04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>
11.18.
| Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár >>>
11.13.
| Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot >>>
10.30.
| Lemezen adták ki Keith Jarrett legendás müpabeli koncertjét >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

Nagy Zopán: Pszichikai rejtjelek, szimultán közelítések…
2021.04.04 - tiszatáj

BÁLINT ÁDÁM KÉPZŐMŰVÉSZ FÓLIÓK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁHOZ

Érzelmek dinamikája a szövetekben. A szövet-szerkezet lélegzetében… Szabad-szövésű arabeszkek!

Bálint Ádám Fóliói, akár az Idők végezetében eltűnt (kvázi) üzenetek, titokzatos lapok, melyek áttetsző hártyái között mikroszkopikus jelen(t)ések is lapulnak… Ezen lapok újra feltárt – és rétegesen átírt rejtjelek, talán (ön)megfejtésre várakozó enigmák, kalligrafikus fragmentumok, avagy, meta-nyelvek érzékenyített mozaik-részletei is lehetnek: egyek az Egyben…

Fóliók, melyek visszalapozásra, lapozgatásra utalnak. E kiállítás nem retrospektív, mindinkább válogatás, amely reflektál a címre, az ívekre, mint egy könyvben, ahogy felvágják azokat, kihajtogatják, és lapok, oldalak keletkeznek. Itt, többnyire sorozatok darabjait, formabontóbb korszakok stílusjegyeit láthatjuk (1986-tól 2021-ig), de az installálásnál a kronológia nem mérvadó. –

Lapok a Homokkönyv-ből: Borges „végtelen” lehetőségű nyelv-kísérlete nyomán halad az elmélkedés, az elporladó, sistergő idő jegyében… A Homokkönyv: a gerincre írt szent mandátum. Perfekcionista összefoglaló a megváltásról, az isteni megnyilvánulásról a mindennapi világban – s a végtelen és abszolút tudással rendelkező megszállottságról…

Limes: tea-filter és agyag határeseti egymásban-oldódásai, mint félálom-kigőzölgések… Szakócák: szakócák és emotikonok! Miniatűrök sokasága, univerzális világo(ka)t kirajzolva, jelhagyó formákat, szimbólumokat felmutatva…

Maszkok: mint rejtőző ábrá(zato)k, gesztusok, kiismerhetetlen mimikák belső ösvényei a valóságosnak vélt arcok mögött. Pamutpapír, akvarell (kréta-hatású textúrák), ecsetek nélküli alkotások! Az alkotó az apró gömböket, gombócokat, festék-göböket összegyúrva, hajtogatva: módszeresen görgeti a felületen… Elmerült, fiktív írásjelekből felsejlő arcok jelennek meg, fátylas részecske-maszkok!

Japán(os) kert-változatok is élnek a műteremben, mint latensen lappangó, kifordulásokat, benövés-rejtőzéseket egyaránt indukáló (ön-organikus) világok. Távolságtartás / közelítés, mikrovilágok problematikus-tematikus befogadása… Illetve, Claude Monet 1910-es Kertjeinek absztrahált rokonítása is elénktárul: monomániás attitűddel, következetességgel, képzelt akkordokkal is összeérve…

Fekete tea, befelé folyó képek, lírikus csorgás-mozzanatok, ópiát-hangok, sötétlő áramlatok: a képek mögötti tér-képzetekből… A belső utazó: a Körkörös romok-tól a Bábeli könyvtár-ig sok-sok tájat, állapotot bejár…

Bálint Ádám műterméből a következőket látja a leíró:

Az ornitológus zeneszerző és a vak könyvtáros-filozófus találkozik az Idő romjainál. Messiaen és Borges… A porladó kövek és szikla-rések közül: fény-hasábok formájában rezeg a légtér, étheri hangzatok fokozódnak – s a Quatuor pour la fin du temps zenemű klarinétja, hegedűje, csellója, zongorája mindent felkavar…

A Kvartett az idők végezetére című darabot Messiaen a rabsága alatt komponálta. Először Görlitzben, a hadifogolytáborban mutatták be 1941. január 15-én. Zenei nyelvezete alapvetően spirituális. Hangneme egy bizonyos tonális „mindenütt-jelenvalóságot” hoz létre! Speciális ritmusa minden mértéken felüli, lehetővé teszi, hogy eltávolodjunk a világitól… Eközben, a Jelenések Könyvének kilazult lapjai (ismét) megmoccannak…

A papírba ivódó fény-sűrítmények, fény-sávok, mint experimentális hang-tónusok, bevérzések, ujj-percekkel, ön-órával, én-idővel rögzített állapot-rajzok, pszichikai festmények: a művész „jelenléte” általi corpusok, karcokkal, sebekkel pulzáló tört-én-et(i) jelenségjelenések…

A képek finom-szemcséi mögül: Schönberg, Schnittke, Ligeti, Kurtág és Lutosławski mű-töredékei is kiszivárognak a sejtések légterébe…

Voynich kézirat: Bálint Ádám már jó ideje, folyamatosan és elmélyülve foglalkozik ezen kézirat megfejtésével is! Bestárium? Vagy mégsem? Kompendium (?), melyet száznál is több éve próbálnak megfejteni. Speciális herbárium, zodiákus ábrákkal… Képzelt nyelvek- és lények, illetve növényi alakzatok szürreális egyvelege. Egyféle kódex: régvolt női fürdőhelyek praktikáival, titkos kozmetikumok, beavatások leírásaival…

A kézirat megfejtése (a művész 2021. 03. 01-es közlése): ott érik, lassan tovább-burjánzik B. Á. képzőművész, feltaláló birtokában, sejtéseinek, tudásának fiókjában… Ám erről, egyelőre csak suttogva (sub rosa) beszélhetünk…

(Holisztikus perspektíva? – Ezt, itt ki- és miért kérdezte? – Gondolom, a transzperszonális pszichológia miatt, melynek tartalma rendkívül változatos és kiterjedhet bármire, amit szokatlannak, fenségesnek, mélynek, vagy akár infernálisnak élünk meg… Az egymásra-hatások, az összetett szemlélet, illetve a panteizmus lehetősége is behívhatta a szöveg-térbe…)

Bálint Ádám: Téli utazás című, üres plakátokat megörökítő (fotó)sorozata nem ígérhet feloldásokat. A közelmúlt és a jelen dokumentumai, halálos csendélet-állapotai ezek a kép-opusok. Dezinformációk gyűjteménye, a rétegesen foszladozó, lekapart, lebomló, átázott, szétmálló Idő (időnk) kép-részletei. A semmi tipológiája…

A (nem is oly) távoli szférákból dalciklus szól, recsegve, karcosan. Schubert: Téli utazás. – „Jó éjt! Idegenként jöttem, idegenként távozom…” – Jó éjt!

 

(Artus Kortárs Művészeti Stúdió, Budapest, 2021. 04. 06 – 04. 27.)

 

Bálint Ádám: Tervlapok a nagykán palotájából tea agyag.jpg Bálint Ádám: Szakócák download print vászon.jpg Bálint Ádám: R.E.M. pasztell papír 2×70×100cm.jpg Bálint Ádám: Ösvények mentén papír akvarell 3×100×70cm.jpg Bálint Ádám: Moholy emlékkönyv vegyes tech. 3×38×38cm.jpg Bálint Ádám: Mezők papír akvarell 2×100×100cm.jpg Bálint Ádám: Metamorfózisok merített papír grafika 4×34×34.jpg Bálint Ádám: Maszkok pamutpapír akvarell 3×95×95cm.jpg Bálint Ádám: Lapok a Homokkönyvből vegyes tech5×65×70cm.jpg Bálint Ádám: Híd a kertben papír akvarell 2×90×90cm.jpg Bálint Ádám: Fekete tea Fekete tó vegyes technika 2×100×160cm.jpg Bálint Ádám: Cselédlépcsők Kis fény paszell, vászon 135×135cm.jpg

 

 

 


Címke: , , , ,
2021.04.21 - tiszatáj

TVERDOTA GYÖRGY: HAGYOMÁNY ÉS LELEMÉNY
Kiemelkedően fontos tanulmánykötet jelent meg éppen két éve. Nagy időhatárokat fog egybe, harminc év terméséből állt össze. Az esetleges rossz nyelvek igyekezetét állítsuk meg rögtön. A gyűjtemény nem egy egyébként létező – tipikus – igyekezet terméke, hogy egy szerzőnek legyen sok év után, akár régi szövegekből is, újból egy kötete. Az egész itt lényegesen nagyobbat ad ki, mint az egyes tanulmányok sejtetnék… – SZÉCHENYI ÁGNES KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.17 - tiszatáj

THE FATHER 
Mielőtt bárki kedvét szegné az esetleges teatralitás, nyugodtak lehetünk: Zeller színdarab-adaptációja nemcsak a formai gyerekbetegségektől szabadul meg, hanem egy tematikai irányzat kurrens csúcsdarabjává is avanzsál… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.16 - tiszatáj

Székely Örs szerény költő, még nincs Wikipédia-szócikke se, de pár adat összegyűjthető róla. 1992. május 7-én született Kolozsváron. Brassóban zeneiskolában tanult, majd a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-német tanári alapszakos hallgatója volt, a mesterképzést viszont már az ELTÉ-n végezte esztétikán. Jelenleg a doktori disszertációját írja. Tanulmányai mellett volt kántor, alkalmi tudósító vagy service desk agent, ez utóbbi akármit is jelentsen… – BÍRÓ-BALOGH TAMÁS LAUDÁCIÓJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.15 - tiszatáj

SYPORCA WHANDAL: VÁKUUM CÍMŰ TÁNC- ÉS PERFORMANCE FOTÓI KAPCSÁN
A szavak elmerültek benne… A bennfentes (mégis független) nézőpontok koncentrált köröket, spirális érzeteket gerjesztettek… A mozdulatok fázisai befelé szakadtak, tér-tágító gondolatokat teremtettek, változatosan és visszatérően sokszorozták önmagukat…

Tovább olvasom >>>
2021.04.15 - tiszatáj

SUSANNA CLARKE: PIRANESI
A regényben megjelenő belső és intertextuális utalások valójában már Piranesi nevében benne rejlenek. Nemcsak a Másik neve válik beszédessé, hanem a narrátoráé is, hiszen utal Giovanni Battista Piranesire, egy olasz építészre, rajzművészre, akinek rajzai hasonlóak a Clarke által megálmodott Csarnokokhoz, mindez pedig egy újabb külső referencia lehet az olvasók számára a kötet mélyebb megismeréséhez, értelmezéséhez… – BORBÍRÓ ALETTA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.14 - tiszatáj

DRY CLEANING: NEW LONG LEG
Kötelességemnek érzem azzal kezdeni, hogy annak, amit az angol Dry Cleaning zenekar csinál, tulajdonképpen nem kellene működnie – nem is úgy működik, ahogy a mezei zenehallgató azt megszokhatta kedvenc A- vagy épp Zs-listás Spotify-előadóitól. A londoni banda áprilisban megjelent debütáló albuma, a New Long Leg éppen azért érdekes annyira, mert az egyre görcsösebb pózokba merevedő gitározós-éneklős zenekarok világában egyszerre zavar össze, villanyoz fel, érint meg, és gondolkodtat el arról, milyen is a lesújtó mindennapok felemelő popzenéje 2021-ben… – NAGY AMBRUS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.12 - tiszatáj

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

Tovább olvasom >>>
2021.04.10 - tiszatáj

KARINTHY GÁBOR ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI
Ha az olvasó egy olyan költő kötetét veszi a kezébe, amelyik harminc-negyven évvel ezelőtt bizonyos újdonsággal és máig érvényes hatással volt rá, akkor kétféle szempont érvényesül a versek olvasása közben. A félelem vagy csak óvatosság, hogy ennyi idő elteltével vajon ugyanazt az elragadtatást, ugyanazokat az érzelmeket éli újra át, vagy pedig a szöveg már nem talál benne olyan mély visszhangra, az irodalmi köznyelv, az olvasók ízlése megváltozott, és a relevancia helyett inkább irodalomtörténeti meghatározásra kényszerül… – SÁNTHA JÓZSEF KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő