01.12.
| Vers l’infini. Konok Tamás életmű-kiállítása (1930–2020) >>>
12.08.
| Figyelem és irgalmasság – Iványi Gábor és Liszkai Tamás >>>
12.07.
| Edda Művek, Prognózis, Ámen és Sziámi albumokkal zárul a Lemezjátszó Classic >>>
12.07
| Egy nő – Művész Távmozi (online premier) >>>
12.03.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
12.01.
| ArteKino 2020 – Nézz egy hónapig ingyen európai fesztiválfilmeket! >>>
11.27.
| A Szépírók Társasága XVI. fesztiválja >>>
11.26.
| Indul az e-Trafó online programsorozat >>>
11.26.
| Asztali beszélgetések… – Tompa Andrea és Szabó B. András disputája >>>
11.25.
| Olasz világsztárral, „operapástétommal” és adventi koncerttel folytatódik a Müpa Home műsora >>>
11.25.
| Sajtó és ideológia a hatvanas években >>>
NAPI TANDORI

12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>
11.18.
| Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár >>>
11.13.
| Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot >>>
10.30.
| Lemezen adták ki Keith Jarrett legendás müpabeli koncertjét >>>
10.30.
| Hogyan mutatja be egy bevásárlóközpont értékvilágát egy logó? >>>
10.30.
| A művészet, az együttműködés és a kihívásokon felülkerekedő kreativitás ünnepe volt a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál >>>
10.29.
| Asztali beszélgetések… – Sztehlo Gábor, az embermentő >>>
10.17.
| Swimathon Pécs 2020 >>>
10.15.
| Embertani érdekességek a Határtalan Régészet őszi számában >>>

Báger Gusztáv, Bob Dylan, Komor Zoltán, Lengyelfalvi Egbert, Nyirán Ferenc, Talabér Miklós, Zalán Tibor versei
William Shakes­peare szonettjei Fazekas Sándor fordításában
Abafáy-Deák Csillag, Csabai László, Hegedűs Imre János prózája
Lengyel András, Marjanucz László, Tverdota György, Zimonyi Zoltán tanulmánya
Nagy József: Mnémosyne

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

Krinò – a gondolkodás új műhelye Szegeden
2017.11.02 - tiszatáj

Az alkotó filozófiai gondolkodás új bázisa jöhet létre azzal, hogy 2017 első félévében elindult a „Krinò” Workshop of Thinking elnevezésű szeminárium a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Federico Sollazzo egyetemi oktató irányításával.

A kezdeményezés több szempontból is újszerűnek tekinthető: nemcsak egyetemi hallgatók látogathatják, s az egyetemi hallgatók esetében nem a lexikális tudást kérik számon, hanem az alkotó gondolkodást. Az október 18-án bemutatott Krinò a tervek szerint a további szemeszterekben is meghirdetésre kerül és feltehetően 2018 őszén önálló intézménnyé alakul.

Federico Sollazzo már 2016-ban közzétette gondolatait az intézményesült filozófiaoktatással kapcsolatban (Filozófia ez? Tiszatáj Online, 2016. 06. 13.). Koncepciójának lényegét úgy lehetne megfogalmazni, hogy az akadémiai tudománnyá tett filozófia letért az eredetileg neki szánt útról, a kreativitás keresése helyett nagyrészt pusztán adatközvetítővé vált.

A szemináriumnak vannak ajánlott témakörei, amelyek impulzusként szolgálhatnak az alkotó filozofáláshoz, amennyiben referenciaként ajánlott gondolkodók személyes témákat fejtenek ki. Nem a lezárt nagy rendszerek képviselői, hanem éppen azok ellenzői.

Meglátásom szerint az eddigi eszmecserék alapján a Krinò fő törekvései az alábbiak lehetnek:

A fő cél a kreatív gondolkodás. Ennek eléréséért a már megismert hibás gyakorlatok elkerülése kerül napirendre. A hivatalos, az akadémiai filozófiaoktatás módszertanával, rendszerével kapcsolatban kifogásolható, hogy abban a gondolkodás módszertana és szókészlete egy előre gyártott zárt rendszer. Ez behatárolttá teszi a gondolkodást.

Nem kívánatos a gondolkodók (oktatók, kutatók) mennyiségi mutatók alapján való rangsorolása sem. Ez a módszer képtelen megkülönböztetni, felfedezni a kreatív gondolatot, s ezzel a közvélemény elé tárni az önmagát ismétlő gondolatoknál, adatközvetítésnél magasabb minőséget.

A minőséget részben az újszerűség jelenti, az, hogy új gondolat születik, részben a hitelesség, az, hogy egy nézet vagy nézetrendszer hirdetői tisztában vannak önmagukkal, rá mernek kérdezni gondolataik lényegére, eredetére.

Következésképpen kiesnek ebből a körből az önvizsgálatra nem hajlandó narratívák (vallások, ideológiák). Ugyanakkor, a Krinònak nem célja ezen nem hiteles (nem autentikus) kultúrák ellen harcolni, leleplezésükre vagy a velük való vitára energiát fordítani. Elképzelésük szerint pusztán kerülni kívánják, hogy hasonló hibákat kövessenek el.

Az önálló gondolkodás szabadságával együtt jár a diskurzus szabadsága, ezért a gondolatok eredetének megkérdőjelezése nem lehet tabu. A szabad diskurzusok attól tekinthetők szabadnak, hogy nincs előre meghatározott metodológiájuk.

A gondolatok különböző eszközökkel, műfajokkal való kifejezése kívánatos, ezáltal az alkotó filozófiai gondolkodás inkább tekinthető művészetnek, mint tudománynak. A workshop, a műhely művészeti vagy irodalmi klub, amelyben, feltehetően, leginkább a filozófiai líra kerül napirendre.

Ez a tevékenység abban az értelemben nem alkalmazott filozófia, ahogyan ezt a tudományos életben tekintik, de a szokásos népszerű filozófia fogalmával sem írható le pontosan, amennyiben a népszerű filozófiával kapcsolatban minőségi aggályok vethetők fel. (Nem jutnak elég mélyre, pontatlanok, s akár a lényeget is kifelejthetik, amikor egyszerűbbé, érthetőbbé próbálják tenni a filozófiai gondolatokat.)

Tulajdonképpen az „egészséges” gondolkodás a cél. Terápiának viszont azért nem nevezhető ez a filozofáló eszmecsere, mert a szokásos terápiáknál alá-fölérendeltséget hoznak létre a terápia igénylője és folytatója között.

Mindez nem zárja ki azt, hogy a Krinòban megvalósuló alkotó filozófiai gondolkodásnak és irodalmi tevékenységnek gyakorlati, akár terápiának tekinthető haszna is legyen.

Olyan ez, mint a szenvedélyből végzett munka, amely során nem a munkavégzés hatékonysága a cél. Ha a hatékonyságot helyeznék előtérbe, akkor veszélybe kerülne szenvedély jellege, a tevékenység spontán öröme.

A kezdeményezés az alkotó filozofálást, tehát az életről, az igazságról, az egyén és a közösség érdekéről (a közjóról) való nyitott szellemű alkotó gondolkodást az előbb felsorolt módon kívánja megvalósítani. Viszont az alkotó emberek sajátossága az, hogy gondolataik folyamatosan mozgásban vannak, ezért az előbbiekben felsorolt elvek módosulhatnak.

Azt, hogy az alkotó filozófiai gondolkodás és irodalmi, művészeti tevékenység gyakorlása milyen perspektívákat nyit, nehéz megjósolni. Nem zárható ki, hogy az előbbiekben értelmezett módon alkotván, az eddig ismert gyakorlatnál nagyobb szellemi és érzelmi szabadságra, az ezáltal megszerezhető mélyebb és hitelesebb tudásra épülve megújítható a filozófiai gondolkodás Magyarországon.

Boros Tibor

(A szerző filozófus, okleveles andragógus)


Címke: , , , , , , ,
2021.01.14 - tiszatáj

MÜLLER DEZSŐ:
ALÁMERÜL ATLANTISZOM
Indulás és érkezés, és ami közte van. Egy tartalmas életmű stációi sorakoznak Müller Dezső legújabb verseskötetében. Ahogy öregszik az ember, gondolatai egyre többször elidőznek a Máté Péter által megénekelt „lázas ifjúság”-nál… – FÁBIÁN TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.13 - tiszatáj

MAURER DÓRA IXEK 7-1 CÍMŰ TÁRLATA A VINTAGE GALÉRIÁBAN
Új, színpompás tárlatát tekinthetjük meg Maurer Dórának, a magyar avantgárd jeles képviselőjének, alkotójának. A Kossuth-díjas grafikus és festőművész IXEK 7-1 címet viselő munkái újdonsült szériájának, az IXEK 22-nek (2019-2020) válogatott darabjai. Három alapszínben: vörösben, sárgában, kékben „ragyogó” geometrikus alakzatok… – TAKÁTS FÁBIÁN ÍRÁSA

Tovább olvasom >>>
2021.01.13 - tiszatáj

KONOK TAMÁSRA EMLÉKEZTEK A LUDWIG MÚZEUMBAN
z Asztali beszélgetések sorozat és a Ludwig Múzeum közös online rendezvényén a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas festőművészre, Konok Tamásra emlékeztek pályatársai, barátai a művész 91. születésnapján, 2021. január 9-én… – GALAMBOS ÁDÁM BESZÁMOLÓJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.11 - tiszatáj

PIECES OF A WOMAN
Mundruczó régebben sem idegenkedett a melodrámától, ám némi kitérő után forgatott legújabb filmje mintha a zsáner legtisztább párlata lenne, kérdés, milyen végeredménnyel… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.08 - tiszatáj

MÁRTON LÁSZLÓ: KÉT OBELISZK
Márton László legújabb regénye, a Két obeliszk továbbhalad a szerző által már jól kikövezett poétikai úton: a fikcionalitás és a referencialitás dichotómikus rendszerének fel-, illetve megbontását tűzi ki célul. Ami azonban az előző két kötethez, A mi kis köztársaságunkhoz és a Hamis tanúhoz képest változott, az az, hogy ezúttal nem (csak) a magyar történelem egy jelentős eseménye (Vésztői köztársaság, tiszaeszlári vérvád) kerül a Márton-féle fikciós krónika középpontjába, hanem egy nemzeteken átívelő szerelmi történet… – KLAJKÓ DÁNIEL KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.06 - tiszatáj

MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK
Zenitjén már túljutott az egyik legünnepeltebb kortárs dán rendező, ettől függetlenül Thomas Vinterberg vígdrámája szoros kezekkel összetartott, potens szerzői teljesítmény, amely mindenképpen a pályakép jobban sikerült darabjai között foglal helyet… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.06 - tiszatáj

INTERJÚ PETŐCZ ANDRÁSSAL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL 
Petőcz András Babérkoszorú-díjas költő beszél irodalmi tehetséggondozásról, a Kodolányi János Egyetemen általa vezetett kreatív írás tanfolyamon végzett munkáról, annak tapasztalatairól… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.01.03 - tiszatáj

ÁFRA JÁNOS: RÍTUS
Útmutató, vizualizáció, meditáció. Efféle benyomást keltenek a Rítus egyes szám második személyben írott versei. Az olvasó részben ennek köszönhetően érezheti: ősi örökség rejtélyeibe vezető beavatástörténet részese. Áfra János harmadik verseskötete egyszerre kezeli komolyan a rituális konstrukciók előírásait, és ébreszt megdöbbenést az abszurdba forduló, de nagyon is ismerős magatartásformákkal szemben… – URBÁN ANDREA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2020.12.30 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS MILCHO MANCHEVSKI FILMRENDEZŐVEL
Legtöbben az Eső előtt rendezőjeként ismerjük, ám a macedón direktor az elmúlt közel 30 évben sem tétlenkedett. Miután Velencéből a legjobb filmnek járó Arany Oroszlánnal távozott, öt újabb munkával jelentkezett: a hazai forgalmazásba is bekerült Árnyékok és Anyák után a Fűzfát is megtekinthették az érdeklődők, igaz, a pandémiára való tekintettel csak a Művész Távmoziban… – SZABÓ G. ÁDÁM INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő