08.17.
| Ismét Fekete Zaj Fesztivál Mátrafüreden >>>
09.04.
| Budapesti Klasszikus Film Maraton >>>
08.17.
| Szentendrén látható először együtt hazánkban a Söndörgő és az Amsterdam Klezmer Band >>>
08.16.
| Az ötödik Malomfesztiválon minden több lesz >>>
08.10.
| MAMŰ Galéria – A véletlen >>>
08.08.
| Vass Tibor El, Kondor, pláza című önálló kiállítása – Nyílt, ti, tok című csoportos kiállítás >>>
08.07.
| Magyar műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be a Teleki László Alapítvány legújabb kiállítása >>>
08.03.
| Hazánk legmenőbb független társulatai a szegedi THEALTER vendégei >>>
08.03.
| Legéndy Jácint performansza a ZegZugban DJ ANDONE estjén >>>
08.02.
| Változó terek – A Duna menti térség történeti térképeken 1650-1800 >>>
07.30.
| Erdélyi hét a Gyulai Várszínházban >>>
08.07.
| Ismét pályázatot hirdet a Kortárs folyóirat >>>
08.06.
| Hamarabb kezdődik a Szegedi Szabadtéri 2019-esévada >>>
07.25.
| Szőcs Petra első nagyjátékfilmje a Velencei Filmfesztiválon >>>
07.22.
| Újabb díjat nyert a Virágvölgy >>>
07.14.
| A Pannon Filharmonikusok évadzárása >>>
06.22.
| Júliusi kiállítások a Deák17 Galériában >>>
06.21.
| Elkezdődtek a Rómeó és Júlia próbái >>>
06.20.
| Megjelent a Black Nail Cabaret új videoklipje >>>
06.08.
| Itt vannak az Év Gyerekkönyvei >>>
06.04.
| Könyvhét – Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017) >>>
06.03.
| Könyvhét – Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!) >>>

Kortárs makedón költők
Krusovszky Dénes, Malárburk József, Tolnai Ottó, Alice Walker prózája
Janáky Marianna drámája
Baka István levelezéséből
Holokauszt – Csend – Beszéd – Emlékezet – Üzenet (Goldmann Márta, Jablonczay Tímea, Kelemen Zoltán, Máté-Tóth András, Szőke Dávid Sándor, Turai Gabriella, Wéber Péter)
Nátyi Róbert Endre Béla kiállításáról

>>>

BESZÁMOLÓ A TAPASZTALATOKRÓL
A Madrid szívében található múzeum hármas legfőbb csúcsának tekinthető Prado (a Thyssen-Bornemissza, illetve a Reina Sofia mellett) a kezdetektől a mai napig töretlen presztízzsel bír a klasszikus művészeti intézmények között. Tekintve, hogy a 2017-2018-as tanév tavaszi félévét Erasmus hallgatóként Madridban töltöm… – KISS ENIKŐ BESZÁMOLÓJA

>>>

Születésnap – a Független Mentorháló egy éve
2018.02.21 - tiszatáj

FELOLVASÓEST A GRAND CAFÉBAN

Egy évvel ezelőtt alakult meg a kultúrpolitikában zajló folyamatok hatására a Független Mentorhálózat névre keresztelt kezdeményezés, amely az államilag finanszírozott (így kizárólagosan támogatandónak kikiáltott) Kárpát-medencei Tehetséggondozó műhely megalakulására mintegy válaszul, szigorúan önkéntes alapon kívánt alternatívát nyújtani a szépirodalmat művelni vagy értelmezni akaró fiatalság számára. A klasszikus mentor–tanítvány-felállást követve a szóban forgó kezdeményezés példaértékű összefogást eredményezett. A mentorálást önkéntes alapon végző mentorok vállalták, hogy egy évig intenzíven foglalkoznak egy általuk szakmai szempontok alapján kiválasztott aspiráns előrehaladásával. A megalakulás óta eltelt egy év alkalmából több városban, így Budapesten, Pécsett, illetve Szegeden is szerveződött a Független Mentorhálózat működésével kapcsolatos tapasztalatokat összegző, illetve a programban részt vevő szerzőknek szereplési lehetőséget biztosító rendezvény.

A február 15-ei szegedi eseménynek a Grand Café adott otthont. Az est dramaturgiája a mentoráltak bemutatkozásából, pontosabban szövegeik rövid felolvasásából, majd a mentorukkal végzett szakmai munka során szerzett élményeik ismertetéséből állt. Ez a diskurzus végül a kultúrpolitikát érintő aktuális kérdésekre, illetve a mentorhálózatnak a jelenlegi kultúrpolitikai kontextusban elfoglalt lehetséges helyére futott ki, fókuszálva az alternatívanyújtás, illetve az intellektuális ellenállás megfelelő formáinak megfogalmazására.

Az első etapban szövegüket közönség elé táró szerzők közül elsőként a művészettörténész Halász Rita olvasott fel, őt követte a fizikaszakos Koman Zsombor, aki verseinek felolvasását stílszerűen egy kisebb kísérlettel egybekötött performansszal egészítette ki. Vajsenbek Péter, illetve Kormányos Ákos debütje szintúgy arról tanúskodott, hogy a bölcsészettudomány tágabb diszciplínáihoz kötődő egyetemi tanulmányaik mély nyomot hagynak felolvasott alkotásaikban.  Az idővel kissé bizonytalanul gazdálkodó, ám a meghirdetett programot tartani igyekvő est során az alsóvárosi anekdotákat megéneklő Balogh Gyula, a prózaíró Lengyel Zoltán, továbbá a finom hangulatszekvenciákat versbe foglaló László Liza, illetve a költészet mibenlétével most ismerkedő Veszprémi Szilveszter olvasott fel. A kultúrpolitikai kérdéseket érintő beszélgetés már a mentorokkal kiegészülve folyt, miközben az olykor családiasba átcsapó teadélután-hangulat kialakulása a közönség és a színpadon ülők közti képzeletbeli határ lassú olvadásával járt együtt. A Szántai Márk által irányított beszélgetés gyújtópontjában a mentorprogram ideológiai térben való elhelyezhetősége mellett az értelmiségi és alkotói önmegfogalmazás mai lehetőségei álltak. Régre visszanyúló jelenség az értelmiség mozgásteréről, hatalomhoz való viszonyáról szóló, markánsan morális-egzisztenciális szempontokat érintő diskurzus – a körülmények radikális vagy csekély mértékű változásától függetlenül az alapkérdések most is annak a megválaszolhatóságáról szóltak, hogy mi a helyes magatartás a jelenlegi politikai-hatalmi klímában.

A mentorok, így Bencsik Orsolya, Kollár Árpád, Lanczkor Gábor, Orcsik Roland, Weiner Sennyey Tibor és Zilahi Anna egyetértettek abban, hogy a Független Mentorhálózat nem dafke-jelleggel alakult meg, így léte és tevékenysége nem pártpolitikai, hanem politikus tett; tehát a társadalmi felelősségvállalással hozható párhuzamba. Kollár szerint az ilyen típusú mester-tanítvány viszony lényegében a láthatatlan munka közgazdasági fogalmával írható le, amely a mostani formában a nyilvánosságban is láthatóvá vált. Ennek következtében olyan intellektuális potenciált rejt, amely további munkára ösztönözheti a résztvevőket. A kultúrharc kapcsán felvetődött az is, hogy a mindenkori másik oldalról történő online véleménynyilvánítás az egyébként is fennálló viszonyokat betonozza be, így Weiner Sennyey az írástudók felelősségét hangsúlyozta (politikai) kultúránk jobbítása érdekében. Ezzel kapcsolatban Lanczkor óvatosságra intett, kiemelve, hogy a jelenlegi helyzet fekete-fehér elemzése sem tűnik járható útnak, míg Kollár nyomatékosította: a most adható leghelyesebb reakció a munka, a jó irodalmi szövegek előállításának folytatása. Hiszen – a hazai futballhelyzetre utalva – a korlátlannak tűnő forrás önmagában nem szavatol a jó művek megszületéséért. (Erről akár Esterházy híres bonmot-ja is eszünkbe juthat, miszerint „államtitkárt ki lehet nevezni, de költőt nem.”)

A felmerült topikok mellett eszmecsere bontakozott ki a KMTG-s szerzőkkel szembeni szerkesztői „bánásmódról” is, így többek között Zilahi Anna érvelt amellett, hogy a szóban forgó műhely hallgatói fiatalkoruk okán akaratlanul (és adott esetben öntudatlanul) lesznek részesei egy kultúrpolitikai erőtérnek. Zilahi szerint egy nagykorúságot éppen betöltő pályakezdőtől nem várható el a jelenlegi viszonyok átlátása. Emellett a dezinformációk, valamint a sajtóban zajló adok-kapok megnehezítik a párbeszéd kialakítását. Zilahi azt is kiemelte, hogy a KMTG-vel szemben fontos lenne a nagyvonalúság, hiszen nem lenne helyes a tehetséggondozó oktatóinak és hallgatóinak elszigetelése, avagy tőlük bármilyen publikációs lehetőség megvonása. A vita résztvevői egyetértettek abban, hogy a kirekesztés elkerülendő, ami igen fontos konklúzió, ettől függetlenül a kultúrharc oldódása aligha tűnik reális forgatókönyvnek.

A Független Mentorháló indulásának első évfordulója kapcsán szervezett rendezvény a mentorok és a mentoráltak közötti szakmai munka folytatását illetően, a (kultúr)politikai anomáliák dacára optimista felhanggal zárult. A további folytatás mellett elkötelezett szereplők eszmecseréjét és az est alaptónusát illetően az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen típusú alulról szerveződő kezdeményezések szélesebb megismertetéséhez érdemesnek tűnhet a bensőséges irodalmi közegen túli érdeklődők megszólítására is kísérletet tenni.

Fritz Gergely

 


Címke: , , , ,
2018.08.19 - tiszatáj

AZ UTOLSÓ KÉT NAP A THEALTEREN
A Thealter utolsó két napja igazi színházi ínyencségeket tartogatott a fesztivál résztvevői számára. Pénteken egy minden elemében egyedi és sajátos táncnyelvi produkciót, a sepsiszentgyörgyi M Stúdió Lift – boys will be boys című koreográfiáját tekinthette meg a nagyérdemű. Fehér Ferenc rendezésében három színész, Deák Zoltán, Szekrényes László és Veres Nagy Attila szerepelnek egy liftkabin alapterületének megfeleltethető aprócska térben. Az előadás kizárólag mozgásra épül, verbalitás nincs… – FRITZ GERGELY KRITIKÁJA

>>>
2018.08.18 - tiszatáj

BESZÁMOLÓ A MALOMFESZTIVÁLRÓL
Sátor, napfelkelte, kakasszó, nehézkés ébredés. Következzen a Malomfesztivál második – esős – napjáról szóló beszámoló, ahogyan azt “elsőmalmozó” tudósítónk látta. – VARGA RÉKA BESZÁMOLÓJA 

>>>
2018.08.17 - tiszatáj

BESZÁMOLÓ A MALOMFESZTIVÁLRÓL
Ötödik alkalommal nyitotta meg képzeletbeli kapuját a szerbiai falu, Orom és a határában elterülő Malomfesztivál. Az első nap eseményeibe „elsőmalmozó” tudósítónk szemén keresztül tekinthetnek be. – VARGA RÉKA BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.08.16 - tiszatáj

BRECHT ÉS SHAKESPEARE A THEALTER HATODIK ÉS HETEDIK NAPJÁN
A Thealteren bemutatott előadások közül kettő is több ízben bizonyította, hogy az alkotók életkora és a színházi hierarchiában elfoglalt státuszuk egyáltalán nincs egyenes arányban előadásaik esztétikai minőségével. Azaz sosem jelenthet kiindulási alapot, hogy egy adott előadás alkotója évtizedek óta a pályán van, avagy éppen a színművészeti végzős hallgatója… – FRITZ GERGELY KRITIKÁJA

>>>
2018.08.16 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS ZUZANA KIZÁKOVÁVAL
Ahhoz, hogy egy fesztiválon minden flottul menjen, a folyamatokat a legapróbb részletekig meg kell tervezni. A Malomfesztiválon viszont nem csak színpadot, de közösséget is építenek. A fesztivál szellemiségéről  Zuzana Kizákovával, produkciós menedzserrel beszélgettünk… – SZUTORISZ SZABOLCS INTERJÚJA

>>>
2018.08.14 - tiszatáj

A THEALTER ÖTÖDIK NAPJA
Három megtekintésre érdemes előadás szerepelt egymás után a programban. Elsőként délután hatkor a k2 társulatának A Cenci-ház című előadása volt látható a régi zsinagógában, ezt követte Kokan Mladenović Felhő a nadrágban című rendezése a Kisszínházban, hogy aztán a kitartó közönség újra a Hajnóczy utcában találja magát a színművészetisek Az éjszaka a nappal anyja című produkcióján… – FRITZ GERGELY KRITIKÁJA

>>>
2018.08.13 - tiszatáj

SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ
A celldömölki társulat olyan üdén robbant be a Thealter Fesztiválba, mint pár éve a K2 Színház. Biztos nem véletlen, hogy egymásra találtak, közös produkciójukat látva a napnál világosabb, hogy értik egymást… – IBOS ÉVA KRITIKÁJA

>>>
2018.08.10 - tiszatáj

IMPULZUSMORZSÁK A THEALTER ELSŐ NÉGY NAPJÁRÓL
Elkezdődött, s a vége felé közelít a tíznapos a 28. Thealter Szegeden. Amelynek erejét és népszerűségét jól mutatja, hogy a finoman szólva sem nézőcsalogató kánikula ellenére mind az esténként szaunává avanzsáló régi zsinagóga, mind a kellemesen befülledő Horváth Mihály utcai Kisszínház is megtelik a szegedi, vagy a fesztivál miatt Szegedre érkezett publikummal… – FRITZ GERGELY BESZÁMOLÓJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő