07.15.
| Capa Központ – MIAU! >>>
07.16.
| Kossuth Kiadó – A karanténnapok hordaléka… >>>
08.23.
| Költözik a budapesti Fülesbagoly Tehetségkutató >>>
08.21.
| Lesz 32. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja >>>
08.20.
| Három új kiállítással készül a nyitásra a Ludwig Múzeum >>>
08.15.
| Beethoven-esttel készül a Szegedi Szimfonikus Zenekar a Szabadtérire >>>
08.01.
| Duda Éva Társulat SUMMER INTENSIVE 2020 >>>
07.24.
| Már próbál a Dóm téri „Akárki” Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával >>>
07.17.
| Vissza a moziba! címmel rendez országos fesztivált a Cirko Film >>>
07.11.
| Western-klasszikusok mozivásznon Ennio Morricone emlékére >>>
NAPI TANDORI

07.09.
| Art is Business Díj 2020 – Ismét keresik a művészeti és üzleti szféra kiemelkedő együttműködőit >>>
07.03.
| Ők lettek az idei Táblaképfestészeti Biennálé legjobbjai >>>
07.01.
| MÓRA RENGETEG – A zöld Móra >>>
06.29.
| HOVA TOVÁBB? – 20. ARC közérzeti pályázat >>>
06.24.
| Fellendíti Szeged turizmusát a járvány után a Szabadtéri >>>
06.20.
| Megújult a magyar irodalom fordításának pályázati rendszere >>>
06.18.
| PesText – Tarol a Reset! >>>
06.09.
| Mégis lesz Szabadtéri Játékok a Dóm téren >>>
06.05.
| Életre kel az árvíz előtti szegedi belváros >>>
06.05.
| A FISZ új kötetei >>>

Drubina Orsolya, Eszteró István, Fellinger Károly, Jász Attila, Kovács Dávid, Alice Oswald, Tőzsér Árpád, Vida Gergely, Zalán Tibor versei

Boldog Zoltán, Mátyás Győző, Jesús Moncada prózája

Kulcsár-Szabó Zoltán, Móser Zoltán, Zsadányi Edit, Zsellér Anna tanulmánya

>>>

Ez ma az én napom lesz! – gondolta magában Karika Marika, az örökmozgó rokkantnyugdíjas, miközben foltos harisnyáját tyúkszemes lábára igyekezett felhúzni. A ragyogó tavaszi napfényben szinte csillámlott bibircsókos orcája, ahogy szépítkezett a borotválkozó tükrével a kezében. Arcára a fiatalság illúzióját próbálta kozmetikumok segítségével felkenni. Marcsi, hát te milyen ragyogóan festesz motyogta magában kedvenc nagydarab kisnyugdíjasunk. A rádióban éppen az aznapi híreket sorolták. […]

>>>

„A lista mámora”
2019.10.15 - tiszatáj

A MAOE DIMENZIÓK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁHOZ

A címben megidézett Umberto Eco könyvére történő utalás nem a véletlen műve, hiszen végignézve a MAOE hatodik tematikus, gigakiállításának a DIMENZIÓK-nak a kolosszális terjedelmű anyagát (hatszázhúsz művész B1 méretben megjelenő reprodukcióival) a REÖK teljes teremsorát felvonultató enteriőrben a vizuális enumerációnak valamilyen hasonló euforikus érzése keríthet hatalmába, mint a három évvel ezelőtt elhunyt, jeles szemiotika tudóst, amikor szöveggyűjteménye előszavában kifejezésre juttatta a listák utáni hajtóvadászatának mámorító hatását.

A szervezők által gondosan megválasztott címadás alapján előre sejthető volt, hogy a szecessziós palotában második alkalommal megrendezett kirukkolás, a korábbi évekhez hasonlóan a magyar képzőművészeti szakma (festők, szobrászok, grafikusok, iparművészek, fotográfusok stb.) széles mezőnyét megmozgatja, köszönhetően a mottóban foglalt szinte kimeríthetetlen jelentéseknek, gazdag asszociációs tartalmaknak és interpretációs lehetőségeknek. A tárlat kurátorai (D. Udvary Ildikó és Sárkány Győző) az ábécé-rendbe szedett tálalást választották. Így a falakon, egyrészt a képzőművészeti kiállításokat idéző egy vonalban, mintegy autonóm alkotásokként, illetve az enteriőrben egy harmonika-szerűen elrendezett installációs rendszeren, két sorban – kevésbé építve a munkák önálló entitására – jelennek meg a kortárs magyar képzőművészet alkotóinak műveiről készült fotó reprodukciók. A fent említettek értelmében hajlamosak vagyunk egyetlen terjedelmes, a teljes tér komplexumot összefogó kép-kollázsnak felfogni a mű együttest, mintha – eljátszva a gondolattal – a rendezvényt kísérő, reprezentatív katalógus lapjai egy különös dimenzió átlépésnek jóvoltából elevenednének meg a falakon és lebegnek, befoglaló, keretező abroncsaikba merevítve a térben.

 

 

Belépve a hullámzó homlokzatú art nouveau stílusú palotába, szembesülvén a felkínált tematikára adott művészi értelmezések sokszínűségével (műfaji és technikai értelemben), különböző művészettörténeti analógiák juthatnak eszünkbe. A fehér habkarton lemezek távolságtartó, tárgyilagos bordűrjével határolt, kódolt és elmentett vizuális információk szakrálisról és metafizikusról, reálisról és valósról, térről és síkról, léptékekről, históriai távlatokról, enciklopédikus tudásról, zenei analógiákról, lélekről, időről, egyszóval – égi és földi dimenziókról számos kérdést hoznak felszínre.

Walter Benjaminnak A műalkotás a technikai sokszorosítás korában című tanulmányának aura elméletén éppúgy elgondolkodhatunk, mint Edgar Windnek a Művészet és anarchia-jában megfogalmazott azon tételén is elmélkedhetünk, amit a reprodukcióknak a vizuális észlelésünket befolyásoló hatásáról fogalmazott meg a szerző, több mint fél évszázaddal ezelőtt. „… a művészek látásmódja, festői és szobrászi képzelete is a fényképekhez igazodik. Olyan jól fényképezhető művek születnek, amelyek szinte csak a mechanikus sokszorosításban teljesednek be, mintha a kortárs festők és szobrászok vágyainak netovábbja – amellett, hogy munkáik a múzeumokba kerüljenek – az lenne, hogy műveik nagy képeskönyvek, lehetőleg illusztrált kritikai katalógusok révén terjedjenek.”[1]

A következő észrevétel, amit szintén történeti párhuzammal tudunk alátámasztani André Malraux Musée Imaginaire-jének (Képzeletbeli Múzeum) azon gondolata, miszerint a reprodukcióknak köszönhetően a monumentális emlékek épen úgy, azonos kifejező erővel jelennek meg, mint például a kicsiny érmék.[2] Ahogy a katalógus egyik előszavában olvashatjuk: „Tamkó Sirató Károlynak az avantgárd művészetre nagy hatást kifejtő, 1936-ban, a modern művészet akkori fővárosában, Párizsban közreadott Dimenzionista Manifesztumában szempontunkból fontos gondolatokat fogalmazott meg. Tér és az idő vonatkozásában nem eltérő, egymással szembenálló abszolútumokról beszélt, hanem összefüggő dimenziókról. Konklúzióként azt a lényeges megállapítást téve, hogy »egyszerre eltűnnek előlünk a művészetek összes régi határai és válaszfalai«”.

 

 

„A határok és válaszfalak eltűnésének folyamata, azóta is tart, melyre bizonyosság a jelenlegi seregszemle stilárisan sokszínű, műfajilag és technikailag változatos, szerteágazó narratívák mentén rendeződő, gazdag anyaga. Különös fénytörésbe helyezi a kiállítást, hogy egyidejűleg szerepelnek háromdimenziós (bronz, fa, fém, kő, kerámia stb.) plasztikák és két dimenzióban megvalósult táblaképek, grafikák és fotográfiák, mintegy utalva a címben megfogalmazott kiterjedésbeli pluralizmusra. Ezen felül a hatalmas mennyiségű anyag megjelenítésének érdekében a szervezők fotón, tehát két dimenzióban és egységes méretben – originális technikájukból kilépve és eredeti léptéküket felülírva – mutatnak be minden alkotást, akarva/akaratlan párhuzamosan többfajta dimenzióváltást előidézve, – a fentieken túl az eredeti és szimulákrum kérdését is felvetve – amely további gondolkodásra serkentheti a befogadót.”[3]

A dimenziók ilyetén átírása, illetve a legnépesebb magyar művészeti szervezetnek, a korábbi évszázadok tradícióját követő szalon jellegű bemutatkozása, ahol a képzőművészeti szcéna szereplőinek, a hazai gyakorlattól ennyire eltérő, széles körű ismertetése perfektuálódik, egy szokatlan kortársművészeti képes atlasznak a láthatóvá tételével, párhuzamosan ennek katalógusban is kézzelfogható, dokumentarista publikálásával, legalább annyira szól a művészek/művek párbeszédéről, a bemutatkozás megteremtésének lehetőségéről, mint a művészetek határtalanságáról.

Nátyi Róbert

 

 

 

 

JEGYZETEK

[1] Edgar Wind: Művészet és anarchia. Corvina, 1990. 68.

[2] Vö. Wind i.m. 68. és 131. jegyzet.

[3] Nátyi Róbert: Határok nélküli művészet. In. Dimenziók. (szerk. D. Udvary Ildikó). Kiállítási katalógus. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest. 2019. 10-12., 10.   


Címke: , , , , ,
2020.07.13 - tiszatáj

GUILLAUME MÉTAYER TÜRELEMÜVEG CÍMŰ KÖTETÉRŐL
Guillaume Métayer-t hazájában irodalomtörténészként, Fried­rich Nietzsche fordítójaként, a magyar irodalom (például József Attila és magyar kortárs szerzők) francia tolmácsolójaként is ismer(het)ik, és nem mellesleg költőként is, aki nemrégiben a Magvetőnek köszönhetően a magyar olvasóknak is bemutatkozott az Időmérték címet viselő sorozatban. Debütálás tehát ez a vékonyka, kabátzsebbe illő kötet… – ÉLES ÁRPÁD KRITIKÁJA

>>>
2020.07.12 - tiszatáj

A HALHATATLAN GÁRDA
Csúcsra járatta üzletpolitikáját a Marvel Moziverzum: a Végtelen háború és a Végjáték téren-időn átívelő, ősgonoszt földbe tipró és sajnálatosan gügye humorú szuperhős-megalomániái nemcsak rekordbevételt gyűjtöttek össze, hanem az egykor csillogó páncélzatú Bosszúállók hitelét is lerombolták. Tavaly még a hírét is alig lehetett hallani, a Netflix viszont nemcsak az év eddigi talán legnagyobb sleeper hitjével örvendeztet, de hathatós szintézist is nyújt a megafilm-panelekbe fáradtaknak… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2020.07.11 - tiszatáj

SZABÓ GÁBOR: TÖRTÉNETEINK VÉGE
A könyv az Emlékezés a kortárs irodalomban alcímet viseli, ebből, a fülszövegből, valamint a tartalomjegyzék felületes áttekintéséből már világosan kirajzolódik, milyen témát járnak körbe az egyes írások. Ahogyan Angyalosi Gergely is írja az Erdődy Edit-díjas szerzőnek szánt laudációjában: „Szabó Gábor tanulmányai ugyanis nem egyszerűen különféle szerzők egyes műveiről szóló, egymástól elkülönülő esszék, hanem végigvonul rajtuk […] egy jól körülírható problematika”… – DECZKI SAROLTA KRITIKÁJA

>>>
2020.07.10 - tiszatáj

INTERJÚ AZ AZNAP PROJEKT TAGJAIVAL
A dunakanyari AZNAP Projekt a transzzene, valamint a jazz fuzionálásának igazán különleges hangzásvilágával bűvöli el hallgatóit. Ennek a formációnak idén jelent meg az első nagylemeze Számtalan címmel. A zenekar három tagjával beszélgettünk, Stanislaw Lazarussal (doromb, mc), Németh Balázs Kristóffal (dob) és Őri Kiss Botonddal (zongora)… – BRESTYÁNSZKI BERNADETT INTERJÚJA

>>>
2020.07.09 - tiszatáj

FAMILY ROMANCE, LLC
Dokumentumfilmként talán jobban üzemelne a sztori. Kaspar Astrup Schröder 2012-es, itthon a 10. VERZIO Fesztiválon bemutatott, Családkölcsönző című etűdje egy famíliatagok bérbeadásával foglalkozó japán férfit követ nyomon: szakmájában hibátlanul teljesít, népes otthonában viszont a magány öngyilkosságba taszító gondolata foglalkoztatja… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2020.07.07 - tiszatáj

BÁN ZSÓFIA: VAGÁNYBAGOLY ÉS A HARMADIK Á
Bán Zsófia mesekönyve kellemes időtöltést nyújthat felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, hiszen kimagasló nyelvi leleményével olyan örökérvényű igazságokat fogalmaz meg kilencvenhat oldalban, amelyek minden korosztály számára megszívlelendők. Az érzékenyítő célzattal íródott kötet az „avagy mindenki lehet más” alcímet viseli, utalva ezzel a történet mondanivalójára… – VOJNICS-ROGICS RÉKA KRITIKÁJA

>>>
2020.07.07 - tiszatáj

(1928–2020)
Talán olyannyira mitikus ködbe burkolózott Morricone személye, hogy nem is hinnénk, karrierje valójában iskolapéldája a szamárlétra végigjárásának. Rádiójátékokhoz szerzett zenét, az első években megkötötte a kezét az amerikai slágerritmusukhoz való kötelező idomulás. Később váltott, improvizációs-avantgárd dallamokat komponált az Il Gruppo kísérleti műhelyében, a klasszikus témákat jazz-zel, funkkal fuzionálva… – SZABÓ G. ÁDÁM NEKROLÓGJA

>>>
2020.07.06 - tiszatáj

SZEMÉLYES KÖNYVAJÁNLÓ
Nagyon is jól emlékszem, és időről-időre újra emlékeznem is kell arra a kényszerű megtorpanásra, amikor Báthori Csabát a piarista orosztanárunk visszaparancsolta a helyére. Második utáni nyáron Csaba lefordította Gogol Revizorját, mert nem volt megelégedve az ismert fordítással. Kezében a kockás füzettel a katedra felé indult, hogy tanárának átadja egész nyarának, minden erejének és tudásának summázatát, az újrafordított Revizort… – MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS ALÁNLÓJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Janáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő