04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

„… a gondolkodás is tud élvezetet okozni, szerintem kezdjünk bele!”
2017.02.18 - tiszatáj

KÉPZELT RIPORT EGY KÖNYVBEMUTATÓRÓL – Gyenge Zoltán Kép és mítosz II. A mitológia esztétikája c. könyvének bemutatója

Nehezen jönnek a szavak. Talán azért, mert a beszélgetésen is nehezen jöttek, legalábbis az elején. Mármint a szereplők részéről. A közönség (a tömeg!) zsibongott és tolongott, és minden olyasmit csinált, amihez gyakorító képző dukál. Aztán valahogy belekezdtek. Gyenge Zoltánt, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófia tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát a tanszék doktori hallgatója, Fekete Vali kérdezte legújabb könyvéről (amiről fontos megjegyezni, hogy nem teljesen legitim a római kettes a címlapján, tekintve, hogy nem egyenes folytatása a Kép és mítosznak, hisz itt inkább emberekről és félistenekről van szó). Aztán mégis a mitológiánál kötöttek ki, közös nevező gyanánt.

FV a beszélgetés bő másfél órája alatt nem kapott választ a legelső kérdésére, hogy tudniillik a kortárs művészetben (merthogy Vali alapvetően ezzel foglalkozik) hogyan jelenik meg az antik mitológia, értve ezalatt elsősorban annak görög ágát. De ez nem is feltétlenül baj, hisz így inkább az est elnevezéséről (Nő a mitológiában) tudtunk meg többet. GyZ két tézist fogalmazott meg ezzel kapcsolatban: egyrészt, hogy az ókori görög kultúra (legalábbis a fennmaradt műalkotások tükrében) alapvetően férfiprincípiumú („macsó”), másrészt, hogy azért valamilyen szinten mégiscsak a nők mozgatták a szálakat, látszik ez az archetípusok nagy számából. Ha a mitológiát akként fogjuk fel, ahogyan GyZ javasolja, hogy megpróbáljuk megérteni belőle a saját jelenlegi kultúránkat (és ez, alighanem, részint válasz FV megválaszolatlan kérdésére), akkor az abban ábrázolt nőalakok ma is az utcán járnak. A szépségével háborút kirobbantó Heléné, a ficsúr kegyeiért küzdő nagyasszonyok (Héra, Aphrodité és Pallasz Athéné), a boszorkányos női praktikákat gyakorló, csalfa Médeia, vagy az elnyomott Elektra – ki ne ismerné őket? És miért gyötörjük magunkat mi, férfiak, az esetleges állhatatlanságainkért, ha még Zeusz is rendre elbukott ezeken a próbákon?

Itt jön be a képbe a szerelem, aminek a világ egy része nemrég ülte a napját (mintha csak egy napja lenne, ugye). Ámor háttértörténetéről ugyanis GyZ egyszerre felemelő és lesújtó dolgokat mondott. Ámor, aki lényegében nem más, mint Erósz, „az, akiről nem tehetünk”. Ámor még az istenek számításait is keresztülhúzza – ilyen és ehhez hasonló dolgokra tanít minket a mitológia tanulmányozása.

FV-t nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy a mitológia-szomjnak van valami praktikusabb oka is annál, hogy a modern ember keresi önmagát. GyZ erre a kereszténységgel hozakodott elő, amire pont akkor untak rá a népek Európában, amikor az első meztelen, kartalan, furcsa szobrokat kifordították a földből az itáliai parasztok ekéi. A kereszténység egyik jellemzője ugyanis, hogy állandóan előképet keres magának, ez talán együtt jár a verziófrissítéssel. Az egyik ilyen előkép a görög mitológia lett, illetve annak egyes alakjai: Jézus Krisztus kapcsán mindenekelőtt Prométheusz és Dionüszosz, akiknek a történetei a megújulást, az emberiességet, a segítő kezet és a reményt csempészték a zord ikon alakjába.

De mégis, mit kezdjünk ezzel a sok meztelenséggel, az ókorból ránk maradt műalkotásokon végigtekintve? – kérdezte FV. GyZ szerint ez a reneszánsz festészet megújulásához vezetett, illetve, bizonyos értelemben, annak oka volt. A festőknek új technikákat kellett alkalmazniuk, hogy fogyaszthatóvá tegyék a kicsapongó ókort – mígnem egyszer csak átszakadt a gát, átjött az antikvitás üzenete, hogy az ember abban az állapotban a legszebb, ahogy Isten megteremtette.

Lebilincselően érdekes ez a kommunikáció a mord skolasztikus erkölcs és az „ember vagyok, semmi nem idegen tőlem, ami emberi” filozófiáját valló ókor között. GyZ szerint ezt igazán az öregedéssel értjük meg, hogy kár is igákat keresni, amikbe beállhatunk, hanem próbáljuk meg egyben látni a képet, amit az életünk fest – de legalábbis ne essünk abba a hibába, hogy „elmitológiátlanítjuk” a mitológiát, mint tette azt Ivo Salinger, aki nem csak a művészetét, hanem a kétezer éves kultúrkincset is az aktuális rezsim szolgálatába állította 1939 Németországában.

A show-t szerencsére nem lopta el a fiatalember, aki a folyosó közepén ülve feltűnően nevetett azokon a kulturális utalásokon, amiket értett, így volt terünk közösen elmélkedni – ami végül olyannyira wittgensteini mélységekbe jutott, hogy kérdés már nem hangzott el a kimerítő beszélgetés után. Először azt hittem, fájdalom, hogy könyvbemutatóra jöttem és nem azt kaptam, de aztán beláttam, hogy a gondolkodás valóban az élvezetek egyike.

Szabó Ferenc

 

Helyszíni beszámoló Gyenge Zoltán Kép és mítosz II. A mitológia esztétikája c. könyvének bemutatójáról. Beszélgetőtárs: Fekete Vali.

Grand Café, Szeged, 2017. február 16.

 

139451005aTypotex Kiadó

Budapest, 2016

308 oldal, 3900 Ft

 

 

 

 

 

 


Címke: , , , , , ,
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.27 - tiszatáj

SZANISZLÓ JUDIT: LELI ÉLETE
A regény felütése úgy szól: „Egy fotó leírása következik”. De a fotók sokszor hiányoznak, a hangfelvételeket tartalmazó kazettákra pedig popslágereket vettek rá. Pontosan ez a nemrögzítettség, ez a hiány biztosítja a családregény megírásának lehetőségét: fotók és hangfelvételek véletlenszerű sorrendben, amelyek nem a referencialitásból merítik hitelüket, hanem abból, hogy az elbeszélő számára ugyanabban a „dobozban” foglalnak helyet, vagy foglalnának helyet, ha léteznének… – BOCSIK BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák irodalmi díjat, amelyet 2005-ben a József Attila-emlékév alkalmából alapított Makó város önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával is történt… – JANÁKY MARIANNA INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.22 - tiszatáj

INTERJÚ JÓNÁS ZOLTÁNNAL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL 
Jónás Zoltán előadóművész, kultúraszervező, az erdélyi, felvidéki és észak-magyarországi egyetemeket összefogó Kortárs Hangon irodalmi pályázatának és műhelyének alapító főszervezője beszél a tehetséggondozásban szerzett tapasztalatairól… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő