlen, talán Isten akarata a sajátunkkal szemben. (Hogy létezik-e Isten vagy saját akarat, azt hagyjuk, egyelőre.) Nem terveztem, hogy három hét alatt háromszor is színházba menjek, ráadásul minden alkalommal magyar színdarabot nézzek, mégis így alakult… – HORVÁTH PÉTER KRITIKÁI

Tovább olvasom >>>
2021.09.21 - tiszatáj

BAKONYI ISTVÁN: PETŐCZ ANDRÁS ÚJABB KORSZAKA
„Petőcz András ugyanis olyan költő, aki egyszerre hisz a nemzeti és az európai értékekben. […] Költőnk nagyon is magyar és nagyon is európai gondolkodó” – olvashatjuk Bakonyi István Petőcz András újabb korszaka című kismonográfiájában. Egyetérthetünk a szerző megállapításával, mert Petőcz András életműve nem csupán a magyar költői-prózai hagyományt, hanem az európai, sőt világirodalmi (elsősorban amerikai) szerzők újításait egyaránt kamatoztatja művészetében… – SEBŐK MELINDA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.09.21 - tiszatáj

CSEHOV SIRÁLYA BARNÁK LÁSZLÓ RENDEZÉSÉBEN A SZEGEDI KISSZÍNHÁZBAN
Barnák László szegedi Sirály-rendezése sokszínű tragikomédiaként tálalja a Csehov-darabot. A kisszínház színpadán szinte naturalista módon jelenik meg a 19. század végi orosz világ, ahol a vágyak beteljesületlenek maradnak és mindenki mást szeret… – HOLLÓSI ZSOLT KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.09.19 - tiszatáj

ZŰRÖS KETTYINTÉS, AVAGY PORNÓ A DILIHÁZBAN
Provokatív, egyúttal rendkívül intelligens, önmagunk és társadalmunk elé görbe tükröt illesztő remekművet alkotott a román újhullám egyik leginkább jegyzett direktora: Radu Jude előző munkája nyomvonalán haladva vágta zsebre az Arany Medvét és alkotta meg pályája eddigi talán legjobbját… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.09.16 - tiszatáj

ARANYI SÁNDOR ÉS TANÍTVÁNYAI
Ezek a melók itt most azért érdekesek, mert nem egy téma vagy szemléletmód, hanem Aranyi mentén kerültek a falra. Az ő egykori, mára szakmailag elismert tanítványai állítanak itt ki, és ezt leszámítva semmi közös, vagy semmiféle kapcsolódási pont nincs a falra kerülő munkákban… – VÁRALJAI ANNA MEGNYITÓJA

Tovább olvasom >>>
2021.09.16 - tiszatáj

SZABÓ IMOLA JULIANNA: LAKÁSA VAN BENNEM
Szabó Imola Julianna kötete olyan, mint egy tüdő. Páros, lebernyeges szerv, szükséges a légzéshez, egyszerre gyakorolja a megtartást és az elengedést. Nem szól olyanról, amiről az élet ne szólna: kórházi látogatások, nagyszülők halála, terhesség, bántalmazás, válás, költözés, szülés, gyermeknevelés, betegségek, elöregedés. Mindezek egy képileg is burjánzó nyelven, a megértés vágyának orgánumán… – SZUTORISZ SZABOLCS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.09.16 - tiszatáj

SZALAI ALEXA RITA TÁNCMŰVÉSZ, AZ 1984 KOREOGRÁFUS-ASSZISZTENSE
Táncol, tanít, az 1984 című sikerprodukció koreográfus-asszisztenseként is dolgozik Szalai Alexa Rita táncművész, a Szegedi Nemzeti Színház tánckarának tagja, aki Győrből került a Tisza partjára… – HOLLÓSI ZSOLT INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Tandori Dezső: Felplusztulás, leplusztulás (Előzetességek és utólagosságok [2018–2019])Demény Péter: Az élet gesztenyéi (Slágerek, sanzonok, slamasztikák)H. Balogh Gyula: Alsóvárosi hitregékBakos András: Isteni testekSzathmári István: Spanyol reggeliSántha József: BörtönkarnagyNormal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattTandori Dezső: Nincs beszédülésPetőcz András: A visszaforgatott időLengyel András: Tömörkény-tanulmányokKálnay Adél: Szivárványország (Utazz velem!)Virág Zoltán (szerk.): Színkép, hangkép, összkép (Írások elméletről és gyakorlatról)Hódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Fried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházTandori Dezső: A szomszéd banánhalSeregi Tamás: Művészet és esztétikaÉszlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Zalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)„Ragyogó pusztulás” – kortárs osztrák irodalmi antológia (szerk.: Bombitz Attila)Lengyel András: Ellenkultúra, peremhelyzetben (Marginalitástörténeti vázlatok)Bíró-Balogh Tamás: Az irodalom személyességekabai lóránt: semmi színSzlováknak lenni csodás…Petőcz András: A megvénhedt IstenDemény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólTandori Dezső: Szellem és félálomKálnay Adél: Hamvadó időSzepesi Attila: IstenporPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Sághy Miklós: A fény retorikájaTandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézCsiki László: A kaptárBaka István: Műfordítások III.Jász Attila: Fürdőkádból a tengerTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaBíró-Balogh Tamás: TollvonásokFried István: Magyar irodalom(történet)