02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
02.15.
| Plakátkiállítás a Visegrádi csoport 30. évfordulója alkalmából >>>
02.15.
| A Magyar Művészeti Akadémia Elfolyó idő c. tárlata a Pesti Vigadóban >>>
02.13.
| Csáth és démonai bemutató a Vígstreamházban >>>
02.11.
| Egy nő filmvetítés ingyenes · Online esemény >>>
02.06.
| Februári új kiállítások, programok, események a Deák17 Galériában >>>
02.06.
| Otthonába költözik a színház! – indulnak a Miskolci Nemzeti Színház online közvetítései >>>
 TiszaLINE Szalon

02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>
11.18.
| Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár >>>
11.13.
| Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot >>>
10.30.
| Lemezen adták ki Keith Jarrett legendás müpabeli koncertjét >>>
10.30.
| Hogyan mutatja be egy bevásárlóközpont értékvilágát egy logó? >>>
10.30.
| A művészet, az együttműködés és a kihívásokon felülkerekedő kreativitás ünnepe volt a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál >>>
10.29.
| Asztali beszélgetések… – Sztehlo Gábor, az embermentő >>>

Quan Barry, Báthori Csaba, Becsy András, Csehy Zoltán, Alan Dugan, G. István László, Németh András, Radnai István, Vas Máté versei

Mátyás Győző, Petőcz András prózája

Mítoszok, mesék, testamentumok – Margaret Atwood szövegvilágairól (Benczik Vera, Kérchy Anna, Kovács Fruzsina, Kürtösi Katalin, Martonyi Éva, Sághy Miklós tanulmányai)

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

Nem mesebeszéd!
2017.07.03 - Plüss Műhely

A GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM KÉZIKÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA

A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) gondozásában frissen megjelent MesebeszédA gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve című tanulmánykötetet június 13-án mutatták be a Restro Puskinban. A tanulmányokban tárgyalt, illetve a kötet kiadása kapcsán felmerülő kérdésekről és problémákról a FISZ társelnöke, Antal Nikolett beszélgetett a szerkesztőkkel: Hansági Ágnessel, Hermann Zoltánnal, Mészáros Mártonnal és Szekeres Nikolettával.

A kötetbemutató helyszínéül választott kávézót már jóval a kezdés (délután hat óra) előtt megtöltötte a hallgatóság. A szabálytalanul elhelyezett székek és asztalok között kellemes hangvételű, tanulságos párbeszédnek lehettünk szem- és fültanúi. Antal Nikolett a beszélgetés elején rámutatott arra, hogy A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve alcím komoly elvárásokat támaszt, s ennek kapcsán feltette a kérdést: a tudományos diskurzus nyelve alkalmas-e jelenleg egy széles réteget megcélzó kézikönyv megírására. Hansági Ágnes válaszában kifejtette, hogy szerkesztőtársaival egy olyan tanulmánykötet létrehozására törekedtek, mely annak ellenére, hogy a tudományos érdeklődést is kielégítő komplex témákat tárgyal, elsősorban azokat az olvasókat kívánja megszólítani, akik a felmerülő problémákkal a gyakorlati oldalon szembesülnek: tanárokat, könyvtárosokat, s természetesen a szülőket. Ennek érdekében a tanulmányok szerzői érthető és világos nyelvhasználatra törekedtek. Hermann Zoltán szerint a könyv egyik nagy erénye annak nyelvi sokszínűsége, minden szerző a saját stílusában vetette papírra gondolatait, következtetéseit. A Mesebeszédben számos szakma és tudományterület képviselteti magát: a kötet tanulmányai tizenkilenc különböző szerző alkotásai. Mészáros Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy az érthetőség nem egyenlő a leegyszerűsítéssel; a tudomány nem egyszerűsíthető le csupán azért, mert (például jelen tanulmánykötet esetében) gyermekeknek szánt alkotásokkal foglalkozik.

 

kep1

 

A beszélgetés moderátora ezt követően összefoglalta azokat az általános problémákat, melyek a kötet létrehozásának kiindulópontjául szolgáltak. A gyerekirodalommal foglalkozó események, programok alacsony számát, a szakma jelenlegi leértékeltségét a tudományos szférában, valamint a magas színvonalú gyerekirodalmat támogató állami beavatkozás hiányát említette. Szekeres Nikoletta ennek kapcsán kifejtette: a tanulmánykötet alapvető célkitűzése, hogy rámutasson a gyerekirodalomról való gondolkodás fontosságára, s beindítsa az erről szóló diskurzust. Ez ugyan lassú folyamat, de az ennek érdekében megvalósuló konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, posztgraduális egyetemi képzések (mely elsőként a Károli Gáspár Református Egyetemen valósult meg) vagy épp egy tanulmánykötet jelentik az előrehaladás kis lépéseit. A szülők, tanárok, irodalmárok, kutatók és könyvtárosok közötti párbeszéd, az együtt gondolkodás jelenti az érdemi fejlődést, mind Magyarországon belül, mind nemzetközi viszonylatban. Az összefogás kapcsán Hermann Zoltán az intézményrendszerek együttműködésének fontosságáról is beszélt: szép dolog, ha alsó- és középszinten összetartásra törekszünk, de az igazi változáshoz állami szintű figyelemre volna szükség. Ezen kívül sokat segítene a piaci szereplő részvétele is a folyamatban. Hansági Ágnes összekötné a kutatást az alkalmazással: gyümölcsöző módszer lenne, ha akadémikusok tartanának továbbképzést tanároknak, hiszen a két fél megoszthatná egymással tapasztalatát, tudását. Mivel az olvasás nemcsak az irodalom, hanem a világ megismerését is jelenti, az irodalmi műveltséget már az általános iskolában meg kell alapozni. A tanárképzésnek, az iskola presztízsének fontos szerepe van abban, hogy az iskolapadból kikerülők jobban boldoguljanak a világban. Mészáros Márton hangsúlyozta: a felnőttek számára írt irodalom olvasásához a gyerekirodalomra is szükség van. A gyerekirodalom olvasásának elvesztése a szépirodalom olvasásának későbbi elvesztésével jár. Aki pedig elveszíti ezt az olvasói attitűdöt, az előbb-utóbb nem csupán a szépirodalmat, hanem a munkahelyi szerződést, a hivatalos értesítőt, sőt a számlát sem fogja érteni.

 

kep4

 

Végezetül a kötet szerkezeti felépítéséről és a megjelenés technikai körülményeiről volt szó. A négy részre tagolt kötet altémáit Antal Nikolett ismertette. Az első rész történeti áttekintést nyújt, valamint a kortársak kontextusba helyezésével foglalkozik. A második középpontjában a mese áll; a harmadik rész az ifjúsági- és young adult irodalom aktuális kérdéseit tárgyalja, különös figyelmet fordítva az ezzel kapcsolatos tabukra. A negyedik, egyben utolsó rész tanulmányai a látvány, a képiség, a vizualitás szerepéről szólnak. Hermann Zoltán elmondta, hogy a Mesebeszéd szövegei az előre elképzelt koncepció jegyében, „megrendelésre” készültek. A szerkesztő a kötettel szorosan összefüggő, a Károli Gáspár Református Egyetemen akkreditált Gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú posztgraduális képzésről is beszélt. Elmondta, hogy a tanulmányok összhangban vannak az említett szakon tanultakkal, a könyv fontos funkciója, hogy a leendő hallgatók tankönyvként, jegyzetként is használhassák. Hermann azt is elárulta, hogy az egyetemen tavaly novemberben rendezett gyerekirodalmi konferencia előadásaiból is tanulmánykötetet terveznek létrehozni.

Az Ünnepi Könyvhétre megjelent Mesebeszéd sikerét az is bizonyítja, hogy négy nap alatt a FISZ standjának összes példány elkelt, a néhány megmaradt könyvre pedig a kötetbemutató hallgatói csaptak le. Bízunk benne, hogy minél előbb elkészül az utánnyomás, s így még több ember kapcsolódhat majd be a gyerekirodalom érdekében folytatott párbeszédbe.

Górász Péter

 

1358171Mesebeszéd. A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve

Fiatal Írók Szövetsége

Budapest, 2017

492 oldal, 2800 Ft

 

 

 

 

 


Címke: , , , , ,
2021.03.04 - tiszatáj

MARKÓ BÉLA: AMIT AZ ÖRDÖG JÓVÁHAGY. SZONETTEK
A keresés kényszere – talán ezzel írható le az az erő, ami ott munkál a kötet egésze mögött. Mi lakozik a festékrétegek alatt? Mit rejthet egy sötét folt a vásznon, mit lepleznek a ruhák redői, mit vet ki a partra a tenger? Hol vannak, hová vezetnek az alkotáson hagyott nyomok – legyen szó festményről, épületről, versről, a teremtett világról? Ahogy a szonettek beszélője a festmények vonalaiban, foltjaiban próbál „egy-egy üzenetre lelni” (47), úgy keresi a soráthajlásokban, a szabályos és szabálytalan szonettrészletekben az olvasó is az értelmezés kapaszkodóit… – VARGA BETTI KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.03.03 - tiszatáj

GYÖRGY PÉTER: FAUSTUS AFRIKÁBAN. SZERZŐDÉS A VALÓSÁGGAL
György Péter Faustus Afrikában című könyvének, mely időben és térben széles kulturális horizonton vizsgálja a művészet és a valóság viszonyát, alapvető tézise, hogy a hatalmi, politikai viszonyok döntően befolyásolják, milyen művészi „szerződések” köthetők a valósággal egy adott korban, és ebből következően ezek a paktumok azt is nagymértékben meghatározzák, hogy miképpen közvetíti, vagy talán helyesebben: hozza létre számunkra a művészet a valóságot… – SÁGHY MIKLÓS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.03.02 - tiszatáj

POÓS ZOLTÁN: ROCK & ROLL ÁRUHÁZ – EZ A DIVAT, 1957–2000
A divat nemcsak az individualitás kifejezésének ad lehetőséget, hanem a közösségi létezésnek is. Ott képes működni, ahol megvalósul a szabadság társadalmi struktúrája és emberi közösségek jönnek létre. Ehhez pedig rugalmas társadalmi és gazdasági feltételek szükségesek. Az ötvenes és hatvanas évek Magyarországára az előbb felsorolt körülmények kevéssé voltak jellemzők. Ugyanakkor a divat igénye volt az egyik legnagyobb ösztönzője a rendszer demokratizálódásának… – HERCEG LILLA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.03.01 - tiszatáj

JIM THOMPSON: 1280 FŐ
Unalmasnak, sőt, ostobának látszó, valójában simulékony, jéghidegen könyörtelen, ravasz gonosztevő: ismerős karaktertípus az oklahomai író több, mint 30 évet felölelő ouvre-jában, Daniel Woodrell (Winter’s Bone) cseppet sem véletlenül jegyzi meg a reprint 2011-es előszavában, hogy Thompson legalább kétszer építette fel ugyanazt a figurát. És valóban, az 1280 fő az 1952-es, gyakran csúcsműként aposztrofált A bennem élő gyilkos […] párdarabja, összekötő motívumuk egy seriffuniformisba bújt pszichopata bomló elméjének mélyanalízisével kecsegtet – nem véletlenül hivatkoznak a skizofréniát, halált, átverést dőlt betűkkel hangsúlyozó szerzőre Stephen Kingtől Jo Nesbóig… SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.02.28 - tiszatáj

BORSIK MIKLÓS: ÁTOKNAPTÁR
Borsik Miklós Átoknaptár című debütáló munkája ennél jobb időzítéssel nehezen tudott volna megjelenni. Lírájának ismerős és közeli tapasztalatainkat kényelmetlen, groteszk fénytörésekbe állító mozzanatai ugyanis most, 2021 elején olvasva akarva-akaratlanul visszatükröznek valamit a minket körülvevő világ aktuális kizökkentségéből, a bizonytalanság és az abból fakadó feszültségek természetéből. Elég csupán egy kicsit figyelmesebben körülnéznem a magam környezetében, hogy hasonlóképp tűnjön fel előttem is minden, mint Borsik vonaton ülő versbeszélője előtt… – TOKAI TAMÁS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.02.27 - tiszatáj

BENEDEK MIKLÓS: MIKÖZBEN HALKAN
Pontos képet sosem fest, csupán a precíz körvonalakkal érzékeltet. A lírai alanyok egészen aprónak látszanak ebben a kötetben, míg az őket körbevevő környezet, társas kapcsolatok, primitív viszonyulások hangsúlyossá válnak. A mondatvégi írásjelek (kivételt képez a pont és néhol a kérdőjel) teljes elhagyása sűrített formát eredményez, mégis ennek ellenére minden egyes szabadvers kifejtve, hosszabb szövegfolyamként is megállná a helyét… – WERNER NIKOLETT KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.02.26 - tiszatáj

LEGÉNDY JÁCINT: FÖLDALATTI OLTÁR
Látványos és sokatmondó a kötet borítója, amelyen a szer­ző félmeztelen, alvó portréja látható kékes derengésben, amely nagyon illeszkedik a tematikához. A sejtelmes portré a kitárulkozás és a zártság aktusaként egyszerre jeleníti meg az underground individuum önmagát felvállaló, kifejező testnyelvét, ugyanakkor a modellnek a nézők felé tanúsított közömbös passzivitását, a nyugalom, a békés önmegadás magatartását. Az oldalmargókon végigfuttatott illusztrációk, amelyek a költő saját kollázsaiból készültek, már önmagukért beszélve idézik meg a ’80-as évek újhullámának hangulatát, mintegy annak oltárképeiként… – HORVÁTH ÉVA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.02.24 - tiszatáj

TÉREY JÁNOS: NAGY TERVEKKEL JÖTTEM ROSMERSHOLMBA
Térey János egész lírai életművét áthatja a nagyság igénye. Már az első kötetekben feltűnő volt a beszélő erőteljes hangja, a megszólalás provokatív élessége, a sokat emlegetett természetes arrogancia. A nagyság itt leginkább a gyengeség (és gyengédség) hiányában, a kíméletlen határozottságban, illetve a nyelvi eredetiségben, elevenségben, pezsgésben érvényesült… – GÖRFÖL BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő