07.31.
| Szabó T. Anna és Bősze Ádám lesz a Képmás-estek vendége a festői Halász-kastélyban >>>
08.23.
| Költözik a budapesti Fülesbagoly Tehetségkutató >>>
08.21.
| Lesz 32. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja >>>
08.20.
| Három új kiállítással készül a nyitásra a Ludwig Múzeum >>>
08.15.
| Beethoven-esttel készül a Szegedi Szimfonikus Zenekar a Szabadtérire >>>
08.05.
| Törzsasztal Műhely – Irodalmi minisorozat a Grand Caféban >>>
08.01.
| Duda Éva Társulat SUMMER INTENSIVE 2020 >>>
08.01.
| Főszerepben a kortárs fotográfia az idei Garten programjában >>>
07.30.
| Szemtestvér – Filmpremier és beszélgetés a Capa Központban >>>
07.29.
| Grand Café – Harag Anita Évszakhoz képest hűvösebb c. noválláskötetének bemutatója >>>
NAPI TANDORI

07.20.
| Díjakat nyert Bollywood-ban Goztola Kristina új filmje >>>
07.15.
| PesText RESET – az irodalom most is összeköt – Csillagharcos érkezett! >>>
07.14.
| MOME Kreatív Pakk gyerekeknek a nyári szünetre >>>
07.09.
| Art is Business Díj 2020 – Ismét keresik a művészeti és üzleti szféra kiemelkedő együttműködőit >>>
07.03.
| Ők lettek az idei Táblaképfestészeti Biennálé legjobbjai >>>
07.01.
| MÓRA RENGETEG – A zöld Móra >>>
06.29.
| HOVA TOVÁBB? – 20. ARC közérzeti pályázat >>>
06.24.
| Fellendíti Szeged turizmusát a járvány után a Szabadtéri >>>
06.20.
| Megújult a magyar irodalom fordításának pályázati rendszere >>>
06.18.
| PesText – Tarol a Reset! >>>

Drubina Orsolya, Eszteró István, Fellinger Károly, Jász Attila, Kovács Dávid, Alice Oswald, Tőzsér Árpád, Vida Gergely, Zalán Tibor versei

Boldog Zoltán, Mátyás Győző, Jesús Moncada prózája

Kulcsár-Szabó Zoltán, Móser Zoltán, Zsadányi Edit, Zsellér Anna tanulmánya

>>>

Ez ma az én napom lesz! – gondolta magában Karika Marika, az örökmozgó rokkantnyugdíjas, miközben foltos harisnyáját tyúkszemes lábára igyekezett felhúzni. A ragyogó tavaszi napfényben szinte csillámlott bibircsókos orcája, ahogy szépítkezett a borotválkozó tükrével a kezében. Arcára a fiatalság illúzióját próbálta kozmetikumok segítségével felkenni. Marcsi, hát te milyen ragyogóan festesz motyogta magában kedvenc nagydarab kisnyugdíjasunk. A rádióban éppen az aznapi híreket sorolták. […]

>>>

Újexpresszív bódulat
2020.07.20 - tiszatáj

GONDOLATOK DALLOS ÁDÁM A BIKA CSÓKJA C. KIÁLLÍTÁSA KAPCSÁN

Dallos Ádámot a fiatal magyar művészgeneráció egyik legkarakteresebb festőjeként tartják számon. Fiatal férfiakról festett nagyméretű aktképei hozták meg számára a nemzetközi sikert és hírnevet, amelyekkel, többek között nagy sikerrel szerepelt a varsói Nemzeti Múzeumban megrendezett Ars Homo Erotica című kiállításon is.

Dallos festészetében az exhibicionizmus erőteljesen jelenik meg, festményeiben nincs semmiféle elleplezés, a csak sejthető, az elleplezés mögött megbújó asszociatív tér helyett egyfajta teljes kitárulkozással szembesülünk. De Dallost nem az az exhibicionista és tudatosan értelmetlen, a közönséget zavarba ejtő jelleg érdekli, nem az a paradoxon, amikor a vágyott cél (az egyediség és a kívülállás demonstrálása) totálisan átfordul, amikor a személyiség arctalanul felolvad a környezetben és végső soron egy semmit sem állító, jelentés nélküli mozgalomban értelmesül. Dallos képein a morbiditás egyfajta átesztétizálásával találkozhatunk, ahol az agresszivitás és az erotika egymásra találnak. Nevezhetjük ezt akár érzéki morbiditásnak is. Képein a festőkéssel bekarcolt rajzolatú állatok abba a férfias energiáktól fűtött, klasszikus reminiszcenciákkal teli ókori mediterrán panteonba valók, ahol Picasso felbőszült bikái mellett az Európát elrabló Zeusz kaparja a földet, a dühösen fújtató, Thészeuszra váró Minotaurus társaságában. Egyszerre tekintélyt sugárzó férfiak és elátkozott ösztönlények, szerelemtől elbódult hímek és szimbolikus totemállatok, elvont allegóriák és hús-vér létezők. A dallosi mitológia jellegzetes főszereplői, akik párhuzamosan élnek a tragikusra színezett jelenben és a hellenizmus időtlen világában. Festményeiben ott van a szimbolizmus, szürrealista elemek és realizmus, balladai tömörség, egyfajta ősi, népi egyszerűség, intellektuális tiszánlátás és ösztönösen vizuális rendszerháló, exhibicionizmus és kollektív élmények vizionárius idézése, ősi kép-letek modern hangszerelése és szecessziós bizarrság fonódik páratlan egységbe festészetében.

Az újexpresszív figurális festészetet képviselő Dallos legfrissebb sorozatán mitológiai totemállatok üzekednek egymással a Földközi-tenger szimbolikus hullámfüggönye előtt. Dallos Ádám különféle mitológiai állatokat idéz meg, hogy bőrüket lehántva, eljusson ahhoz a biológiai létezés-élményhez, ami saját pszichés világának érzéki bemutatófelületeként, vizuális színházaként szolgálhat. A tavaly nyáron festett képein az anatómiai atlaszok nyomában járva fejtette le a hámfelületet a férfiakról, riasztó élőhalottakká formálva át őket. Groteszk divattervezőként a lehúzott bőrökből és izmokból szoknyát, a tüdőkből és belekből felső ruházatot szabott ki, hátukra zöldes, rovarszerű szárnyakat feszített. A megnyúzott, lángoló izomtónusokból felépített alakok báli ruhájából óriás kobrák bújtak elő. A fekete alaptónusú festmények után 2019 végén a tengert idéző kékek következtek: Dallos a hullámzó felületek elé állította az izomrostokig megnyúzott férfialakjait. A figurák mellé uralkodói pávakakasokat helyezett, amint alhasukból fallikus formák csüngenek alá. A képről képre különféle metamorfózison áteső pávák álruhás görög istenekként környékezik meg a vérfagyasztó torzóvá redukált emberi alakokat, akik kipeckelt szájjal próbálják elnyelni a démoni madarakat. A dinamikus, expresszív ecsetkezelés még inkább felkorbácsolja a drámai jelenetek érzelmi hurrikánját.

Dallos festészetében az ún. kívüliség – ami itt jelen esetben, a mitológiai dimenzó – voltaképpen egy virtuális valóságként is meghatározható mitikus térbe íródást jelöl. Ez a külső létezés fogja, vagy fonja inkább körbe a valóságból, illetve az állandósult jelenidejűségből kiinduló élményvilág képezte reflexivitást. Így, ezen mitikus-virtuális tér epicentrumában a közvetlen élményszerűség leheletkönnyű lecsapódásai találhatóak, amelyek akár kiindulópontként is meghatározhatók Az önkényesség/exhibicionizmus csábító csápjai ollóznak a képek terének határpontjain. Dallos festményeinek oppozicionálása a kettő között, a mitológiai és a virtuális tér között képzelhető el, válik transzparenssé, ott ahol az intenzív, egyszerre történő kifelé és befelé tekintés által egy olyan erőteljes pulzálás jön létre, amely a kettő kibékítéséért fáradozik. Ebben a pulzálásban születik minden metafora, amely összeköti a különböző előjelű világokat. Így tehát a befogadás során sem a valami felé haladás, hanem maga a tartós folyamat, a történés, a képek által is kifejeződésre jutó újexpresszív gyorsulás extatikus mámora/bódulata a lényeges.

Igor Split

Dallos Ádám: A bika csókja

Artkartell projectspace, Budapest

2020. július 16–augusztus 22.

 

A bika etetése II. 200×160 cm Bulls Kissing in the Steam Room, 200×150 cm Bulls Licking Each Other's Face, 200×150 cm Fashionshow in the Sauna ( Love is a Losing Game) 200×140 cm Giant Swan Arriving Down Into The Turkish Bath, 200×150 cm Kissing the Peacock, 200×150 cm Penises Growing on Peacock's Wings, Which Ones to Choose, 200×150 cm Swan in the Sauna (Love is a Losing Game) 200×150 cm

Fotó: Áment Gellért

 

Fotó: Biró Dávid


Címke: , , , , ,

2020.08.03 - tiszatáj

BERNÁTH DÁNIEL ÉS CSIZIK BALÁZS GEOTAXIS C. KIÁLLÍTÁSA
Bernáth Dániel és Csizik Balázs képzőművészete bizonyos tekintetben a kibernetikusan vezérelt társadalom elképzeléseire is reflektál, azzal párhuzamosan, hogy képalkotási elképzeléseik az absztrakció mentén épülnek fel. Mindemellett pedig azon is dolgoznak, hogy bizonyos képzőművészeti attitűdöket és tradíciókat újragondoljanak és egy olyan alkotói praxist alakítsanak ki, mely képes a mai kor „képiségét” sajátos módon, akár hitelesen is megjeleníteni… – IGOR SPLIT KRITIKÁJA

>>>
2020.07.28 - tiszatáj

INTERJÚ HERCZEG TAMÁSSAL
Közel 20 éve vagyok munkakapcsolatban a Szabadtéri Játékokkal. Ha meg kellene nevezni, hogy melyik a legfontosabb előadásunk, akkor most egyértelműen azt tudnám mondani, hogy az Akárki. Témáját tekintve elképesztően pontosan reagál a művészet erejével mindennapi életünkre. A vírus közepette az emberi létezésről, az elmúlásról beszél, amiből próbálunk kilábalni, és amiből időnként vissza-visszarángatnak minket a mindennapok […]

>>>
2020.07.27 - tiszatáj

ÁCS MARGIT: PÁRBAJ
„Görcsösen óvtam az önálló személyiségem fikcióját – ugyan, kinek van mindenkitől független személyisége?” Az idézet Ács Margit Párbaj című regényéből származik – ebben az eset­ben megfelelő műfaji jelölő a levélregény terminus –, s an­nak ellenére, hogy ez csak egyike a könyvben elhangzó temérdek elgondolkodtató kijelentésnek, mégis egy igen komoly dilemmát helyez a fókuszba… – JANCSOVICS KLAUDIA KRITIKÁJA

>>>
2020.07.26 - tiszatáj

A K-ARTS ACÉLSZOBRÁSZATI KIÁLLÍTÁSA A REÖK-BEN
A REÖK-ben látható válogatás természetesen a térbeli korlátok miatt a monumentális, köztéri plasztikákból csak korlátozottan vonultathat fel, de a szemle így is érzékelteti, hogy az indusztriális plasztika milyen sokszínű, változatos, kreatív megoldásokra képes. Ahogyan a plasztikai ábrázolások tárgykörében is a tradicionális eszközöket, a vésőt és kalapácsot számos esetben felváltották a plazma és lézer vágók, a CNC megmunkáló eszközök, úgy bizonyos ódivatú fogalmainkat érdemes sutba vágnunk… – NÁTYI RÓBERT ÍRÁSA

>>>
2020.07.23 - tiszatáj

MEDVEVILÁG SZICÍLIÁBAN
Olasz–francia koprodukcióban hozta tető alá Dino Buzzati 1945-ös gyerekkönyvét Lorenzo Mattotti képregényíró és illusztrátor. A tavalyi cannes-i szemle Un Certain Regard-szekciójában bemutatkozott Medvevilág Szicíliában noha bizonyos pontokon eltér a forrásanyagtól, zömmel ahhoz hű adaptáció, mely gyermekek, fiatalok és idősek megszólításában egyaránt jeleskedik… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2020.07.23 - tiszatáj

AKÁRKI
A Szegedi Szabadtéri Játékokat annak idején a salzburgi fesztivál mintájára találták ki. Az ottani Dóm előtt minden évben visszatérő darab az Akárki című misztériumjáték. Ez még soha nem ment Szegeden. Idén viszont a koronavírus miatt csonka évadban ebből tartanak előadást. Bemutató pénteken, de csütörtökön már közönség előtt tartottak nyilvános főpróbát… – MÁROK TAMÁS AJÁNLÓJA

>>>
2020.07.23 - tiszatáj

AGRIPPINA
A jó opera nem olyan bonyolult dolog. Végy egy kitűnő karmestert, néhány nagyszerű és melléjük pár megfelelő énekest! A rendező gondolja végig pontosan miről szól a darab, és miért szól ma, hozzánk! Aztán rendeljetek alá mindent a célnak! Lehet bátran húzni, a szövegen alakítani, újrafordítani! Koncentráljatok a játékra, újrahasznosított díszlet is megteszi, a jelmezeknek fontosabb a karaktere, mint a méregdrága gazdagsága! Ja, és mindebben hinni, kell, hosszan, ámde nyitott szívvel próbálni! A nagy Händel eredeti szándéka másodlagos… – MÁROK TAMÁS KRITIKÁJA

>>>
2020.07.22 - tiszatáj

GARACZI LÁSZLÓ: HASÍTÁS
Garaczi ötödik lemur-kötete mintha a klasszikus fejlődési regények szerkezetét imitálná – a fejezetek hét életkori csomópontot jelölnek ki, kronológiai sorrendet tartva kisgyerekkortól az emberélet útjának – századunkban (ha nem is a kelet/közép-európai társadalmakban) legalábbis remélt feléig, az elbeszélő/főszereplő körülbelül 45 éves koráig. A téma is a tradicionális, XIX. századi Bildungsroman sémába illeszthető: hogyan talál hivatására egy ifjú ember, hogy válik íróvá, milyen buktatókon keresztül lesz a fecniből – ha legépelik – mű… – MOLNÁR ZSUZSA KRITIKÁJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Janáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő