05.22.
| Táncold körbe Magyarországot online! >>>
06.18.
| Világszerte elérhető lesz a Müpa Wagner-fesztiválja >>>
05.14.
| Ezen a héten a Hóhérokat adja a Miskolci Nemzeti Színház! >>>
05.15.
| Új MADOKE-akció >>>
05.08.
| Vírushelyzet vs. szerzői jog >>>
06.12.
| A Quasimodo költőverseny fesztivállá növi ki magát. >>>
05.11.
| 25 éves a Söndörgő >>>
05.07.
| Online közvetítik a Prágai Tavasz fesztivált >>>
05.04.
| OSZK – Trianon 100 – Történelmünk tragikus sorsú művészeti alkotásai >>>
04.28.
| Alternatív valóság közösségi filmezéssel >>>
NAPI TANDORI

05.22.
| Online tárlaton láthatók a szegedi Táblaképfestészeti Biennálé alkotásai >>>
05.21.
| Könyvtárak az álhírek ellen a koronavírus-járvány idején is >>>
05.18.
| Elindult a Cinego >>>
05.13.
| Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázatot hirdet az idei PesText >>>
05.12.
| Nádasy Erika kapta idén a Déryné díjat! >>>
05.05.
| Elstartolt az 1749.hu >>>
05.04.
| Értéket ment és munkahelyeket teremt a Népi Építészeti Program >>>
04.28.
| Zene otthonmaradáshoz – Lounge remix album a Kerekes Bandtől >>>
04.24.
| Dalközpontú urbánus album Subicz Gábortól és zenekarától >>>
04.22.
| Nádasdy Ádám Aegon-díjas >>>

Aczél Géza, Samuel Martin Eno Belinga, Gömöri György, Julesz János, Rékai Anett, Vajsenbek Péter versei

Bene Zoltán, Kovács Katalin, Nyerges Gábor Ádám prózája

Bartha-Kovács Katalin, Éles Árpád, Nagy Fruzsina tanulmánya

Bakonyi István, Baráth Tibor, Kabdebó Lóránt, Lukács Barbara, Sántha József, Széchenyi Ágnes kritikája

>>>

Hegedűművész, énekesnő, zeneszerző Szirtes Edina Mókus, aki a komolyzenét tartja anyanyelvének, miközben improvizálva keveri a különböző stílusokat és műfajokat. A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán diplomázó alkotótól azt is megkérdeztük, mit csinál, amikor nem a zenél? – ÚJSZÁSZI ILONA INTERJÚJA

>>>

Az irodalomtudomány és a nyelvészet határmezsgyéin
2020.01.09 - tiszatáj

AZ ÚJVIDÉKI TANULMÁNYOK FOLYÓIRAT

A 2019-es év utolsó napjaiban hagyta el a nyomdát az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék folyóiratának, a Tanulmányoknak a második száma, mely tematikájában a 2019/1-es szám méltó folytatása. Elsősorban – mint ahogy korábban is – az irodalmi és a nyelvészeti tanulmányok képezik a tartalom gerincét, viszont az interdiszciplinaritás felé való elmozdulás itt is tetten érhető.

A folyóirat tematikus egységei a különböző irodalmi és nyelvészeti határtudományok köré szerveződnek, általuk képeznek egy körbeölelt egészet. Debreczeni Attila tanulmánya nyitja az értekezések sorát, mely az új, Nádasdy Ádám-féle Bánk bán „fordításról”, annak szükségszerűségéről, valamint néhány, a régi és az új szövegben felmerülő mitológiai mozzanat (Tantalosz- és Edymion-mítosz) olvashatóságát vizsgálja, a Katona- és a Nádasdy-féle szövegben.

Ispánovics Csapó Julianna és Utasi Csilla Penavin Olgának az egykori Jugoszlávia területén folytatott nyelvjáráskutatásairól ír. Nemcsak a Penavin Olga által három évtizeden át programszerűen művelt kutatómunka rejtelmeibe avatják be az olvasót, de a Csűry Bálint-féle iskola módszereivel is megismerkedhetünk, melyeket – Csűry tanítványa lévén – Penavin tanárnő is előszeretettel alkalmazott. A terepen – Muravidéktől Szlavónián, Baranyán, Bácskán, Szerémségen át egészen Bánátig – készült hangfelvételekről, a terepi naplók vezetéséről, az adatközlőkkel való megfelelő kommunikáció kialakításának szükségességéről kapunk összefoglalót, melyből az a végkövetkeztetés vonható le, hogy a gyűjtés csakis a néprajzi és művelődéstörténeti interdiszciplinákkal egyetemben lehet egész, a teljes jugoszláviai magyar kultúra kontextusának figyelembevételével nyújthat csak átfogó képet.

Lovra Éva Városok a kiegyezés előtt és a modern város 1867 és 1918 között című tanulmánya a magyarországi városok több évszázados fejlődésével foglalkozik. Várostervezési szempontból a kiegyezés dátuma (1867) vízválasztónak minősül, ugyanis a 19. századi európai modern város jellemzőinek magyarországi térhódítása ekkorra tehető. A szerző gyakran operál közismert kuriózumokkal, pl. a vasútépítés és a folyószabályozás fontosságával, a Temesváron 1884-ben bevezetett elektromos közvilágítással, amely világviszonylatban is elsőnek számított, vagy a budapesti földalatti megépítésével, melyet csak a londoninak az üzembe helyezése előzött meg. Ezen tanulmány mindenképp fontos művelődéstörténeti adalékként szolgál, s felhívja a figyelmet Lovra Évának a Terc Kiadó gondozásában 2019-ben megjelent Városok az Osztrák – Magyar Monarchiában: Városszövet- és várostipológia (1867-1918) című monográfiájára.

Beretka Katinka a szerbiai nyelvtörvényekkel és a nyelvi jogsértésekkel, valamint azok szankcionálhatóságával foglalkozó tanulmánya már a következő, Jogi nyelvészet címet viselő szerkezeti egység részét képezi. A szövegbe bevonja a felelősségre vonás alá tartozó jogszabálysértéseket, a folyóirat szerkesztője pedig ezen értekezés beemelésével egy újabb nyelvészeti interdiszciplinának biztosít teret.

A későbbiekben Ferber Katalin tollából olvashatunk még kritikát Charlmers A. Johnson műveiről, melyek elsősorban Japán második világháború utáni gazdasági felemelkedésének sikereiről szólnak. Az újvidéki Magyar Tanszéken 2019-ben megvédett doktori értekezések (Tóth Anita és Kulcsár Sarolta) expozéiban, valamint néhány hallgató (Tóth Ágota és Lábadi Lénárd) szakdolgozatában is elmélyülhetünk, melyekben szintén az irodalom és annak határtudományai közötti párhuzamokra (kortárs irodalmi művek közötti nyelvi és kulturális, komparatisztikai értelmezések, Karinthy test-filozófiája stb.) leszünk először figyelmesek.

A Tanulmányok idei mindkét számát dicséri, hogy nemcsak az irodalom és a nyelvészet iránt érdeklődők figyelmére számít, hanem olyanokéra is, akik más tudományágak felé is orientálódnak. A Tanulmányok értekezései azt bizonyítják, hogy az újvidéki Magyar Tanszéken szerteágazó munka folyik, s ez a nyitottság magán a folyóiraton is visszatükröződik.

Czini Zoltán


Címke: , , ,
2020.05.25 - tiszatáj

AZ ELSŐ ÁRULÓ

Radikális baloldaliként indult, Pasolini barátjaként tartották számon az idén 81 éves Marco Bellocchiót, jóllehet tavalyi maffiadrámája végképp nem bír semmilyen újító, pláne felforgató szándékkal: Az első áruló olykor csúnya kilengésekkel, de összességében biztos kézzel felépített biopic, amelynek esélye sincs, sőt, talán soha nem is akart a legnagyobbak közé emelkedni… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2020.05.23 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS BOZÓKY FELÍCIA AKA I AM SOYUZZAL
Az I Am Soyuzt hallgatva úgy érzed magad, mintha belekerültél volna egy álomba, ahol minden megtörténhet. Bozóky Felícia különböző emberi érzelmekkel apellál és közelebb hozza, érthetőbbé teszi őket számunkra. A jelenleg is orvosként praktizáló, sürgősségi osztályon dolgozó singer-songwriter mesél nekünk… – BRESTYÁNSZKI BERNADETT INTERJÚJA

>>>
2020.05.23 - tiszatáj

Hegedűművész, énekesnő, zeneszerző Szirtes Edina Mókus, aki a komolyzenét tartja anyanyelvének, miközben improvizálva keveri a különböző stílusokat és műfajokat. A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán diplomázó alkotótól azt is megkérdeztük, mit csinál, amikor nem a zenél? – ÚJSZÁSZI ILONA INTERJÚJA

>>>
2020.05.23 - tiszatáj

GERGELY ÁGNES: A SZOMJÚSÁG ÁRA. KÉT REGÉNY
Gergely Ágnes lírája, tárcái, memoárja és regényei szorosan összetartoznak, írásainak mélyrétegeiben beforratlan, újra meg újra feltépett sebek sejlenek fel. Regényei szereplőinek az életét egyéni és kollektív traumák, a személyiséget eltörölni próbáló hatalmi rendszerek alakítják. „Mi is megtapasztaltuk a már elfelejtett szavak – mint éhség, szomjúság és hazátlanság – elemi jelentését” – írja Pilinszky János. Gergely Ágnes azt tárja elénk, mi lett ennek a gyötrelmesen megtapasztalt, majd elfelejteni próbált elemi szomjúságnak az ára… – POLGÁR ANIKÓ KRITIKÁJA

>>>
2020.05.18 - tiszatáj

KRUSOVSZKY DÉNESSEL BENCSIK ORSOLYA BESZÉLGET
Vannak írók, akik a különböző műfajok és műnemek között az átfedéseket keresik, abból építkeznek, és olyan írók is, akikre azt szoktuk mondani, hogy „folyton ugyanazt a szöveget írják”. Én azt hiszem, hogy egyik sem vagyok, és az, hogy különböző műfajokban is dolgozom, éppen amiatt van, hogy a különbözőségük érdekel. Egyébként azt szoktam mondani, mert ez tényleg így van, hogy engem az irodalom egésze izgat. Már kamasz koromban is volt bennem egy ilyen éhség, hogy kipróbáljam a verset, a prózát, az esszét, a levelet, a naplót, a műfordítást, a kritikát és mindent, ami csak az irodalom része […]

>>>
2020.05.17 - tiszatáj

„Villányi László korokat, érzéslehetőségeket, letöréseket, vígságokat, pontos képeket és képzelgéseket ad, ámulatos a változatossága… Egyre olvasom, egyre jobban csodálom. Villányi a mindenkori élvonalak egyik írója, érzelmi felhangjai-lényege révén nem is olyan bő – másképp, persze, tágas – társaságban.” – írta Tandori Dezső… – JANÁKY MARIANNA SOROZATA

>>>
2020.05.16 - tiszatáj

CAPONE
5 év karrierpokol után új filmmel jelentkezett Az erő krónikájával hirtelen felkapottá, majd gyorsan kegyvesztetté vált Josh Trank. Szerzői kommentárokkal dúsított anti-gengsztermozijában végig ott lüktet fiaskójának összes zöngéje: drogmámoros, alkoholgőzben pácolt, kreatív nézeteltérésekkel, végül idegösszeomlással dúsított rendezőpályáját a szesztilalom legismertebb gengszterének hattyúdalával állítja párhuzamba… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2020.05.13 - tiszatáj

RESET – AZ IRODALOM MOST IS ÖSSZEKÖT Mi történik akkor, ha megnyomjuk a reset gombot és a rendszer leáll, újraindul? Mi történik a társadalommal, a mindennapokkal, a kapcsolatokkal, a világ megszokott működésével? Az idén, második alkalommal szeptemberre tervezett PesText Nemzetközi […]

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Janáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő