06.18.
| Én és a környezet >>>
06.28.
| A szegedi Metanoia Artopédia a Zsámbéki Színházi Bázison >>>
06.13.
| Törékeny papírkert a K.A.S Galériában >>>
06.26.
| Székely János Napok a Gyulai Várszínházban >>>
06.11.
| Könyvhét – Kálnay Adél: Tündérhajszál >>>
06.09.
| Magyar előadások a gyulai Shakespeare Fesztivál programjában >>>
06.08.
| Könyvhét – Szerzőink dedikálnak >>>
06.07.
| Könyvhét – Géczi János: Sziget >>>
06.07.
| Koncertek, társasjáték és Lemezjátszó a II. Gárdonyi Pikniken >>>
06.07.
| Közel 600 jelentkezés jött a Táblaképfestészeti Biennáléra >>>
06.01.
| COURAGE-PAREVO nemzetközi dokumentumfilm-fesztivál >>>
06.08.
| Itt vannak az Év Gyerekkönyvei >>>
06.04.
| Könyvhét – Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017) >>>
06.03.
| Könyvhét – Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!) >>>
06.03.
| Könyvhét – Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei) >>>
06.02.
| Könyvhét – Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája) >>>
06.02.
| UNFAKE! – 18. ARC közérzeti pályázat >>>
06.01.
| Megihlette a Metropolitan Opera a Szegedi Szabadtérit >>>
04.25.
| Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész, a nemzet művésze >>>
04.23.
| Siker útján az új szegedi papucs! >>>
04.20.
| 15 éve jelent meg először a magyar National Geographic >>>
04.18.
| Folytatódik az Aranyfeszt! >>>

Szakács Réka, Várady Tibor, prózája

Bíró Tímea, Horváth Benji, Marno János, Maurits Ferenc versei

Beszélgetés Maurits Ferenccel

Balázs Attila esszéje

Petar Bojanić, Hovanec Zoltán tanulmánya

Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban

>>>

KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ A szegedi egyetemen több ezren végeznek évente, informatikusok, jogászok, tanárok – mondhatni, hétköznapi foglalkozást űző emberek. Ám különlegesen kreatív, intenzíven alkotó emberek is végeznek egyetemünkön: képzőművészek. A grafikusoktól, a festőkön át, a síküveggel dolgozó művészig. Az ő hétköznapjaikat sokkal nehezebb lehet elképzelni, mint egy kémikusét vagy tolmácsét, hiszen az […]

>>>

Születésnap – a Független Mentorháló egy éve
2018.02.21 - tiszatáj

FELOLVASÓEST A GRAND CAFÉBAN

Egy évvel ezelőtt alakult meg a kultúrpolitikában zajló folyamatok hatására a Független Mentorhálózat névre keresztelt kezdeményezés, amely az államilag finanszírozott (így kizárólagosan támogatandónak kikiáltott) Kárpát-medencei Tehetséggondozó műhely megalakulására mintegy válaszul, szigorúan önkéntes alapon kívánt alternatívát nyújtani a szépirodalmat művelni vagy értelmezni akaró fiatalság számára. A klasszikus mentor–tanítvány-felállást követve a szóban forgó kezdeményezés példaértékű összefogást eredményezett. A mentorálást önkéntes alapon végző mentorok vállalták, hogy egy évig intenzíven foglalkoznak egy általuk szakmai szempontok alapján kiválasztott aspiráns előrehaladásával. A megalakulás óta eltelt egy év alkalmából több városban, így Budapesten, Pécsett, illetve Szegeden is szerveződött a Független Mentorhálózat működésével kapcsolatos tapasztalatokat összegző, illetve a programban részt vevő szerzőknek szereplési lehetőséget biztosító rendezvény.

A február 15-ei szegedi eseménynek a Grand Café adott otthont. Az est dramaturgiája a mentoráltak bemutatkozásából, pontosabban szövegeik rövid felolvasásából, majd a mentorukkal végzett szakmai munka során szerzett élményeik ismertetéséből állt. Ez a diskurzus végül a kultúrpolitikát érintő aktuális kérdésekre, illetve a mentorhálózatnak a jelenlegi kultúrpolitikai kontextusban elfoglalt lehetséges helyére futott ki, fókuszálva az alternatívanyújtás, illetve az intellektuális ellenállás megfelelő formáinak megfogalmazására.

Az első etapban szövegüket közönség elé táró szerzők közül elsőként a művészettörténész Halász Rita olvasott fel, őt követte a fizikaszakos Koman Zsombor, aki verseinek felolvasását stílszerűen egy kisebb kísérlettel egybekötött performansszal egészítette ki. Vajsenbek Péter, illetve Kormányos Ákos debütje szintúgy arról tanúskodott, hogy a bölcsészettudomány tágabb diszciplínáihoz kötődő egyetemi tanulmányaik mély nyomot hagynak felolvasott alkotásaikban.  Az idővel kissé bizonytalanul gazdálkodó, ám a meghirdetett programot tartani igyekvő est során az alsóvárosi anekdotákat megéneklő Balogh Gyula, a prózaíró Lengyel Zoltán, továbbá a finom hangulatszekvenciákat versbe foglaló László Liza, illetve a költészet mibenlétével most ismerkedő Veszprémi Szilveszter olvasott fel. A kultúrpolitikai kérdéseket érintő beszélgetés már a mentorokkal kiegészülve folyt, miközben az olykor családiasba átcsapó teadélután-hangulat kialakulása a közönség és a színpadon ülők közti képzeletbeli határ lassú olvadásával járt együtt. A Szántai Márk által irányított beszélgetés gyújtópontjában a mentorprogram ideológiai térben való elhelyezhetősége mellett az értelmiségi és alkotói önmegfogalmazás mai lehetőségei álltak. Régre visszanyúló jelenség az értelmiség mozgásteréről, hatalomhoz való viszonyáról szóló, markánsan morális-egzisztenciális szempontokat érintő diskurzus – a körülmények radikális vagy csekély mértékű változásától függetlenül az alapkérdések most is annak a megválaszolhatóságáról szóltak, hogy mi a helyes magatartás a jelenlegi politikai-hatalmi klímában.

A mentorok, így Bencsik Orsolya, Kollár Árpád, Lanczkor Gábor, Orcsik Roland, Weiner Sennyey Tibor és Zilahi Anna egyetértettek abban, hogy a Független Mentorhálózat nem dafke-jelleggel alakult meg, így léte és tevékenysége nem pártpolitikai, hanem politikus tett; tehát a társadalmi felelősségvállalással hozható párhuzamba. Kollár szerint az ilyen típusú mester-tanítvány viszony lényegében a láthatatlan munka közgazdasági fogalmával írható le, amely a mostani formában a nyilvánosságban is láthatóvá vált. Ennek következtében olyan intellektuális potenciált rejt, amely további munkára ösztönözheti a résztvevőket. A kultúrharc kapcsán felvetődött az is, hogy a mindenkori másik oldalról történő online véleménynyilvánítás az egyébként is fennálló viszonyokat betonozza be, így Weiner Sennyey az írástudók felelősségét hangsúlyozta (politikai) kultúránk jobbítása érdekében. Ezzel kapcsolatban Lanczkor óvatosságra intett, kiemelve, hogy a jelenlegi helyzet fekete-fehér elemzése sem tűnik járható útnak, míg Kollár nyomatékosította: a most adható leghelyesebb reakció a munka, a jó irodalmi szövegek előállításának folytatása. Hiszen – a hazai futballhelyzetre utalva – a korlátlannak tűnő forrás önmagában nem szavatol a jó művek megszületéséért. (Erről akár Esterházy híres bonmot-ja is eszünkbe juthat, miszerint „államtitkárt ki lehet nevezni, de költőt nem.”)

A felmerült topikok mellett eszmecsere bontakozott ki a KMTG-s szerzőkkel szembeni szerkesztői „bánásmódról” is, így többek között Zilahi Anna érvelt amellett, hogy a szóban forgó műhely hallgatói fiatalkoruk okán akaratlanul (és adott esetben öntudatlanul) lesznek részesei egy kultúrpolitikai erőtérnek. Zilahi szerint egy nagykorúságot éppen betöltő pályakezdőtől nem várható el a jelenlegi viszonyok átlátása. Emellett a dezinformációk, valamint a sajtóban zajló adok-kapok megnehezítik a párbeszéd kialakítását. Zilahi azt is kiemelte, hogy a KMTG-vel szemben fontos lenne a nagyvonalúság, hiszen nem lenne helyes a tehetséggondozó oktatóinak és hallgatóinak elszigetelése, avagy tőlük bármilyen publikációs lehetőség megvonása. A vita résztvevői egyetértettek abban, hogy a kirekesztés elkerülendő, ami igen fontos konklúzió, ettől függetlenül a kultúrharc oldódása aligha tűnik reális forgatókönyvnek.

A Független Mentorháló indulásának első évfordulója kapcsán szervezett rendezvény a mentorok és a mentoráltak közötti szakmai munka folytatását illetően, a (kultúr)politikai anomáliák dacára optimista felhanggal zárult. A további folytatás mellett elkötelezett szereplők eszmecseréjét és az est alaptónusát illetően az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen típusú alulról szerveződő kezdeményezések szélesebb megismertetéséhez érdemesnek tűnhet a bensőséges irodalmi közegen túli érdeklődők megszólítására is kísérletet tenni.

Fritz Gergely

 


Címke: , , , ,
2018.06.18 - tiszatáj

KÖNYVHETI INTERJÚ GÉCZI JÁNOSSAL
Június 7-én, csütörtökön került megrendezése Géczi János Sziget, este hét és hét tíz között című kötetének bemutatója a Dugonics téren. Az esemény után Németh Zsófia beszélgetett vele töredékességről, a rózsákhoz kötődő számmisztikáról, El Kazovszkij grafikáiról és hatásáról, valamint Kass János plasztik-fejeiről… – NÉMETH ZSÓFIA INTERJÚJA

>>>
2018.06.17 - tiszatáj

KÖNYVHETI BESZÉLGETÉS KEMÉNY ISTVÁNNAL
Június 12-én az Ünnepi Könyvhét keretében Kemény István volt a Grand Café vendége. Lúdbőr című esszé- és Nílus című verseskötete kapcsán a szerzővel Klajkó Dániel beszélgetett… – BORBÍRÓ ALETTA BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

A FA ALATT
Piagőzös, melankolikus atmoszférát vitriolos, emberi gyarlóságokat feltérképező vonalvezetésre cserélt Hafsteinn Gunnar Sigurdsson. 2011-es dramedyje, az Either Way férfibúba csepegtetett őszinte életörömöt, míg legutóbbi filmje, a tavalyi A fa alatt drasztikusabb, komor hangütésű darab. Noha fekete komédiaként hivatkoznak rá, jóval több ennél… – SZABÓ ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

KÖNYVHETI BESZÉLGETÉS TÉREY JÁNOSSAL KÁLI HOLTAK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL
Térey János az idén POSZT-zsűritagként, 180 megtekintett előadás, illetve saját drámája, a Kazamaták szegedi bemutatója után megírta Káli holtak című színházregényét, mely egyben az első nagyprózája is. A kötet szegedi bemutatóján Lengyel Zoltánnal, a Grand Café munkatársával beszélgetett a szerző… – VARGA RÉKA BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

Szakács Réka, Várady Tibor, prózája

Bíró Tímea, Horváth Benji, Marno János, Maurits Ferenc versei

Beszélgetés Maurits Ferenccel

Balázs Attila esszéje

Petar Bojanić, Hovanec Zoltán tanulmánya

Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

A VAJDASÁGI zETNA ÚJ KÖTETEINEK BEMUTATÓJA
Június 10-én, vasárnap került sor a vajdasági zEtna új köteteinek bemutatójára. Ebből az alkalomból négy szerző érkezett a Grand Café mozitermébe: Balázs Attila, Fenyvesi Ottó, Lennert Móger Tímea és Szögi Csaba. A beszélgetést Beszédes István, a zEtna magazin alapító-szerkesztője vezette… SZUTORISZ SZABOLCS BENCE BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.14 - tiszatáj

SZILASI LÁSZLÓ ÉS SZÍV ERNŐ KÖNYVBEMUTATÓJA
Vasárnap sem volt szünet az Ünnepi Könyvhéten. Június 10-én, késő délután Szilasi László és Darvasi László beszélgetett egymással a Dugonics téren. Utóbbi saját és írói alteregója, Szív Ernő nevében. Luther kutyái és Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba, a várt kötetek… – SZUTORISZ SZABOLCS BENCE BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.12 - tiszatáj

AKI ELZÁRJA AZ ÉJSZAKÁT –
A KOLOZSVÁRI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA BUDAPESTEN
Az idei évben két produkció érkezett a kincses városból Budapestre, amelyek a Tompa Gábor vezette teátrum műsorpolitikájának jelenlegi tendenciáit is jól kirajzolták. Tompa ugyanis az idei évadban mindössze egyetlen rendezést jegyzett (amely végül mégsem valósult meg), miközben a többi premier külföldről meghívott rendezők munkája… – FRITZ GERGELY KRITIKÁJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő